نشریه پرستاری ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/28 | 
نشریه پرستاری ایران یک دو ماهنامه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۶۶ منتشر می‌شود. این نشریه از سال ۱۳۸۴ با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران به انتشار مقالات ادامه داد. نشریه پرستاری ایران با انتشار مقالات و تحقیقات با کیفیت به توسعه پرستاری، مامایی و مراقبت های بهداشتی کمک می کند. این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته نشریات وزارت بهداشت و درمان بوده و از مرداد ۱۳۸۵ به عنوان اولین مجله پرستاری ایران موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی شده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find.php?item=1.92.45.fa
برگشت به اصل مطلب