جلد 35، شماره 139 - ( دی-در حال انتشار 1401 )                   جلد 35 شماره 139 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehnavi M, Dehnavi H, Dhariat Madar K, Ayatnia M, Mohammadi M, Ghanbari A. The Resilience of Elderly Caregivers in the Corona Crisis. IJN 2022; 35 (139)
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3603-fa.html
دهنوی مهدیه، دهنوی حسین، شریعت مدار کیوان، آیت نیا محمد، محمدی مجتبی، قنبری مقدم اکرم. میزان تاب آوری مراقبین خانوادگی سالمند در پاندمی کووید-19. نشریه پرستاری ایران. 1401; 35 (139)

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3603-fa.html


1- دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی مشهد، مشهد، ایران.
2- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3- کمیته تحقیقات سالمندی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
4- دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
5- گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ، mohammadiuswr@gmail.com
چکیده:   (106 مشاهده)
مقدمه : تـاب آوری را توانمنـدی فـرد در ایجاد تعـادل زیسـتی  و روانـی در شـرایط مخاطره آمیز تعریف کرده و بـه نوعی بازسازی خـود بــا عواقب مبثــت هیجانــی، عاطفــی و شــناختی دانسته اند. به علت نقش بسیار مهمی که مراقبین خانوادگی در روند مراقبت از سالمندان مبتلا به کووید -19 دارند، توجه به سلامت و بهزیستی آنها  به عنوان مراقبین غیررسمی اهمیت یافته است. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاب آوری مراقبین خانوادگی  سالمند در بحران کووید-19 انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی120 مراقب عضو خانواده سالمند مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-شهری  شهر مشهد انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طی ماه های فروردین تا خرداد سال 1401 انجام گرفت. ابزار گـردآوری اطلاعـات پرسشـنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک (سن سالمند و مراقب ، جنسیت مراقب ، تحصیلات مراقب ، اشتغال مراقب ، وضعیت تاهل و نسبت مراقب با سالمند )  و پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با اسـتفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 23 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.
یافته ها : میانگین و انحراف معیار سن مراقبین و سالمندان تحت مراقبت به ترتیب 1/32±39/94  و  17/3±74/44 بود . کمترین و بیشترین سن برای مراقبین  20 و  74 سال و برای سالمندان تحت مراقبت  89 و 60 سال بود.  نتایج نشان داد که میانگین تاب آوری مراقبین  شرکت کننده در این مطالعه 13/07±49/40 می باشد که در حد پایین ارزیابی می شود. همچنین  ارتباط معناداری بین نمرات تاب آوری با میزان تحصیلات (0/05> P) ، وضعیت تاهل (0/001> P) و وضعیت اشتغال (0/05> P) وجود داشت. ضریب همبستگی بین متغیرهای تاب آوری مراقبین با سن مراقب (0/17=r) و سن سالمند (0/13=r) منفی اما در حد ضعیف بود.
نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاضر نشان داد مراقبین خانوادگی یا غیررسمی مراقبت کننده از افراد سالمند در شهر مشهد از تاب آوری بالایی برخوردار نبودند. همچنین این پژوهش عوامل مرتبط با تاب آوری از جمله میزان تحصیلات،  وضعیت اشتغال ، وضعیت تاهل را شناسایی و آشکار ساخت که می تواند به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی جهت درک منابع موثر بر تاب آوری و برنامه ریزی های مراقبتی برای رشد تاب آوری و بالطبع بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک نماید.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/5/26 | پذیرش: 1401/10/1 | انتشار: 1401/10/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb