جلد 32، شماره 119 - ( شهریور 1398 )                   جلد 32 شماره 119 صفحات 75-64 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gharaei T, Amiri Farahani L, Haghani S, Hasanpoor-Azghady S. The Effect of Breastfeeding Training of Grandmothers on Their Attitude toward Breastfeeding. IJN 2019; 32 (119) :64-75
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2990-fa.html
قرایی طیبه، امیری فراهانی لیلا، حقانی شیما، حسن پور ازغدی سیده بتول. تأثیر آموزش مادربزرگ‌ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (119) :64-75

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2990-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 021-43651139 amirifarahani.l@iums.ac.ir: E-mail:
3- کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
4- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (3796 مشاهده)
زمینه و هدف: مادربزرگ‌ها افراد کلیدی برای موفقیت در شیردهی هستند. نگرش شیردهی مثبت مادربزرگ یکی از عوامل تأثیرگذار بر مدت شیردهی مادر می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مادربزرگ‌ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که بر روی 64 مادربزرگ مادری مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) تهران در سال 1397 انجام شد. مادربزرگ‌های مادری واجد معیارهای ورود، به روش نمونه‌گیری مستمر تا زمان تکمیل حجم نمونه انتخاب شدند. افراد به صورت هفتگی به دو گروه مداخله (32=n) و کنترل (32=n) تخصیص یافتند. در گروه مداخله، مادربزرگ‌های مادری نوزاد به همراه دختران نخست‌زای خود در دو جلسه یک ساعته آموزش شیردهی در بارداری (34-31 هفته) و (37-35 هفته) شرکت داشتند. در گروه کنترل، مادربزرگ‌های مادری آموزشی دریافت نکردند و محتوای آموزشی بعد پایان دو جلسه آموزشی به ایشان تحویل داده شد. مقیاس نگرش شیردهی (Iowa Infant Feeding Attitude Scale) قبل و بلافاصله بعد از آموزش در دو گروه تکمیل شد. داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته‌ها: آزمون آماری تی مستقل، تفاوت آماری معنی‌داری در میانگین نمره نگرش شیردهی در زمان قبل مداخله بین دو گروه کنترل و مداخله نشان نداد. هرچند، تفاوت آماری معنی‌داری در میانگین نمره نگرش شیردهی بلافاصله بعد مداخله بین دو گروه کنترل (53/7 ± 12/60) و مداخله (36/1 ± 21/74) وجود داشت (001/0>P). به طوری که میانگین نمره کسب شده در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود. به عبارت دیگر آموزش مادربزرگ‌ها باعث افزایش معنی‌دار نمره نگرش شیردهی در گروه مداخله شد.
نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها نشان داد که آموزش شیردهی به مادربزرگ‌ها بر بهبود نگرش آنها نسبت به شیردهی مؤثر است. با توجه به نتایج مطالعه، حضور مادربزرگ‌ها در کلاس‌های آموزش شیردهی در بهبود نگرش آنها نسبت به شیرمادر و ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر می‌تواند مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 972 kb]   (1147 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1398/2/25 | پذیرش: 1398/5/24 | انتشار: 1398/5/24

فهرست منابع
1. Marandi A, Ezadin Zanjani N, Nilforoshan MA, Parsay S, and Khatami GR. Breastfeeding Updates for the pediatrician. Tehran: Breastfeeding Promotion Society.; 2014.
2. Twells LK, Midodzi WK, Ludlow V, Murphy-Goodridge J, Burrage L, Gill N, Halfyard B, Schiff R, Newhook LA. Assessing infant feeding attitudes of expectant women in a provincial population in Canada: validation of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale. J Hum Lact. 2016;32(3):NP9-18. [DOI:10.1177/0890334414559647] [PMID]
3. Dennis CL. Breastfeeding initiation and duration: A 1990‐2000 literature review. J Obstet, Gynecol Neonatal Nurs. 2002;31(1):12-32. [DOI:10.1111/j.1552-6909.2002.tb00019.x] [PMID]
4. LoCASCIO SP, Cho HW. The Effect of Attitudes Toward Breastfeeding in Public onBreastfeeding Rates and Duration: Results from South Korea. The Effect of Attitudes Toward Breastfeeding in Public onBreastfeeding Rates and Duration: Results from South Korea. 2017;4(4):208-45.
5. Bai Y, Middlestadt SE, Peng CY, Fly AD. Predictors of continuation of exclusive breastfeeding for the first six months of life. J Hum Lact. 2010 Feb;26(1):26-34. [DOI:10.1177/0890334409350168] [PMID]
6. de Jager E, Skouteris H, Broadbent J, Amir L, Mellor K. Psychosocial correlates of exclusive breastfeeding: a systematic review. Midwifery. 2013;29(5):506-18. [DOI:10.1016/j.midw.2012.04.009] [PMID]
7. Chen S, Binns C, Liu Y, Maycock B, Zhao Y, Tang L. Attitudes towards breastfeeding-the Iowa infant feeding attitude scale in Chinese mothers living in China and Australia. Asia Pac J Clin Nutr. 2013;22(2):266-9.
8. Hamid SB, Chih HJ, Binns C. Predictors of Breastfeeding Intention in Malaysia. Environment-Behaviour Proceedings Journal. 2017;2(5):161-7. [DOI:10.21834/e-bpj.v2i5.693]
9. Ratnayake HE, Rowel D. Prevalence of exclusive breastfeeding and barriers for its continuation up to six months in Kandy district, Sri Lanka. Int Breastfeed J. 2018;13(1):36. [DOI:10.1186/s13006-018-0180-y] [PMID] [PMCID]
10. Odom EC, Li R, Scanlon KS, Perrine CG, Grummer-Strawn L. Association of family and health care provider opinion on infant feeding with mother's breastfeeding decision. J Acad Nutr Diet. 2014 1;114(8):1203-7. [DOI:10.1016/j.jand.2013.08.001] [PMID] [PMCID]
11. Bootsri W, Taneepanichskul S. Effectiveness of experiential learning with empowerment strategies and social support from grandmothers on breastfeeding among Thai adolescent mothers. Int Breastfeed J. 2017;12(1):37. [DOI:10.1186/s13006-017-0128-7] [PMID] [PMCID]
12. Bernie K. The factors influencing young mothers' infant feeding decisions: the views of healthcare professionals and voluntary workers on the role of the baby's maternal grandmother. Breastfeeding Medicine. 2014 1;9(3):161-5. [DOI:10.1089/bfm.2013.0120] [PMID]
13. Cox KN, Giglia RC, Binns CW. The influence of infant feeding attitudes on breastfeeding duration: evidence from a cohort study in rural Western Australia. Int Breastfeed J. 2015;10(1):25. [DOI:10.1186/s13006-015-0048-3] [PMID] [PMCID]
14. Wojcicki JM, Gugig R, Tran C, Kathiravan S, Holbrook K, Heyman MB. Early exclusive breastfeeding and maternal attitudes towards infant feeding in a population of new mothers in San Francisco, California. Breastfeeding Medicine. 2010 1;5(1):9-15. [DOI:10.1089/bfm.2009.0003] [PMID] [PMCID]
15. Grassley JS, Spencer BS, Law B. A grandmothers' tea: evaluation of a breastfeeding support intervention. J Perinatl Educ. 2012 1;21(2):80-9. [DOI:10.1891/1058-1243.21.2.80] [PMID] [PMCID]
16. Negin J, Coffman J, Vizintin P, Raynes-Greenow C. The influence of grandmothers on breastfeeding rates: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):91. [DOI:10.1186/s12884-016-0880-5] [PMID] [PMCID]
17. 1Reid J, Schmied V, Beale B. 'I only give advice if I am asked': examining the grandmother's potential to influence infant feeding decisions and parenting practices of new mothers. Women and Birth. 2010 1;23(2):74-80. [DOI:10.1016/j.wombi.2009.12.001] [PMID]
18. CDC. Strategy7-Access to Breastfeeding Education and Information 2017 [18 August 2017]. Available from: https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/Strategy7-Access-Breastfeeding-Education.pdf.
19. Baghiani MM, Nadrian H, Rahaei Z. The effects of education on formula and bottle-feeding behaviors of nursing mothers based on PRECEDE model. Iranian Journal of Pediatrics. 2009;19(4):359-66.
20. Kadima SN. Impact of a Formal Antenatal Breastfeeding Education Program on the Acceptance and Attitudes towards Exclusive Breastfeeding among Mothers and Grandmothers in Rural Haiti (Doctoral dissertation, Duke University); 2018.
21. Ke J, Ouyang YQ, Redding SR. Family-centered breastfeeding education to promote primiparas' exclusive breastfeeding in China. J Hum Lact. 2018;34(2):365-78. [DOI:10.1177/0890334417737293] [PMID]
22. Grassley J, Eschiti V. Grandmother breastfeeding support: what do mothers need and want?. Birth. 2008;35(4):329-35. [DOI:10.1111/j.1523-536X.2008.00260.x] [PMID] [PMCID]
23. Olang B, Heidarzadeh A, Strandvik B, Yngve A. Reasons given by mothers for discontinuing breastfeeding in Iran. Int Breastfeed J. 2012;7(1):7. [DOI:10.1186/1746-4358-7-7] [PMID] [PMCID]
24. Barakati H, Saadvandian S, and Motlagh ME. Breastfeeding; An effective cost investment. Tehran: Mandegar Andisheh; 2017
25. Esfahani MM, oladi B, Bahrami M PS. Educational Collection of Breastfeeding Promotion. Tehran: UNICEF; 2009.
26. Ministry of Health and Medical Education. Guidebook for monitoring baby friendly hospitals. Tehran: Andisheh e Mandegar; 2015.
27. Faridvand F, Mirghafourvand M, Mohammad‐Alizadeh‐Charandabi S, Malakouti J. Breastfeeding performance in Iranian women. Int J Nurs Pract. 2018;24(4):e12659. [DOI:10.1111/ijn.12659] [PMID]
28. Mora AD, Russell DW, Dungy CI, Losch M, Dusdieker L. The Iowa Infant Feeding Attitude Scale: Analysis of Reliability and Validity 1. J Appl Soc Psychol. 1999;29(11):2362-80. [DOI:10.1111/j.1559-1816.1999.tb00115.x] [PMCID]
29. Arsin AA, Sirajuddin S, Syafar M. The effect of education lactation on breastfeeding behavior infant 0-6 months in Kendari Indonesia. Public Health of Indonesia. 2016 30;2(2):100-11. [DOI:10.36685/phi.v2i2.66]
30. Bartle NC, Harvey K. Explaining infant feeding: The role of previous personal and vicarious experience on attitudes, subjective norms, self‐efficacy, and breastfeeding outcomes. Br J Health Psychol. 2017;22(4):763-85. [DOI:10.1111/bjhp.12254] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb