جلد 28، شماره 93 و 94 - ( اردیبهشت و تیر 1394 )                   جلد 28 شماره 93 و 94 صفحات 32-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Morowatisharifabad M, Azad E, Zarezadeh R, Rezaeipandari H, Pour Movahed Z, Karimi M. Knowledge, Performance and Perceptions of Nurses in NICUs and Neonatal Units about Kangaroo Care and its barriers. IJN. 2015; 28 (93 and 94) :32-41
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2049-fa.html
مروتی شریف آباد محمدعلی، آزاد الهام، زارع زاده ریحانه، رضایی پندری حسن، پور موحد زهرا، کریمی مسعود. آگاهی، بینش و عملکرد پرستاران بخش های NICUو نوزادان در رابطه با مراقبت کانگرویی و موانع انجام آن. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (93 و 94) :32-41

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2049-fa.html


کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد یزد، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09103090966 E-mail: hrezaeipandari@yahoo.com
چکیده:   (1701 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت کانگرویی به عنوان یک روش مناسب و موثر در مراقبت از نوزادان نارس و کم وزن و همچنین ارتقاء سلامت نوزادان در کشورهای مختلف دنیا شناخته شده است. با توجه به اهمیت آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه این نوع مراقبت، هدف از این مطالعه، تعیین آگاهی، عملکرد و بینش پرستاران بخش های NICU و نوزادان بیمارستان های شهر یزد از مراقبت کانگرویی و موانع انجام آن بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل کلیه پرستاران ( 62 نفر) شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و نوزادان 6 بیمارستان شهر یزد بود. جهت جمع آورری داده ها از پرسشنامه مراقبت کانگرویی ((KCQs استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

یافته ها: بر اساس یافته ها 5/69% از پرستاران مورد بررسی بیان نمودند که مراقبت کانگرویی در بخش های NICU و نوزادان بیمارستان های محل کار آن ها انجام می شود و همچنین 8/82% نیز انجام این نوع مراقبت را به مادران توصیه می نمودند. از دیدگاه پرستاران، امتناع پرسنل پرستاری از شرکت در مراقبت کانگرویی (9/30%) و نیز وجود این عقیده که مراقبت در انکوباتور بیشتر از مراقبت کانگرویی برای نوزادان فایده دارد (9/37%)، به عنوان موانع انجام این نوع مراقبت محسوب می شد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین سازه های آگاهی و مزایا با معایب و تناسب (01/0>P) و سن و سابقه کاری پرستاران دیده شد (05/0>P).

نتیجه گیری کلی: با توجه به درصد بالای انجام مراقبت کانگرویی، به نظر می رسد آموزش و نیز ارائه مشوق های لازم (مادی و معنوی) به منظور تداوم این روش مفید باشد. همچنین برای رفع موانع، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت پیشنهاد می شود.

متن کامل [PDF 1487 kb]   (758 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱۷

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb