جلد 32، شماره 119 - ( شهریور 1398 )                   جلد 32 شماره 119 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sheykhi A, Navidian A, Keykha R, Rezaee N. Effect of Reminiscence on the Happiness the Retired Elderly Members of the Islamic Republic of Iran Army. IJN 2019; 32 (119) :1-12
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2937-fa.html
شیخی عباسعلی، نویدیان علی، کیخا رقیه، رضائی نسرین. تأثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (119) :1-12

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2937-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
2- استاد، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
3- مربی، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
4- استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09153411705 E-mail: nasrin_rezaee2005@yahoo.com
چکیده:   (6017 مشاهده)
زمینه و هدف: فرایند سالمندی با تغییرات جسمانی، روانی و اجتماعی همراه است و این سبب می‌شود که سالمندان شادی و نشاط خویش را از دست بدهند. از آنجا که کاهش شادکامی از تبعات سالمندی است، این مطالعه با هدف تأثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی است که در زمستان 1397 انجام شد. نمونه‌ها 90 مرد بازنشسته بالای 60 سال بازنشسته ارتش بودند. نمونه‌گیری به شیوه در دسترس انجام شد، نمونه‌ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرارگرفتند. خاطره گویی به مدت شش جلسه گروهی دو بار در هفته برای گروه مداخله در کانون بازنشستگان ارتش شهر زاهدان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه شادکامی Oxford بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آمار توصیقی و استنباطی توسط نرم افزار  SPSSنسخه 16 صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره شادکامی سالمندان در گروه مداخله از 51/3 ± 82/48 قبل از خاطره گویی به 14/6 ± 51/56 پس از آن افزایش یافت و در گروه کنترل از 99/6 ± 66/47 قبل از خاطره گویی به 96/7 ± 68/49 پس از آن تغییر یافت. میانگین نمره شادکامی پس از خاطره گویی در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری داشت (001/0>P).
نتیجهگیری کلی: این مطالعه نشان داد خاطره گویی به صورت گروهی می‌تواند سبب ارتقاء شادکامی در سالمندان شود. از آنجایی که خاطره گویی مداخله‌ای جذاب، ساده و کم هزینه است می‌توان از آن در کاهش نگرانی‌ها و اضطراب سالمندان استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود از این مداخله در مراکز نگهداری از سالمندان و بخش سالمندان برای ایجاد جوی مفرح استفاده شود.
متن کامل [PDF 1048 kb]   (1758 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/2/14 | پذیرش: 1398/5/12 | انتشار: 1398/5/12

فهرست منابع
1. Fakari FR, Hashemi MA, Fakari FR. A Qualitative research: Postmenopausal women's experiences of abuse. Procedia Soc Behav Sci. 2013;82:57-60. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.224]
2. Elias SM, Neville C, Scott T. The effectiveness of group reminiscence therapy for loneliness, anxiety and depression in older adults in long-term care: a systematic review. Geriatric Nursing. 2015;36(5):372-80. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2015.05.004] [PMID]
3. Yazdanbakhsh K. Effects of Life Review on Social Adjustment of Retirees'elderly Persons. Journal of Aging Psychology. 2016;1(3):179-85.
4. Keshavarz-Afshar H, Jahan-Bakhshi Z, Anisi J, Azad-Marzabadi E, Ghahvehchi-Hosseini F. The Determination of Mental Health among Military Retired Forces based on Organizational and Humanistic Variables. Journal of Military Medicine. 2016;18(2):191-6.
5. Rajabi S, Narimani M, Basari A. Evaluation and comparison of mental health statues a policemen and military personnel. Journal of Military Psychology. 2013;4(13):32-43.
6. Armenta RF, Rush T, LeardMann CA, Millegan J, Cooper A, Hoge CW. Factors associated with persistent posttraumatic stress disorder among US military service members and veterans. BMC psychiatry. 2018;18(1):48. [DOI:10.1186/s12888-018-1590-5] [PMID] [PMCID]
7. yousefi Z, sharifi K, tagharrobi Z, akbari H. The effect of group reminiscence on happiness of the elderly. Evidence Based Care. 2014;4(3):33-46.
8. Rahnejat A, Dabagi P, Rabiei M, Taghva A, Valipoor H, Donyavi V. Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War in Veterans. Iran J War Public Health. 2017;9(1):15-23. [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.1.15]
9. Almasi M, Mahmoudiani S, Jafari M. Factors associated with feelings of happiness among the elderly. Iran Journal of Nursing. 2015;27(92):23-32. [DOI:10.29252/ijn.27.92.23]
10. Hosseini FA, Khodabakhshi-koolaee A, Taghvaee D. Effectiveness of group film therapy on happiness and quality of life among elderly adults of Kahrizak nursing home. Journal of Health Literacy. 2016;1(2):109-17.
11. Musavi M, Mohammadian S, Mohammadinezhad B. The effect of group integrative reminiscence therapy on mental health among older women living in Iranian nursing homes. Nursing Open. 2017;4(4):303-9. [DOI:10.1002/nop2.101] [PMID] [PMCID]
12. Huang HC, Chen YT, Chen PY, Hu SH, Liu F, Kuo YL, Chiu HY. Reminiscence therapy improves cognitive functions and reduces depressive symptoms in elderly people with dementia: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Med Dir Assoc. 2015 1;16(12):1087-94. [DOI:10.1016/j.jamda.2015.07.010] [PMID]
13. Song D, Shen Q, Xu TZ, Sun QH. Effects of group reminiscence on elderly depression: A meta-analysis. Int J Nurs Sci. 2014;1(4):416-22. [DOI:10.1016/j.ijnss.2014.10.001]
14. Argyle M, Martin M, Crossland J. Happiness as a function of personality and social encounters. Recent advances in social psychology: An international perspective. 1989:189-203.
15. Alipoor A, Noorbala AA. A preliminary evaluation of the validity and reliability of the Oxford happiness questionnaire in students in the universities of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 1999;5(1):55-66.
16. Bakhtiyari F, Foroughan M, Fakhrzadeh H, Nazari N, Najafi B, Alizadeh M, Arzaghi M, Sharifi F, Shoaee S, Mostafa Q. Validation of the persian version of Abbreviated Mental Test (AMT) in elderly residents of Kahrizak charity foundation. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2014;13(6):487-94.
17. Abdollahzadeh H, khabbazi M. Effectiveness Of Integrative Reminiscence On Health anxiety, Death Depression And Perceived Stress In Elderly. Psychology Health. 2017;6(22): 101-4.
18. Changizi F, Panahali A. Effectiveness of group narrative therapy on life expectancy and happiness of the elderly in Tabriz. Journal of educational sciences. 2016, 9 (34):63-76.
19. Nooripour R, Alikhani M, Hosseinian S, Soheilizadeh S, Mohammadifar MA. The Effectiveness of Group Reminiscence on Happiness and Life Expectancy in Elderly. Journal of Aging Psychology. 2015;1(3):147-56.
20. Chiang KJ, Chu H, Chang HJ, Chung MH, Chen CH, Chiou HY, Chou KR. The effects of reminiscence therapy on psychological well‐being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. Int J Geriatr Psychiatry. 2010;25(4):380-8. [DOI:10.1002/gps.2350] [PMID]
21. Ching-Teng Y, Chia-Ju L, Hsiu-Yueh L. Effects of structured group reminiscence therapy on the life satisfaction of institutionalized older adults in Taiwan. Social work in health care. 2018 14;57(8):674-87. [DOI:10.1080/00981389.2018.1475439] [PMID]
22. Siverová J, Bužgová R. The effect of reminiscence therapy on quality of life, attitudes to ageing, and depressive symptoms in institutionalized elderly adults with cognitive impairment: A quasi‐experimental study. Int J Mental Health Nurses. 2018;27(5):1430-9. [DOI:10.1111/inm.12442] [PMID]
23. Chueh KH, Chang TY. Effectiveness of group reminiscence therapy for depressive symptoms in male veterans: 6‐month follow‐up. Int J Geriatr Psychiatry. 2014;29(4):377-83. [DOI:10.1002/gps.4013] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb