نشریه پرستاری ایران- مقالات COVID-19
مقالات COVID-۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 
«نامه به سردبیر»
آیا زنان باید باروری خود را در زمان پاندمی  COVID-۱۹  به تأخیر بیندازند؟
فهیمه رنجبر، مریم قراچه

http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۱۴۰-fa.html

آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به کووید-۱۹
آرش رنجبر روغنی، رضا نعمتی، یگانه فتحی، ساینا شیخنواز جاهد، فرامرز اجری خامسلو، مهدی اجری خامسلو

http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۳۰۷-fa.html

«نامه به سردبیر»
چالش‌های مراقبت در منزل در طی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹
سحر کیوانلو شهرستانکی

http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۳۰۰-fa.html


بررسی انطباق بیمارستان امام خمینی تهران با استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در همه‌گیری کووید- ۱۹: یک مطالعه موردی
مریم فراهانی، مریم اسماعیلی، حدیث اشرفی‌زاده، فاطمه حاجی بابایی، شیما حقانی، پرستو آریاملو
http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۳۹۰-fa.html

 

«نامه به سردبیر»
فرصت‌ها و چالش‌های پژوهش در دوران پاندمی کووید-۱۹
آذر درویش پور
http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۴۵۴-fa.html


تبیین موانع و تسهیل‌گرهای ارائه مراقبت به بیماران کووید- ۱۹: تحلیل محتوای عرفی
الهام نواب، نسیبه بارانی، پروانه عسکری،فاطمه بهرام نژاد
http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۴۷۶-fa.html
 

«نامه به سردبیر»
مراقبت از راه دور، راهکاری در چالش‌های ارائه مراقبت تسکینی در بحران کرونا
میرحسین آقایی، هادی سلطانی، سمیه بوداقی
http://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۴۸۲-fa.html


چالش‌های آموزش مجازی در دوران پاندمی کووید-۱۹: یک پژوهش کیفی
سولماز موسوی، حانیه غلام نژاد، فاطمه حسن شیری، فاطمه غفرانی کلیشمی، شهین رئوفی
https://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۵۰۵-fa.html


استرس درک شده و ترس از کووید ۱۹ در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران
فریده باستانی، حمید حقانی
https://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۳۸۵-fa.html

 
مقایسه استرس پس از ضربه، فرسودگی شغلی و پریشانی روان‌شناختی در پرستاران با و بدون ابتلا به کووید-۱۹
فرزین باقری شیخانگفشه، علی فتحی آشتیانی، وحید صوابی نیری، نیلوفر سرلک، مهدیه دلداری علمداری

https://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۵۰۶-fa.html

 مراقبت­های غیرمستقیم پرستاران بخش مراقبت ویژه در بیماری کووید-۱۹
فاطمه اسود، مرضیه عادل مهربان، محبوبه رسولی
https://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۵۹۰-fa.html


دانش، نگرش و عملکرد افراد مبتلا به دیابت در رابطه با بیماری کووید-۱۹ در مراکز آموزشی درمانی  منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۰
مریم احسانی، مهناز سیداشهدایی، شیما حقانی، صمد شجاعی مطلق
https://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۶۴۲-fa.html


میزان تاب آوری مراقبین خانوادگی سالمند در پاندمی کووید-۱۹
مهدیه دهنوی، حسین سنایی، کیوان شریعتی نژاد، محمد آیت نیا، مجتبی محمدی، اکرم قنبری مقدم
https://ijn.iums.ac.ir/article-۱-۳۶۰۳-fa.html

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find.php?item=1.100.53.fa
برگشت به اصل مطلب