جلد 36، شماره 144 - ( 7-1402 )                   جلد 36 شماره 144 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- گروه روانپرستاری، مر کز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران ، mardanimarjan@gmail.com
3- گروه روانشناسی، مرکز روانپزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
4- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (235 مشاهده)

زمینه و هدف: خودکشی و افکار مرتبط با آن در میان نوجوانان به یک مشکل روانی - اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است. این مطالعه با هدف تعیین افکار خودکشی در نوجوانان مدارس غرب تهران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 256 نوجوان دختر و پسر از بین مدارس دوره دوم متوسطه غرب تهران با روش نمونه گیری در دسترس در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه افکار خودکشی بِک بود که به روش خودگزارشی توسط نمونه های مورد مطالعه تکمیل شد. سپس داده ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 و با به‌کارگیری آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس) مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: براساس یافته های مطالعه حاضر؛ میانگین سنی نوجوانان مورد مطالعه 0/67 ± 17/33 سال بود. میانگین نمره افکار خودکشی نوجوانان 3/19±5/66  از 5 بود. در میان مشخصات فردی، افکار خودکشی تنها با معدل نوجوانان ارتباط معنی دار آماری داشت (0/004=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، طراحی و اجرای برنامه هایی در جهت آموزش و ارائه خدمات روانپرستاری به نوجوانان مقطع متوسطه در جهت کاهش افکار خودکشی آنان پیشنهاد می شود.

 

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1402/6/28 | پذیرش: 1402/7/9 | انتشار: 1402/7/9

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.