جلد 32، شماره 119 - ( شهریور 1398 )                   جلد 32 شماره 119 صفحات 63-52 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salamat A, Mohammad Aliha J, Mardani Hamooleh M, Mohammadnejad E, Haghani S. Patient Safety Culture in Intensive Care Units in the Viewpoint of Nurses in Tehran, Iran. IJN 2019; 32 (119) :52-63
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2987-fa.html
سلامت اکرم، محمدعلیها ژاله، مردانی حموله مرجان، محمدنژاد اسماعیل، حقانی شیما. فرهنگ ایمنی بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (119) :52-63

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2987-fa.html


1- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پرشکی تهران، تهران، ایران
2- مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09132864077 Email:mardanimarjan@gmail.com
4- استادیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
5- کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (4630 مشاهده)
زمینه و هدف: فرهنگ ایمنی بیمار، یکی از عناصر کلیدی جهت بهبود ایمنی بیمار در نظام سلامت و هم‌چنین، یکی از اجزای مهم در تأمین کیفیت مراقبت‌های پرستاری است. هدف این مطالعه تعیین فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1398 انجام شد. حجم نمونه 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های ICU و CCU از چهار بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران بودند که به شیوه طبقه‌ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه روا و پایا شده فرهنگ ایمنی بیمار بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران 98/10 ± 33/144 به دست آمد. بیش‌ترین درصد پاسخ‌های مثبت پرستاران درباره فرهنگ ایمنی بیمار، مربوط به بعد پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویدادها (5/67 درصد) بود و کم‌ترین درصد فرهنگ ایمنی در بعد عملکرد و انتظارات سوپروایزر/مدیر در رابطه با ارتقای ایمنی (28 درصد) بود. 60 درصد از پرستاران نیز اعلام نمودند وقایع اتفاق افتاده در یک سال گذشته را گزارش نکردند. از نظر وضعیت رعایت ایمنی بیمار، بیشتر پرستاران (63 درصد)، بیمارستان محل خدمتشان را از نظر رعایت ایمنی بیمار در وضعیت قابل قبول توصیف نمودند. از میان مشخصات فردی، طبق آزمون تی مستقل، متغیر جنس با فرهنگ ایمنی بیمار ارتباط معنی‌دار آماری داشت (013/0P=).
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایح این مطالعه، به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، شناخت جامعی از عملکرد و انتظارات مدیران پرستاری در رابطه با ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان‌ها، ضروری است. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد مدیران پرستاری و مدیران بیمارستان‌ها، عناصر دخیل در فرهنگ ایمنی بیمار را شناسایی کرده و جوی حمایتی در سازمان به وجود آورند تا پرستاران خطاهای خود را گزارش دهند.
متن کامل [PDF 1076 kb]   (1505 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/2/23 | پذیرش: 1398/5/22 | انتشار: 1398/5/22

فهرست منابع
1. Azami-Aghdash S, Azar FE, Rezapour A, Azami A, Rasi V, Klvany K. Patient safety culture in hospitals of Iran: a systematic review and meta-analysis. Med J Islam Repub Iran. 2015;29:251.
2. Salavati S, Fanoosi T, Dehghan D, Tabesh H. Nurses' perspectives on patient safety culture. Iran Journal of Nursing. 2013;26(84):24-33.
3. Okuyama JH, Galvao TF, Silva MT. Healthcare Professional's perception of patient safety measured by the hospital survey on patient safety culture: a systematic review and meta-analysis. The Scientific World Journal. 2018;2018.:9156301. [DOI:10.1155/2018/9156301] [PMID] [PMCID]
4. Wami SD, Demssie AF, Wassie MM, Ahmed AN. Patient safety culture and associated factors: A quantitative and qualitative study of healthcare workers' view in Jimma zone Hospitals, Southwest Ethiopia. BMC Health Serv Res. 2016;16(1):495. [DOI:10.1186/s12913-016-1757-z] [PMID] [PMCID]
5. Jafarjalal E, Jafarpour H, Dehghan Nayeri N, Haghani H. Relationship between perceptions of organizational culture with patients' safety behavior among nurses in babol. Journal of hayat. 2013 15;19(3):5-16.
6. Donaldson LJ, Kelley ET, Dhingra-Kumar N, Kieny MP, Sheikh A. Medication without harm: WHO's third global patient safety challenge. The Lancet. 2017 29;389(10080):1680-1. [DOI:10.1016/S0140-6736(17)31047-4]
7. ArshadI BM, Jebreili M, Kargari RM. Patient safety culture assessment in neonatal intensive care units of Tabriz from the perspective of nurses in 2013. Iranian Journal of Nursing Research. 2015;10(3):26-35.
8. Bayatmanesh H, Zagheri Tafreshi M, Mnoochehri H, Akbarzadeh Baghban A. Evaluation of Patient-Related Nursing Care with Standards in Intensive Care Unit (ICU). Armaghane danesh. 2017 15;22(3):375-89.
9. marzban S, Moeini Naini M, Ardehali SH, hekmatyar J, Savadkouhi A. Planning the Patient Safety Management System Using Failure Mode and Effect Analysis in ICU Care: A Case Study in Loghman Hakim Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran city. Journal of Hospital. 2017 1;16(1):81-91
10. Salarvand S, Moayyed KA, BAHRI N, Dalvand P, Moghimian M, Mahmoudi GA, Ebrahimzadeh F. Assessing Medical Staff's View of Patient Safety Culture. Quarterly Journal of Nursing Management. 2015;4(3): 54-64.
11. Alonazi NA, Alonazi AA, Saeed E, Mohamed S. The perception of safety culture among nurses in a tertiary hospital in Central Saudi Arabia. Sudan J Paediatr. 2016;16(2):51.
12. Feng X, Bobay K, Krejci JW, McCormick BL. Factors associated with nurses' perceptions of patient safety culture in China: a cross‐sectional survey study. J Evid Based Med. 2012;5(2):50-6. [DOI:10.1111/j.1756-5391.2012.01177.x] [PMID]
13. Sorra JS, Nieva VF. Hospital survey on patient safety culture.(Prepared by Westat, under contract no. 290-96-0004). AHRQ publication no. 04-0041. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. 2004.
14. Moghri J, Arab M, Saari AA, Nateqi E, Forooshani AR, Ghiasvand H, Sohrabi R, Goudarzi R. The psychometric properties of the Farsi version of "Hospital survey on patient safety culture" in Iran's hospitals. Iran J Public Health. 2012;41(4):80.
15. Sharifi S, Izadi-Tame A, Hatamipour KH, Sadeghigooghary N, Safabakhsh L. Patient safety culture from Mazandaran clinical nurses' perspective. Iran Journal of Nursing. 2014;27(88):77-87. [DOI:10.29252/ijn.27.88.77]
16. Dehghani M, Hayavie Haghighi MH, Salimi J, Khorami F. Culture of Patient Safety from Nurses' Perspective. Iran Journal of Nursing. 2015 28(93):42-54 [DOI:10.29252/ijn.28.93.94.42]
17. Karimi S, Yaghoubi M, Rahi F, Bahadori M. Patient's safety culture form the viewpoint of nurses working at selected charity, private, and public hospitals of Isfahan. International Journal of Health System and Disaster Management. 2015 1;3(1):36. [DOI:10.4103/2347-9019.147149]
18. Akologo A, Abuosi AA, Anaba EA. A cross-sectional survey on patient safety culture among healthcare providers in the Upper East region of Ghana. PloS one. 2019;14(8). [DOI:10.1371/journal.pone.0221208] [PMID] [PMCID]
19. Almasi A, Pourmirza KR, Ahmadi JT, Godarzi A, Ahmadi A. Evaluation of patient safety culture in personnel of hospitals in Kermanshah, 2013. Journal of Clinical Research In Paramedical Sciences. 2015;4(1):14-23.
20. Moussavi F, Moghri J, Gholizadeh Y, Karami A, Najjari S, Mehmandust R, Asghari M, Asghari H. Assessment of patient safety culture among personnel in the hospitals associated with Islamic Azad University in Tehran in 2013. Electronic physician. 2013;5(3):664-71.
21. Sarhadi M, Sheikhbardsiri H, Navideyan A, Sarhadi R, Abdollahyar A. The survey of patient safety culture among nurses in hospitals affiliated to Zahedan university of medical sciences in 2014. Report of Health Care. 2014 1;1(1):31-4.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb