جلد 28، شماره 97 - ( دی 1394 )                   جلد 28 شماره 97 صفحات 77-86 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Faramarzpour M, Borhani F, Bagheri P. Job Satisfaction of Nurses from Clinical Practice in Jiroft University Hospitals . IJN. 2015; 28 (97) :77-86
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2244-fa.html
فرامرز پور مطهره، برهانی فریبا، باقری پژمان. رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر جیرفت . نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (97) :77-86

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2244-fa.html


عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران (*نویسنده مسئول). شماره تماس:09131492622 Email: mfaramarzpor61@gmail.com
چکیده:   (1336 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت است که افراد نسبت به شغل خود دارند. در اکثر سازمان‌های مراقبت سلامت، پرستاران بزرگترین گروه منابع انسانی بوده و نقش عمده‌ای در کیفیت ارائه خدمات به عهده دارند، لذا رضایت و کارآیی آنها به طور معنی داری موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت شغلی 110 نفر از پرستاران بیمارستان آموزشی شهر جیرفت انجام گرفته است.

روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-‏ مقطعی تحلیلی است که در سال 92 به بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر جیرفت پرداخته است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد 41 سؤالی رضایت شغلی  Luthansاستفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و آزمون تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین رضایت شغلی پرستاران مورد بررسی 5/0 ± 7/2 با کمینه 1/1 و بیشینه 8/4 به دست آمد. بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به بخش‌های اطفال و نوزادان )05/0(P< و کمترین میزان رضایت شغلی مربوط به بخش‌های ویژه بود. بررسی نتایج در 11حیطه از رضایت شغلی نشان داد بیشترین رضایت از بعد ماهیت کار با میانگین نمره 1/3 (از کل 8/4-1/1) و کمترین رضایت از بعد حقوق و دستمزد با میانگین نمره 5/2 است.

نتیجه گیری کلی: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین رضایت شغلی در حد متوسط بوده است و این در حالی است که نمی‌توان از تاثیر میزان پرداخت حقوق بر کیفیت کار و رضایت شغلی کارکنان چشم پوشی کرد بنابراین به نظر می‌رسد احقاق حقوق پرستاران بر اساس طرح تحول سلامت و در راستای رعایت انصاف و عدالت می‌تواند به یک عامل رضایتمندی در سازمان تبدیل شود .

متن کامل [PDF 799 kb]   (514 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb