جلد 31، شماره 116 - ( اسفند 1397 )                   جلد 31 شماره 116 صفحات 85-75 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Godarzi Z, Oskouie F, Azam K, Monazzam M, Loni T, Ghasemi J et al . Effect of the Training of Nurses on the Reduction of Noise Pollution in Intensive Care Units. IJN 2019; 31 (116) :75-85
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2872-fa.html
گودرزی زهرا، اسکویی فاطمه، اعظم کمال، منظم محمد، لونی طاهره، قاسمی ژاله و همکاران.. تأثیر آموزش پرستاران بر کاهش آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه. نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (116) :75-85

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2872-fa.html


1- مربی، گروه کودکان و مراقبت‌های ویژه نوزادان دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- استاد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول). شماره تماس: 886671613- 021 Email: oskouie.f@iums.ac.ir
3- استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- استاد. گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
5- سرپرستار، بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان حضرت رسول (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
6- سرپرستار، بخش اورژانس مراقبت ویژه کودکان، بیمارستان مرکز طبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
7- سرپرستار، بخش مراقبت ویژه عمومی بیمارستان ولی‌عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (4422 مشاهده)
زمینه و هدف: آلودگی صوتی در حال تبدیل شدن به یک مشکل جدی برای بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه است. توصیه‌ی پژوهشگران برای کاهش آلودگی صوتی در بیمارستان‌ها استفاده از راهکارهایی چون آموزش و استفاده از پروتکل‌ها است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش پرستاران در بخش‌های مراقبت ویژه بر کاهش آلودگی صوتی است.
روش بررسی: این مطالعه یک کار آزمایی بالینی بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران به صورت تصادفی به ترتیب به عنوان گروه مداخله و گروه کنترل انتخاب شدند. قبل از انجام مداخله، شدت صدا در چهار مکان داخل بخش‌های مراقبت ویژه منتخب دو دانشگاه (درب ورود و خروج، ایستگاه پرستاری، مرکز بخش و در کنار بالین بیمار) اندازه‌گیری شد. سپس، آموزش روش‌های کنترل آلودگی صوتی برای پرستاران گروه مداخله به صورت کارگاه اجرا شد. دو ماه بعد از مداخله شدت صدا در بخش‌های گروه مداخله و گروه کنترل اندازه‌گیری شد. شدت صدا با استفاده از دستگاه صدا سنج، بر حسب دسی بل (Decibel)، تراز فشار صوت در شبکه وزنی A (صدای منطبق با شنوایی انسان) به مدت سه روز متوالی هر دو ساعت اندازه گیری شد.
یافته‌ها: بررسی تأثیر آموزش با استفاده از آزمون تی زوجی در درون هر گروه در رابطه با میانگین و انحراف معیار تراز فشار صوت در شبکه وزنی A بر حسب دسی بل در گروه مداخله قبل از آموزش / ± / و بعد از آموزش / ± / بود که با اختلاف معنی‌داری همراه بود (/>P) و در گروه کنترل قبل از آموزش / ± / و بعد از آموزش / ± / بود که با اختلاف معنی‌داری همراه بود (/>P). برای بررسی مقایسه بین دو گروه مداخله و کنترل با انجام آزمون تی مستقل نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه قبل و بعد از آموزش نیز وجود داشت (/>P). همچنین نتیجه آزمون کواریانس در گروه مداخله و گروه کنترل معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری کلی: نتایج نشان داد آموزش کنترل آلودگی صوتی به پرستاران در کاهش آلودگی صوتی مؤثر است. پیشنهاد می‌شود جهت کاهش آلودگی صوتی، علاوه کارگاه‌های آموزش ضمن خدمت، از حضور پرستار ترویج سکوت و خواب، همچنین علامت سکوت در بخش‌های مراقبت ویژه بهره گرفته شود.
متن کامل [PDF 1006 kb]   (1505 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/9/1 | پذیرش: 1397/12/2 | انتشار: 1397/12/2

فهرست منابع
1. Aslam MJ, Aslam MA, Batool A. Effect of noise pollution on hearing of public transport drivers in Lahore city. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2008;24(1):142.
2. World Health Organization, World Health Organization. Ageing, Life Course Unit. WHO global report on falls prevention in older age. World Health Organization; 2008.
3. Stafford A, Haverland A, Bridges E. Noise in the ICU. AJN The American Journal of Nursing. 2014 1;114(5):57-63. [DOI:10.1097/01.NAJ.0000446780.99522.90] [PMID]
4. Xie H, Kang J, Mills GH. Clinical review: The impact of noise on patients' sleep and the effectiveness of noise reduction strategies in intensive care units. Critical Care. 2009 Apr;13(2):208-15. [DOI:10.1186/cc7154] [PMID] [PMCID]
5. Zhang M, Kang J. Towards the evaluation, description, and creation of soundscapes in urban open spaces. Environ Plann B: Plann des. 2007;34(1):68-86. [DOI:10.1068/b31162]
6. Jones C, Dawson D. Eye masks and earplugs improve patient's perception of sleep. Nursing in critical care. 2012;17(5):247-54. [DOI:10.1111/j.1478-5153.2012.00501.x] [PMID]
7. Demoule A, Carreira S, Lavault S, Pallanca O, Morawiec E, Mayaux J, Arnulf I, Similowski T. Impact of earplugs and eye mask on sleep in critically ill patients: a prospective randomized study. Critical Care. 2017;21(1):284-93. [DOI:10.1186/s13054-017-1865-0] [PMID] [PMCID]
8. Asgharnia HA, Tirgar A, Amouei A, Fallah SH, Khafri S, Mohammadi AA, Peykarporsan F, Rahimi D, Beykaei SB, Shirkhani Z. Noise pollution in the teaching hospitals of Babol (Iran) in 2012. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2014 15;16(4):64-9.
9. Falk SA, Woods NF. Hospital noise-levels and potential health hazards. New England Journal of Medicine. 1973 11;289(15):774-81. [DOI:10.1056/NEJM197310112891504] [PMID]
10. B Busch-Vishniac IJ, West JE, Barnhill C, Hunter T, Orellana D, Chivukula R. Noise levels in Johns Hopkins hospital. J Acoust Soc Am. 2005;118(6):3629-45. [DOI:10.1121/1.2118327] [PMID]
11. Meyer TJ, Eveloff SE, Bauer MS, Schwartz WA, Hill NS, Millman RP. Adverse environmental conditions in the respiratory and medical ICU settings. Chest. 1994 1;105(4):1211-6. [DOI:10.1378/chest.105.4.1211] [PMID]
12. Konkani A, Oakley B, Penprase B. Reducing hospital ICU noise: a behavior-based approach. J Healthc Eng. 2014;5(2):229-46. [DOI:10.1260/2040-2295.5.2.229] [PMID]
13. Zamani K, Asgharnia HA, Yazdani J, Taraghi Z. The effect of staff training on the amount of sound pollution in the intensive care unit. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2018;5(4):130-3.
14. Mello BC, Gagnon MR, Hanna TS, Pinette WJ. Increasing the Quality of Patient Care by Reducing Noise Levels in the Healing Environment. 2013.
15. Kang J. Urban sound environment. CRC Press; 2006 Sep 13. [DOI:10.1201/9781482265613]
16. Helton MC, Gordon SH, Nunnery SL. The correlation between sleep deprivation and the intensive care unit syndrome. Heart lung. 1980;9(3):464-8.
17. McGuire BE, Basten CJ, Ryan CJ, Gallagher J. Intensive care unit syndrome: a dangerous misnomer. Arch Intern Med. 2000;160(7):906-9. [DOI:10.1001/archinte.160.7.906] [PMID]
18. Cmiel CA, Karr DM, Gasser DM, Oliphant LM, Neveau AJ. Noise Control: A Nursing Team's Approach to Sleep Promotion: Respecting the silence creates a healthier environment for your patients. AJN. 2004;104(2):40-8. [DOI:10.1097/00000446-200402000-00019] [PMID]
19. Walder B, Francioli D, Meyer JJ, Lançon M, Romand JA. Effects of guidelines implementation in a surgical intensive care unit to control nighttime light and noise levels. Critical care medicine. 2000;28(7):2242-7. [DOI:10.1097/00003246-200007000-00010] [PMID]
20. Zamberlan-Amorim NE, Fujinaga CI, Hass VJ, Fonseca LM, Fortuna CM, Scochi CG. Impact of a participatory program to reduce noise in a Neonatal Unit. Rev lat Am Enfermagem. 2012;20(1):109-16. [DOI:10.1590/S0104-11692012000100015] [PMID]
21. Li Li SY, Wang TJ, Vivienne Wu SF, Liang SY, Tung HH. Efficacy of controlling night‐time noise and activities to improve patients' sleep quality in a surgical intensive care unit. J Clin Nurs. 2011;20(3‐4):396-407. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03507.x] [PMID]
22. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, World Health Organization. Guidelines for community noise. 1999.
23. Johansson L, Knutsson S, Bergbom I, Lindahl B. Noise in the ICU patient room-Staff knowledge and clinical improvements. Intensive Crit Care Nurs. 2016 ;1;(35):1-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2016.02.005] [PMID]
24. Committee on Environmental Health. Noise: a hazard for the fetus and newborn. Pediatrics. 1997;100(4):724-7. [DOI:10.1542/peds.100.4.724]
25. Costa GD, de Lacerd AB, Marques J. Noise on The Hospital Setting: Impact on Nursing Professionals'health. Revista CEFAC. 2013 o;15(3):642-52. [DOI:10.1590/S1516-18462013005000012]
26. Kooshanfar Z, T Mohammadi K, Paryad E, Kazemnezhad E, Golhosseini SJ. Noise Pollution Level in Rasht Hospital's Intensive Care Units. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2016 15;25(99):10-6.
27. Moore MM, Nguyen D, Nolan SP, Robinson SP, Ryals B, Imbrie JZ, Spotnitz W. Interventions to reduce decibel levels on patient care units. American Surgeon. 1998;64(9):894-9.
28. Karimi R, Khajeh M, Arezumaniyans S, Mehran A, Heidarzadeh M. The Effect of Noise Modifying in Nicu on Premature Infants'behavioral Responses. Knowledge and Health. 2014;9 (3): 45-53.
29. Brandon D, Ryan D, Barnes A. Effect of environmental changes on noise in the NICU. Neonatal Network. 2007;26(4):213-8. [DOI:10.1891/0730-0832.26.4.213] [PMID]
30. ISO I. 9612: Acoustics-Determination of Occupational Noise Exposure-Engineering Method. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization. 2009.
31. Elander G, Hellström G. Reduction of noise levels in intensive care units for infants: evaluation of an intervention program. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 1995;24(5):376-9. [DOI:10.1016/S0147-9563(05)80058-5]
32. Calikusu Incekar M, Balci S. The effect of training on noise reduction in neonatal intensive care units. J Spec Pediat Nurs. 2017;22(3):e12181-9. [DOI:10.1111/jspn.12181] [PMID]
33. Yurdakul M, Beşen MA, Erdoğan S. The organisational silence of midwives and nurses: reasons and results. Journal of nursing management. 2016;24(5):686-94. [DOI:10.1111/jonm.12374] [PMID]
34. Biabanakigoortani A, Namnabati M, Abdeyazdan Z, Badii Z. Effect of peer education on the noise management in Iranian neonatal intensive care unit. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2016;21(3):317-21. [DOI:10.4103/1735-9066.180392] [PMID] [PMCID]
35. Tsunemi MH, Kakehashi TY, Pinheiro EM. Noise at the neonatal intensive care unit after the implementation of an educational program. Texto & Contexto-Enfermagem. 2012;21(4):775-82. [DOI:10.1590/S0104-07072012000400007]
36. Darbyshire JL, Young JD. An investigation of sound levels on intensive care units with reference to the WHO guidelines. Critical Care. 2013;17(5):R187-95. [DOI:10.1186/cc12870] [PMID] [PMCID]
37. Christensen M. Noise levels in a general surgical ward: a descriptive study. Journal of clinical nursing. 2005;14(2):156-64. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2004.01040.x] [PMID]
38. Tainter CR, Levine AR, Quraishi SA, Butterly AD, Stahl DL, Eikermann M, Kaafarani HM, Lee J. Noise levels in surgical ICUs are consistently above recommended standards. Critical care medicine. 2016;44(1):147-52. [DOI:10.1097/CCM.0000000000001378] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb