جلد 27، شماره 89 - ( شهریور 1393 )                   جلد 27 شماره 89 صفحات 29-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghanei Gheshlagh R, Zahednezhad H, Shabani F, Hameh M, Ghahramani M, Farajzadeh M et al . Needle Sticks Injuries and its Related Factors among Nurses. IJN 2014; 27 (89) :21-29
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1833-fa.html
قانعی قشلاق رضا، زاهد نژاد حسین، شبانی فیدان، حمه مجید، قهرمانی محمد، فرج زاده محمد و همکاران.. آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران . نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (89) :21-29

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1833-fa.html


1- کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران و دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). شماره تماس: 09144050284 Email: Rezaghanei30@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
3- کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید قلی پور بوکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (10200 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: آسیب نیدل استیک از جمله رایج ترین آسیب های شغلی در پرستاران است که به دلیل خطر بالقوه انتقال بیماری های عفونی منتقله از راه خون و ترشحات حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در کادر پرستاری می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 120 نفر از کادر پرستاری بیمارستان امام خمینی سقز در سال 1393 با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و فرم اطلاعات آسیب نیدل استیک جمع آوری و با استفاده از نرم افزار PASW و روش های توصیفی، آزمون تی تست مستقل، تست دقیق فیشر و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 p≤ تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: از 120 کادر پرستاری مورد مطالعه، 53 نفر (2/44%) در طول سال گذشته سابقه آسیب نیدل استیک داشتند. پرستاران آسیب دیده در مقایسه با سایرین سن کمتر (01/0 =p) و سابقه کار کمتری (03/0= p) داشتند. از نظر پوشش واکسیناسیون 111 نفر (5/92%) علیه بیماری هپاتیت B واکسینه شده بودند و بین وضعیت واکسیناسیون علیه هپاتیت B با آسیب نیدل استیک ارتباط معنی داری وجود داشت (03/0 =p). همچنین تنها 14 نفر (7/11%) اقدام به گزارش دهی آسیب خود کرده بودند.

نتیجه گیری کلی: با توجه به فراوانی آسیب نیدل استیک در پرستاران لازم است که مدیران پرستاری روش های پیشگیری از آسیب و نحوه برخورد با این مشکل از جمله ایمن سازی محیط کار، کامل کردن پوشش واکسیناسیون و برقراری سیستم گزارش دهی را مورد توجه قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: پرستار، آسیب، نیدل استیک
متن کامل [PDF 1298 kb]   (7568 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/2/22 | پذیرش: 1393/5/17 | انتشار: 1393/5/17

فهرست منابع
1. Adib-Hajbaghery M, Lotfi MS. [Behavior of healthcare workers after injuries from sharp instruments]. Trauma Monthly. 2013; 18 (2): 75-80. [DOI:10.5812/traumamon.12779] [PMID] [PMCID]
2. Nouhi E, Khoshnoud Z, Seyed Adel M. [Needle stick and sharp object injuries among nursing & midwifery students of Kerman University of Medical science, 2007]. IJNR. 2010; 5 (18):18-23.
3. Baghcheghi N, Koohestani H, rezaei K, seraji A, Abedi A. [Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor]. Iran Occupational Health Journal. 2011; 7 (4):32-9.
4. Bahreini M, Bijani M, Rahmati H, Shahamat Sh. [The effectiveness of a multimedia training program on incidence of occupational exposure to contaminated sharp tools among nurses]. IJN. 2011; 24 (69):69-77.
5. Bi P, Tully PJ, Pearce S, Hiller JE. Occupational blood and body fluid exposure in an Australian teaching hospital. Epidemiology and infection. 2006;134 (03):465-71. [DOI:10.1017/S0950268805005212] [PMID] [PMCID]
6. Afridi AAK, Kumar A, Sayani R. Needle stick injuries–risk and preventive factors: a study among health care workers in tertiary care hospitals in Pakistan. Glob J Health Sci. 2013;5(4):p85. [DOI:10.5539/gjhs.v5n4p85] [PMID] [PMCID]
7. Cho E, Lee H, Choi M, Park SH, Yoo IY, Aiken LH. Factors associated with needlestick and sharp injuries among hospital nurses: A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2013;50(8):1025-32. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.07.009] [PMID] [PMCID]
8. Buraidah A-Q. Epidemiology of needlestick injuries among health care workers in a secondary care hospital in Saudi Arabia. Ann Saudi Med. 2005;25(3):233-8. [DOI:10.5144/0256-4947.2005.233]
9. Martins A, Coelho AC, Vieira M, Matos M, Pinto ML. Age and years in practice as factors associated with needlestick and sharps injuries among health care workers in a Portuguese hospital. Accid Anal Prev. 2012;47:11-5. [DOI:10.1016/j.aap.2012.01.011] [PMID]
10. Nakhle Ahmadi H, Khazaei T. [Assessing the performance and knowledge of the medical staff of Imam Reza & Vali-asr hospitals in Birjand on the injuries resulting from needle stick]. Modern Care Journal. 2007;4(1):41-6.
11. Alamgir H, Cvitkovich Y, Astrakianakis G, Yu S, Yassi A. Needlestick and other potential blood and body fluid exposures among health care workers in British Columbia, Canada. Am J Infect Control. 2008;36(1):12-21. [DOI:10.1016/j.ajic.2007.03.005] [PMID]
12. Gershon RR, Pearson JM, Sherman MF, Samar SM, Canton AN, Stone PW. The prevalence and risk factors for percutaneous injuries in registered nurses in the home health care sector. Am J Infect Control. 2009;37(7):525-33. [DOI:10.1016/j.ajic.2008.10.022] [PMID]
13. Khalouei A, Iranpour A, Hamzehnezhadi S, Rahmanian Ke. [Study On Epidemiology Of Needle Stick Injury Among Nursing Personnel Of Kerman University Hospitals. Kerman, Iran In (2006-2007)]. Jahrom Medical Journal. 2010; 7 (3): 42-9.
14. Kebede G, Molla M, Sharma HR. Needle stick and sharps injuries among health care workers in Gondar city, Ethiopia. Safety Science. 2012;50(4):1093-7. [DOI:10.1016/j.ssci.2011.11.017]
15. Moro PL, Moore A, Balcacer P, Montero A, Diaz D, Gómez V, et al. Epidemiology of needlesticks and other sharps injuries and injection safety practices in the Dominican Republic. Am J Infect Control. 2007;35(8):552-9. [DOI:10.1016/j.ajic.2007.06.001] [PMID]
16. Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu KO, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt G-Y, et al. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. Am J Infect Control. 2005;33(1):48-52. [DOI:10.1016/j.ajic.2004.08.004] [PMID]
17. Nsubuga FM, Jaakkola MS. Needle stick injuries among nurses in sub‐Saharan Africa. Trop Med Int Health. 2005;10(8):773-81. [DOI:10.1111/j.1365-3156.2005.01453.x] [PMID]
18. Rakhshani F, Heydari M, Barati S. [Prevalence of Needlestick Injuries among the Healthcare Professionals in Zahedan Medical Sciences University]. Iranian Journal Of Epidemiology. 2009; 4 (3 - 4):87-91.
19. Joneydi Jn, Shasti M, Izadi M, Ranjbar R, Ghasemi M. Paper: Evaluation Of Frequency Of Exposure To Medical Sharp Devices Among Nurses Of A University Hospital. 2008; 10 (2):119-28.
20. Anbari K, Ghanadi K, Nazer M, Dortaj F, Mahdavian A. [Study of occupational exposure to blood and body fluids of patients and related factors in health care workers employed in Khorramabad Shohada Ashayer hospital] . Yafteh. 2013; 14(5):5-11.
21. Azadi M Anoosheh M. [Needlestick injuries reporting among clinical nurses]. IJN, 2007. 20(49): 7-14.
22. Costigliola V, Frid A, Letondeur C, Strauss K. Needlestick injuries in European nurses in diabetes. Diabetes & metabolism. 2012;38:S9-S14. [DOI:10.1016/S1262-3636(12)70976-X]
23. Mill J, Nderitu E, Richter S. Post-exposure Prophylaxis Among Ugandan Nurses:"Accidents do Happen". International Journal of Africa Nursing Sciences. 2014; 1: 11-17. [DOI:10.1016/j.ijans.2014.05.003]
24. Quinn MM, Markkanen PK, Galligan CJ, Kriebel D, Chalupka SM, Kim H, et al. Sharps injuries and other blood and body fluid exposures among home health care nurses and aides. Am J Public Health. 2009;99(Suppl 3): 710-17. [DOI:10.2105/AJPH.2008.150169] [PMID] [PMCID]
25. Laishram J, Keisam A, Phesao E, Tarao M, Laloo V, Devi H. Prevalence of needle stick injuries among nurses in a tertiary care hospital and their immediate response. International Journal of Medicine and Public Health. 2013;3(4):257-60. [DOI:10.4103/2230-8598.123446]
26. Manzoor I, Daud S, Hashmi NR, Sardar H, Babar MS, Rahman A, et al. Needle stick injuries in nurses at a tertiary health care facility. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2010;22(3):174-8. [PMID]
27. Moradi A, Mostafavi E, Moradi A. [The prevalence and causes of needle stick injuries among the primary health care workers of Bahar city, Hamadan Province]. Iran Occupational Health. 2010;7(2):39-42.
28. Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Nakashima Y, Ishitake T. Epidemiology of needlestick and sharps injuries among nurses in a Japanese teaching hospital. J Hosp Infect. 2006;64(1):44-9. [DOI:10.1016/j.jhin.2006.03.021] [PMID]
29. Rezaei Sh, Rabi Rad N, Tamizi Z, Fallahi Khoshkenab M, Mohamad Nejad E. [An investigation in to occupational hazarda faced by nurses in pediatrics hospitals of Tehran University of Medical Sciences, 2006-2009]. IJCBNM 2013; 1(4): 200-7.
30. Smith DR, Choe M, Jeong JS, Jeon M-Y, Chae YR, An GJ. Epidemiology of needlestick and sharps injuries among professional Korean nurses. J Prof Nurs. 2006;22(6):359-66. [DOI:10.1016/j.profnurs.2006.10.003] [PMID]
31. Lotfi R, Gashtasbi A. [Needle stick and sharps injuries and its risk factors among health center personnel (Astara; Iran, 2006)]. J B.U M S. 2008; 10 (4): 71-7.
32. Kakizaki M, Ikeda N, Ali M, Enkhtuya B, Tsolmon M, Shibuya K, et al. Needlestick and sharps injuries among health care workers at public tertiary hospitals in an urban community in Mongolia. BMC Res Notes. 2011;4(1):184-90. [DOI:10.1186/1756-0500-4-184] [PMID] [PMCID]
33. Butsashvili M, Kamkamidze G, Kajaia M, Morse D, Triner W, Dehovitz J, et al. Occupational exposure to body fluids among health care workers in Georgia. Occup Med. 2012; 62: 620-26. [DOI:10.1093/occmed/kqs121] [PMID] [PMCID]
34. Mohammadi N, Allami A, Mohamadi RM. [Percutaneous exposure incidents in nurses: Knowledge, practice and exposure to hepatitis B infection: Percutaneous exposure incidents in nurses]. Hepat Mon. 2011;11(3):186-90. [PMID] [PMCID]
35. Nejadghaderi SM, Safizadeh H, Kanjani N. [The knowledge and practice of medical staff about needle injuries in Rafsanjan's Ali-ebne-Abitaleb hospital, Iran]. Journal of Health & Development 2012; 1 (1): 1-10.
36. Tirgar A, Gholami F. [Assess the damage caused by inadvertent needle entry into the body of nurses and its related risk factors]. Journal of Health and Safety at work 2011; 2(2): 31-38. Persian.
37. Ayranci U, Kosgeroglu N. Needlestick and sharps injuries among nurses in the healthcare sector in a city of western Turkey. J Hosp Infect. 2004;58(3):216-23. [DOI:10.1016/j.jhin.2004.06.029] [PMID]
38. Vahedi MS, Ahsan B, Ardalan M, Shahsavari S. [Prevalence and Causes of needle stick injuries, in medical personnels of Kurdistan University's hospitals and dealing with such injuries due to contaminated sharp tools in 1383]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2006;11(2):43-50.
39. Rahnavard F, Reza Masouleh Sh, Seyed Fazelpour F, Kazemnejad Leili E. [Study Factors related to report the needle stick and sharps injuries report by‎ nursing staffs of the Educational and Therapeutic Centers of Guilan University of‎ Medical Sciences, Rasht]. Holistic Nursing And Midwifery Journal. 2011;21(1):30-7.
40. Gershon RR, Pogorzelska M, Qureshi KA, Sherman M. Home health care registered nurses and the risk of percutaneous injuries: a pilot study. Am J Infect Control. 2008;36(3):165-72. [DOI:10.1016/j.ajic.2007.04.278] [PMID]
41. Mbaisi EM, Wanzala P, Omolo J. Prevalence and factors associated with percutaneous injuries and splash exposures among health-care workers in a provincial hospital, Kenya, 2010. Pan Afr Med J. 2013;14(1): 10-18. [DOI:10.11604/pamj.2013.14.10.1373]
42. Shoghli A, Mousavi Nasab N, Ghorchian F, Masoumi H, Momtazi S. [Study of theNeedle Sticks Injury (NSI) among the Zanjan Educational Hospitals Staff]. ZUMS Journal. 2013;21(85):131-41.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb