خوش آمدید

مدیر مسئول دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکویی

سردبیر 

دکتر لیلی بریم نژاد

معاون سردبیر دکتر طاهره نجفی قزلجه
دستیار سردبیر دکتر فهیمه رنجبر

شماره پروانه انتشار

۲۲۸۵۴/۲۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع مجله

علمی_ پژوهشی

رتبه و تاریخ اخذ آن از کمیسیون نشریات پزشکی

علمی _ پژوهشی، چهارم شهریور ماه ۱۳۸۵

ویراستاران علمی (شماره ۱۳۲)

دکتر فهیمه رنجبر، دکتر مریم قراچه

ویراستار انگلیسی

دکتر زینب نصراللهی

مدیر اجرایی مژگان جنتی فرد
اموردفتری، مسئول ONLINE، صفحه آرایی

مژگان جنتی فرد

 ناشر

مرکزتحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

Main Image

نشریه پرستاری ایران

1402، جلد 37، شماره146

شاپای الکترونیکی: EISSN: 2008-5931 2008-5931

مدیر مسئول: دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکویی

سردبیر: دکتر لیلی بریم نژاد

معاون سردبیر: دکتر طاهره نجفی قزلجه

مشاهده ی آخرین شماره

مشاهده ی جلد نشریه

=

ناشر و صاحب امتیاز

اطلاعات مجله

ثبت شده در

 
 
 

پایگاه های نمایه کننده

اشتراک خبرنامه

Enter your email address to have site news and announcements delivered directly to your inbox.

کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی

 

ارائه دهنده خدمات نشرآمار سایت

  • Registered users: 3387 users
  • Online users: 0 users
  • Guest users: 68 users
  • All visits: 26402142 visits
  • Visits in 24 Hours: 2584 visits
  • Total articles: 3696 articles
  • Published articles: 1162 articles
  • Last update: 1403/3/22

Copyright Policy

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

Citation Indices from GS

AllSince 2018
Citations113296806
h-index4430
i10-index369252

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb