جلد 27، شماره 90 و 91 - ( آبان و دی 1393 )                   جلد 27 شماره 90 و 91 صفحات 43-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamadi E, Bana Derakshan H, Borhani F, Hoseinabadi Farahani M, Pour Hoseingholi M, Naderi Ravesh N. Relationship between Nursing Students’ Achievement Motivation and Self-efficacy of Clinical Performance . IJN 2014; 27 (90 and 91) :33-43
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1876-fa.html
محمدی الهام، بنادرخشان همایون، برهانی فریبا، حسین‌آبادی ‌فراهانی محمد جواد، پور حسینقلی محمد امین، نادری‌روش نادره. بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد‌ بالینی در دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (90 و 91) :33-43

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1876-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (٭نویسنده مسئول) شماره تماس: 09365567410 E-mail:Elm.Mohamadi64@gmail.com
2- مربی، عضو هیات علمی، گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- استادیار، عضو هیات علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- مربی، عضو هیات علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
5- استادیار، عضو هیات علمی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
6- مربی، عضو هیات علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (8474 مشاهده)

  چکیده

  زمینه وهدف: انگیزه پیشرفت علت و دلیل رفتارها و تلاش ‌ های موفقیت آمیز در دانشجویان می ‌ باشد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط میان انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد بالینی در دانشجویان پرستاری در سال 1393 انجام شده است.

  روش بررسی: در این مطالعه همبستگی-توصیفی، 115 نفر از دانشجویان پرستاری کارورزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده ‌ ها بوسیله فرم مشخصات فردی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و خودکارآمدی عملکرد بالینی جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون‌ یو من ویتنی به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید.

  یافته ها: انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد بالینی دارای همبستگی مثبت و معناداری بود (01/0 > P و 61/0 = r ). سابقه اشتغال به کار دانشجویی پرستاری و مدت زمان آن و همچنین معدل کل دانشجویان با افزایش انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد بالینی ارتباط داشت (01/0 > P ).

  

نتیجه گیری کلی: باتوجه به یافته ها، اتخاذ راهبردهای آموزشی مناسب در راستای ارتقاء انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی بالینی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
متن کامل [PDF 600 kb]   (3332 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/4/17 | پذیرش: 1393/7/16 | انتشار: 1393/7/16

فهرست منابع
1. Saif A. EducationalPsychology:Psychology of Leaning and Instruction. 7thed, Tehran, Iran,Agah Publisher,2013.
2. Kalantari F. [Parental Disciplinary Patterns and related Hardware Compatibility Demographic and Achievement Motivation of female students,highschool]. Journal of New findings in psychology 2006;1(1):54-60.
3. McClelland DC. N Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. J Pers Soc Psychol.1965;1: 389-92. [DOI:10.1037/h0021956] [PMID]
4. Firouznia S, Yousefi A, Ghassemi G. [The relationship between academic motivation and academic achievement in medical students of Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2009;9(1):79-84.
5. Bandura A. Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning. EductionalPsychologist. 1993; 28(2):117-48. [DOI:10.1207/s15326985ep2802_3]
6. Cheraghi F,Hassani P,Riazi H.[Correlation Study of Nursing Students' Self-Efficacy with Clinical Performance].Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty.2011;19(1):35-44.
7. Nouhi S, Hoseini M, Rokhsarizadeh H, Saburi A, Alishiri G. [Progress Motivation among Baqiyatallah University of Medical Sciences Students and Its Relationship with Academic Achievement]. Journal Mil Med. 2012;14(3):200-4.
8. FeiziPour H, Farjah GH, Qaderneghad M. [The Study of The Relationship Between Memory And Achievement Motivation With Gender And Academic Achievement of Students of Urmia Medical Sciences University].Journal of Nursing & Midwifery Urmia Medical Sciences University.2012; 10(2):246-54.
9. Abbasianfard M, Bahrami H, Ahghar Gh. [Relationship Between Self – efficacy With Achievement motivation in Pre-university girl students]. Journal of Applied Psychology.2010;4,1(13):95–109.
10. Solemani Far O, Shabani F. [The Relation of Self-Efficacy and Achievement Motivation with Academic Adjustment of First Year Undergraduate Students of Shahid Chamran University Ahvaz]. Journal of Educational Psycology Studies. 2014;10(17):83-104.
11. Hajloo N, SobhiGharamaleki N, Emami F. [The study of relationship between job stress, creativity and achievement motivation with nurses organizational commitment]. Quarterly Journal of Psychological Studies. 2012;8(3):89-106.
12. JannesarHoseinieL,FarmanbarR,PourshaikhianM,KazemnejadLeiliE.[Relationship between Nursing Students Motivation Level and Academic Achievement Based on Self Determination Theory].Journal of Research Development in Nursing & Midwifiry.2014;11(1):68-74.
13. Bakar KA, Tarmizi RA, Mahyuddin R, Elias H, Luan WS, Ayub AFM. Relationships between university students' achievement motivation, attitude and academic performance in Malaysia. Procedia Soc Behav Sci. 2010;2(2):4906-10. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.793]
14. Reza khani S.D. [A Survey on the Intrinsic and Extrinsic Motivation and Academic Achievement of Students in Islamic Azad University of Roodehen Branch]. Journal of Modern Thoughts in Education. 2007;2(2):85-106.
15. Haghani F, Asgari F, Zare S, Mahjoob Moadab H. [Correlation between Self-Efficacy and Clinical Performance of the Intership Nursing Students]. Research in Medical Education. 2013;5(1):22-30. [DOI:10.18869/acadpub.rme.5.1.22]
16. Mohammadi F, Hoseini MA. [Rehabilitation Sciences Student's Perception From Clinical Self-Efficacy Compared to Evaluation by Clinical Teachers]. Iranian Journal of Medical Education. 2010;10(2):155-62.
17. Alaei Kharaem R., Narimian M., Alaei Kharaem S. [A Comparison of Self-efficacy beliefs and achievement motivation in students with and without learning disability]. Journal of Learning Disabilities. 2012;1(3):85-104.
18. Yusuf M. The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students' academic achievement. Procedia Soc Behav Sci. 2011;15:2623-6. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.156 [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.04.158]
19. Roohi Gh., Asayesh H., Bathai S.A., Shouri Bidgoli A.R., Badeleh M.T., Rahmani H. [The relationship between self- efficacy and academic motivation among students of medical sciences]. Journal of Medical Education and Development. 2013;8(1):45-51.
20. Tamannaeifar M.R, Gandomi Z. [Correlation Between achievement motivation and academic achievement in university students]. Iranian quarterly of Education Strategies. 2011;4(1):15–9.
21. Saffari M., Sanaeinasab H., Rashidi Jahan H, Purtaghi Gh.H., Pakpour A.H. [Happiness,Self – efficacy and Academic Achievement among Students of Baqiyatallah University of Medical Sciences]. Journal of Medical Education Development. 2013;7(13):22-9.
22. Akbaryboorang M, Aminyazdi S. [Test-Anxiety and Self-Efficacy: A Study on the Students of Islamic Azad University, Branch of Southern Khorasan]. Quarterly of The Horizon of Medical Sciences. 2009;15(3):70-6.
23. Vali L, Ravangard R. [Study of effective factors on nurses job motivation in Kerman University of Medical Sciences teaching hospitals in 1386]. Journal of Hospital. 2009;8(2):24-29.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb