جلد 34، شماره 131 - ( شهریور 1400 )                   جلد 34 شماره 131 صفحات 30-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebadi M, Mardani-Hamooleh M, Seyedfatemi N, Ghaljeh M, Haghani S. Effects of Written Emotional Disclosure on the Stress of Mothers of Children with Autism. IJN 2021; 34 (131) :19-30
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3455-fa.html
عبادی مهسا، مردانی حموله مرجان، سیدفاطمی نعیمه، قلجه مهناز، حقانی شیما. تأثیر آشکارسازی هیجانی از طریق نوشتن بر استرس ماداران کودکان مبتلا به اوتیسم. نشریه پرستاری ایران. 1400; 34 (131) :19-30

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3455-fa.html


1- گروه روانپرستاری، مر کز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایرا
2- گروه روانپرستاری، مر کز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:02143651722 Email: seyedfatemi.n@iums.ac.ir
3- گروه مدیریت پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
4- آمار زیستی، مرکز تحقیقات مراقبت‌‌‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (1953 مشاهده)
زمینه و هدف: مادران کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با مادران کودکان عادی یا مادران کودکان مبتلا به سایر اختلالات رشدی، بیشتر در معرض ابتلاء به استرس مرتبط با نقش والدی هستند. هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر آشکارسازی هیجانی از طریق نوشتن بر استرس مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون‌ـ­پس‌آزمون و دارای گروه کنترل بود. از هفت مدرسه کودکان اوتیسم در شهر تهران، چهار مدرسه در گروه آزمون و سه مدرسه در گروه کنترل قرار گرفت. سپس، از میان مادران، 70 نفر از مادرانی که دارای فرزندان مبتلا به اوتیسم مشغول به تحصیل در این مدارس بودند، به شیوه نمونه‌گیری مستمر جهت پژوهش انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمون، هر یک ۳۵ نفر، قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، فرم مشخصات فردی و ابزار استرس والدی Abidin توسط هر دو گروه تکمیل شد. برای گروه آزمون، مداخله آشکارسازی هیجانی از طریق نوشتن آموزش داده شد و این گروه هفته‌ای دو بار در طول هشت هفته در مدت ۱۵ دقیقه آن را اجرا کردند. در گروه کنترل، مداخله‌ای صورت نگرفت. پس از هشت هفته از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و مداخله انجام شده به گروه کنترل نیز آموزش داده شد. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافتهها: آزمون تی مستقل، اختلاف معنیداری قبل از مداخله در میانگین استرس والدی دو گروه کنترل (۹۲/1۳ ± ۳۷/۱۱۹) و آزمون (۰۱/14 ± ۸۱/۱۱۸) نشان نداد (۸۷۱/0 p=و ۸۷۱/0 t=). در مرحله پس آزمون، میانگین نمره استرس والدی در گروه آزمون (۲۹/۱۲ ± ۷۸/۱۲۸) در مقایسه با گروه کنترل (۶۵/۱۷ ± ۴۵/۱۲۲)  به طور معنی‌داری متفاوت بود استرس والدی گروه آزمون افزایش بیشتری نشان داد (۰۴۷/0p= و۶۸۶/۱- t=)، در حالی که در گروه کنترل، تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (055/0 p=و 985/1- t=). مداخله آشکار سازی هیجانی از طریق نوشتن بر زیرمقیاس‌های تعامل ناکارآمد والد- کودک و کودک دشوار تأثیر منفی داشت و باعث افزایش آن‌ها شد اما موجب کاهش استرس در زیر مقیاس آشفتگی والدی گردید.
نتیجه‌گیری کلی: از آن جا که آشکار سازی هیجانی از طریق نوشتن، استرس والدی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم را افزایش داد، پیشنهاد می‌شود مداخله‌ای با عناوین نوشتاری خنثی یا مثبت جهت استرس والدی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، اجرا گردد.
متن کامل [PDF 928 kb]   (777 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/2/15 | پذیرش: 1400/5/16 | انتشار: 1400/5/16

فهرست منابع
1. Lyall K, Croen L, Daniels J, Fallin MD, Ladd-Acosta C, Lee BK, Park BY, Snyder NW, Schendel D, Volk H, Windham GC. The changing epidemiology of autism spectrum disorders. Annual review of public health. 2017;38:81-102. [DOI:10.1146/annurev-publhealth-031816-044318] [PMID] [PMCID]
2. Liu J, Yao L, Zhang W, Xiao Y, Liu L, Gao X, Shah C, Li S, Tao B, Gong Q, Lui S. Gray matter abnormalities in pediatric autism spectrum disorder: a meta-analysis with signed differential mapping. Eur Child Adol Psych. 2017;26(8):933-45. [DOI:10.1007/s00787-017-0964-4] [PMID]
3. Guo X, Duan X, Long Z, Chen H, Wang Y, Zheng J, Zhang Y, Li R, Chen H. Decreased amygdala functional connectivity in adolescents with autism: a resting-state fMRI study. Psych Res: Neuro. 2016;257:47-56. [DOI:10.1016/j.pscychresns.2016.10.005] [PMID]
4. Baxter AJ, Brugha TS, Erskine HE, Scheurer RW, Vos T, Scott JG. The epidemiology and global burden of autism spectrum disorders. Psychol Medic. 2015;45(3):601-13. [DOI:10.1017/S003329171400172X] [PMID]
5. Porter N, Loveland KA. An integrative review of parenting stress in mothers of children with autism in Japan. Int J Disab, Develop Educ. 2019;66(3):249-72. [DOI:10.1080/1034912X.2018.1439159]
6. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. Autism spectrum disorder. The Lancet. 2018;392(10146):508-20. [DOI:10.1016/S0140-6736(18)31129-2]
7. Shepherd D, Landon J, Taylor S, Goedeke S. Coping and care-related stress in parents of a child with autism spectrum disorder. Anxiety, Stress, & Coping. 2018;31(3):277-90. [DOI:10.1080/10615806.2018.1442614] [PMID]
8. Rogge N, Janssen J. The economic costs of autism spectrum disorder: A literature review. J Autism Develop Disord. 2019;49(7):2873-900. [DOI:10.1007/s10803-019-04014-z] [PMID]
9. Al-Oran HM, AL-Sagarat AY. Parenting stress of children with autistic disorder. Open Access Library Journal. 2016;3(7):1-10. [DOI:10.4236/oalib.1102791]
10. Da Paz NS, Wallander JL, Tiemensma J. Effects of written disclosure on psychophysiological stress among parents of children with autism: A randomized controlled pilot study. Res Autism Spectrum Disord. 2018;53:7-17. [DOI:10.1016/j.rasd.2018.05.007]
11. Catalano D, Holloway L, Mpofu E. Mental health interventions for parent carers of children with autistic spectrum disorder: Practice guidelines from a critical interpretive synthesis (CIS) systematic review. Int J Environm Res Public Health. 2018;15(2):341. [DOI:10.3390/ijerph15020341] [PMID] [PMCID]
12. Sim A, Cordier R, Vaz S, Falkmer T. Relationship satisfaction in couples raising a child with autism spectrum disorder: A systematic review of the literature. Res Autism Spectrum Disord. 2016;31:30-52. [DOI:10.1016/j.rasd.2016.07.004]
13. Barroso NE, Mendez L, Graziano PA, Bagner DM. Parenting stress through the lens of different clinical groups: A systematic review & meta-analysis. J Abnormal Child Psychol. 2018;46(3):449-61. [DOI:10.1007/s10802-017-0313-6] [PMID] [PMCID]
14. Miranda A, Mira A, Berenguer C, Rosello B, Baixauli I. Parenting stress in mothers of children with autism without intellectual disability. Mediation of behavioral problems and coping strategies. Frontiers in psychology. 2019;10:464. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.00464] [PMID] [PMCID]
15. Giovagnoli G, Postorino V, Fatta LM, Sanges V, De Peppo L, Vassena L, De Rose P, Vicari S, Mazzone L. Behavioral and emotional profile and parental stress in preschool children with autism spectrum disorder. Res developm disabil. 2015;45:411-21. [DOI:10.1016/j.ridd.2015.08.006] [PMID]
16. Zaidman-Zait A, Mirenda P, Duku E, Vaillancourt T, Smith IM, Szatmari P, Bryson S, Fombonne E, Volden J, Waddell C, Zwaigenbaum L. Impact of personal and social resources on parenting stress in mothers of children with autism spectrum disorder. Autism. 2017;21(2):155-66. [DOI:10.1177/1362361316633033] [PMID]
17. Foody C, James JE, Leader G. Parenting stress, salivary biomarkers, and ambulatory blood pressure: a comparison between mothers and fathers of children with autism spectrum disorders. J autism develop disord. 2015;45(4):1084-95. [DOI:10.1007/s10803-014-2263-y] [PMID]
18. Frye L. Fathers' experience with autism spectrum disorder: Nursing implications. Journal of Pediatric Health Care. 2016;30(5):453-63. [DOI:10.1016/j.pedhc.2015.10.012] [PMID]
19. Akram B, Batool M, Bibi S. Burden of care and suicidal ideation among mothers of children with Autism spectrum disorder: perceived social support as a moderator. JPMA. 2019;69(504).
20. Da Paz NS, Wallander JL. Interventions that target improvements in mental health for parents of children with autism spectrum disorders: A narrative review. Clin Psychol Rev. 2017;51:1-4. [DOI:10.1016/j.cpr.2016.10.006] [PMID]
21. Dababnah S, Parish SL. A comprehensive literature review of randomized controlled trials for parents of young children with autism spectrum disorder. J evidence-informed social work. 2016;13(3):277-92. [DOI:10.1080/23761407.2015.1052909] [PMID]
22. Lunsky Y, Fung K, Lake J, Steel L, Bryce K. Evaluation of acceptance and commitment therapy (ACT) for mothers of children and youth with autism Spectrum Disorder. Mindfulness. 2018;9(4):1110-6. [DOI:10.1007/s12671-017-0846-3]
23. Riddle JP, Smith HE, Jones CJ. Does written emotional disclosure improve the psychological and physical health of caregivers? A systematic review and meta-analysis. Behav Res Therapy. 2016;80:23-32. [DOI:10.1016/j.brat.2016.03.004] [PMID]
24. Craig F, Operto FF, De Giacomo A, Margari L, Frolli A, Conson M, Ivagnes S, Monaco M, Margari F. Parenting stress among parents of children with neurodevelopmental disorders. Psychiatry research. 2016;242:121-9. [DOI:10.1016/j.psychres.2016.05.016] [PMID]
25. Acar D, Dirik G. A Current Paradigm: Written Emotional Disclosure. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar. 2019;11(5). [DOI:10.18863/pgy.364852]
26. Farahani H, Azad SA, Sahebalzamani M. Investigating the effect of maternal narrative writing on depression, anxiety and stress in pediatric stem cell transplantation. NeuroQuantology. 2017;15(4):56-64. [DOI:10.14704/nq.2017.15.4.1153]
27. Kadivar M, Seyedfatemi N, Akbari N, Haghani H. The effect of narrative writing on maternal stress in neonatal intensive care settings. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2015;28(8):938-43. [DOI:10.3109/14767058.2014.937699] [PMID]
28. Zauszniewski JA, Musil CM, Burant CJ, Au TY. Resourcefulness training for grandmothers: Preliminary evidence of effectiveness. Research in nursing & health. 2014;37(1):42-52. [DOI:10.1002/nur.21574] [PMID] [PMCID]
29. Abidin RR. Parenting Stress Index (PSI) manual. 3th ed. Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press.1995.
30. Whitney RV, Smith G. Emotional disclosure through journal writing: Telehealth intervention for maternal stress and mother-child relationships. J Autism Developm Disord. 2015;45(11):3735-45. [DOI:10.1007/s10803-014-2332-2] [PMID]
31. Dardas LA, Ahmad MM. Psychometric properties of the P arenting S tress I ndex with parents of children with autistic disorder. J Intell Disab Res. 2014;58(6):560-71. [DOI:10.1111/jir.12053] [PMID]
32. Leng YN, Zhang M, Liu TT. Effects of Written Emotional Disclosure on Burden, Trauma Symptoms and Health Status in Primary Caregivers of The Patient: A meta-analysis [J]. Medical Data Mining. 2019;2(3):126-33.
33. Ashley L, O'Connor DB, Jones F. Effects of emotional disclosure in caregivers: Moderating role of alexithymia. Stress and Health. 2011;27(5):376-87. [DOI:10.1002/smi.1388]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb