جلد 34، شماره 130 - ( تیر 1400 )                   جلد 34 شماره 130 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khayeri F, Seyedoshohadaee M, aberian P, Haghani H, Yarmohammadinejad E. The relationship between perceived organizational support and quality of work life in the operational staff of Tehran Medical Emergency Center 2019. IJN. 2021; 34 (130)
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3398-fa.html
خیری فریدون، سیدالشهدایی مهناز، صابریان پیمان، حقانی حمید، یارمحمدی نژاد عرفان. ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس تهران سال 1398. نشریه پرستاری ایران. 1400; 34 (130)

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3398-fa.html


چکیده:   (125 مشاهده)
زمینه وهدف : با توجه به اهمیت و نقش دو چندان نیروی انسانی سازمان، تمرکز و پرداختن به موضوعاتی مانند مولفه کیفیت زندگی کاری که منجر به افزایش عملکرد کارکنان ، کاهش غیبت و ترک خدمت از سوی آنان می شود مورد اهمیت می باشد. کیفیت زندگی کاری، مجموعه ای از شرایط سازمانی و زمانی است که مدیریت سازمان بصورت دموکراتیک باشد، با کارکنان با احترام رفتار شود، و محیط کاری امنی فراهم گردد. به عبارت دیگر، ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان یکی از عوامل موثر درثبات و پایداری سیستم بهداشتی تلقی می گردد. با توجه به موقعیت شغلی حساس و پراسترس کارکنان مرکز اورژانس و همچنین، متناقض بودن نتایج تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با کیفیت زندگی کارکنان، این مطالعه  با هدف تعیین ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده باکیفیت زندگی کاری کارکنان عملیاتی مراکز اورژانس تهران انجام شد.
روش بررسی: : این مطالعه ی مقطعی از نوع همبستگی بر روی کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس تهران در سال 1398(شش ماهه دوم سال) انجام شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت چند مرحله‌ای طبقه‌ای با تخصیص متناسب بود که 200 نفر از کارکنان واجد ملاک های پژوهش، از شش مرکز اورژانس تهران (شمال ،جنوب،شرق،غرب،مرکز،اسلام شهر) وارد مطالعه شدند. معیار های ورود به مطالعه شامل داشتن مدرک دیپلم و بالاتر، داشتن حداقل 6 ماه سابقه به‌عنوان کارکنان عملیاتی بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه کیفت زندگی کاری والتون(QWL) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگ استفاده شد. پژوهشگر 24 تا 48 ساعت بعد از توزیع پرسشنامه ها، مراجعه کرد، سپس پرسش نامه های تکمیل شده جمع آوری گردید و درنهایت، داده ها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های ضریب تی مستقل، آنالیز واریانس و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که 2/42 درصد و بعدازآن 1/41 درصد از کارکنان درآمد خود را به ترتیب در سطح ناکافی و نسبتاً کافی دانستند و میانگین سابقه کار کارکنان مورد پژوهش 6 ± 68/10 بود. میانگین نمره کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس تهران 22 ± 01/96 بدست آمد که در سطح متوسطی است.کیفیت زندگی کاری در حیطه یکپارچگی اجتماعی در شغل با میانگین97/0 ± 09/3 بالاترین و در حیطه نقش کار در زندگی با میانگین 87/0 ± 35/2 پایین ترین میانگین نمره را در بین سایر حیطه ها داشتند. همچنین میانگین حمایت سازمانی کارکنان مورد پژوهش 152± 2/82  بدست آمد که در سطح متوسط قرار داشت.  و میانگین نمره حمایت سازمانی 06/5 ± 49/28  بدست آمد. در نهایت کیفیت زندگی کاری و هیچکدام از حیطه های آن با حمایت سازمانی ادراک‌شده همبستگی معنی دار آماری نداشت. نتایج بدست آمده در رابطه با  ارتباط کیفیت زندگی کاری و حمایت سازمانی با مشخصات جمعیت شناختی کارکنان عملیاتی اورژانس نشان داد که کیفیت زندگی کاری با تحصیلات(013/0p=) ارتباط معنی دار آماری داشته است. میانگین نمره کسب شده در کارکنان با تحصیلات در سطح دیپلم به طور معنی داری کمتر از تحصیلات کاردانی(026/0p=)، کارشناسی(002/0p=) و ارشد(016/0p=) بود و در سایر موارد این اختلاف معنی دار نبود. متغیر دیگری که با کیفیت زندگی کاری ارتباط معنی دار آماری داشت، وضعیت اشتغال بود(015/0p=). میانگین نمره کسب شده در کارکنان با استخدام طرحی به طور معنی داری کمتر از شرکتی (041/0p=) و رسمی (006/0p=) بود. همچنین حمایت سازمانی ادراک شده نیز با هیچ کدام از متغیرهای فردی و شغلی کارکنان مورد پژوهش ارتباط معنی دار آماری نداشت.
نتیجه گیری: مطالعات انجام شده در جوامع مختلف نشانگر ارتباط مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی با کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن می باشد. با این حال، در این مطالعه، بین کیفیت زندگی کاری با حمایت سازمانی ادراک شده رابطه معناداری وجود نداشت که زمینه جوامع گوناگون، مشاغل متفاوت و ابزار های مختلف می تواند دلیلی بر این موضوع باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود که عوامل فردی/سازمانی و ارتباط ابعاد کیفیت زندگی کاری با حمایت سازمانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، زیرا می تواند جوانب مختلف شغلی، فردی، زندگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین توجه به اهمیت آن ضروری است.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/4/9 | پذیرش: 1400/4/1 | انتشار: 1400/4/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb