جلد 36، شماره 143 - ( شهریور- در حال انتشار 1402 )                   جلد 36 شماره 143 صفحات 341-330 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران.
3- گروه پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ، s.faramarzian70@yahii.com
چکیده:   (1792 مشاهده)
زمینه و هدف برای افراد بستری‌شده در بخش مراقبت ویژه اغلب به‌علت طولانی شدن تهویه مکانیکی، حفظ راه‌های هوایی و بهداشت مناسب‌تر ریه، تراکئوستومی انجام می‌شود که درعین‌حال باعث کاهش صدمه حنجره و راحتی فرد نیز می‌شود. کیفیت مراقبت‌های بهداشتی به میزان زیادی به نحوه ارائه خدمات پرستاران بستگی دارد. باتوجه‌به اینکه نتیجه نهایی و عوارض احتمالی تراکئوستومی، ارتباط مستقیم با چگونگی اجرای مراقبت‌های پس از آن توسط کادر پرستاری دارد، بنابراین پژوهشی «با هدف ارزشیابی اثر آموزش مراقبت از تراکئوستومی برعملکرد پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران» انجام شد. 
روش بررسی این مطالعه دربازه زمانی مهر ماه الی آبان ماه سال بر روی 64  نفر از پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی‌درمانی فیروزگر و رسول اکرم (ص)، به‌صورت نیمه‌آزمایشی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌ های اطلاعات فردی و پرسش‌نامه مراقبت از تراکئوستومی برگرفته از مطالعه آتش‌‌زاده و همکاران می‌باشد. داده‌ها بااستفاده ازنرم‌افزار SPSS نسخه 16 با شاخص‌های آمارتوصیفی وآمار استنباطی (آزمون تی زوجی و تحلیل واریانس) و سطح معنی‌دار (0/05>P) تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها میانگین سنی افراد موردپژوهش 6/02±31/49 سال بود که 70/3 درصد از افراد زن بودند و تحصیلات کارشناسی با 90/6 درصد بیشترین سطح تحصیلی بود. میانگین و انحراف‌معیار سابقه کلی کار و سابقه کار در بخش ویژه به‌ترتیب 5/13±6/74 و 4/66±4/92 درصد بود. پرستاران با نوبت کاری در گردش با 89/1 درصد بیشترین فراوانی را داشتند. 93/8 درصد از پرستاران دوره مراقبت از تراکئوستومی را نگذرانده بودند. بیشتر واحدهای موردپژوهش (43/8 درصد) رسمی بودند. مقایسه میانگین نمره عملکرد پرستاران قبل از آموزش (8/87±45/85) و بعد از آموزش (42/33±93/3) با آزمون تی زوجی، اختلاف آماری معنی‌دار را نشان می‌دهد (0/001>P).
نتیجه‌گیری باتوجه‌به اینکه عملکرد پرستاران درزمینه مراقبت از بیماران دارای تراکئوستومی در حد مطلوب نبوده است، نتیجه مطالعه نشان داد آموزش پرستاران و ارائه امکانات کافی بر مبنای دستورالعمل‌های و نظر متخصصین می‌تواند موجب ارتقاء عملکرد پرستاران شود.
 
 
متن کامل [PDF 4797 kb]   (18 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/4/17 | پذیرش: 1402/6/1 | انتشار: 1402/6/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.