جلد 30، شماره 107 - ( شهریور 1396 )                   جلد 30 شماره 107 صفحات 82-74 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghaei M, Mohajjel Aghdam A, Bodaghi S, Azami Agdash S. Knowledge and Attitude of Nurses Toward Caring for End of Life Patients. IJN 2017; 30 (107) :74-82
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2492-fa.html
آقایی میر حسین، محجل اقدم علیرضا، بوداقی سمیه، اعظمی آغداش صابر. آگاهی و نگرش پرستاران در زمینه مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (107) :74-82

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2492-fa.html


1- دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09149886941 Email: mirhosseinaghaei69@yahoo.com
2- مربی، گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3- کارشناس پرستاری، پرستار بالین بیمارستان ولی عصر مشکین شهر، اردبیل، ایران
4- دکتری سایست‌گذاری سلامت، گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (8828 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: پرستاران از جمله کارکنان درمانی درگیر در ارائه مراقبت‌های پایان زندگی می‌باشند. بنابراین، آگاهی و نگرش آنان در این زمینه از ارکان مهم برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی و اجرای بهتر چنین خدماتی است. هدف این مطالعه، تعیین آگاهی و نگرش پرستاران در زمینه مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 240 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی تبریز با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای غیرتصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل آزمون آگاهی و پرسشنامه نگرش Frommelt (Frommelt Attitude Toward Caring FOR Dying Patients) در رابطه با مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده آمار توصیفی و آزمون‌های آماری t مستقل، ANOVA و همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی پرستاران از مراقبت‌های پایان زندگی (37/4) 26/14 از 29 بود و 7/55 درصد از پرستاران بیان کردند که آموزش کافی در زمینه ارائه این مراقبت‌ها ندیده‌اند. با کسب نمره (79/11) 32/100 از حداکثر نمره 150 نگرش مشارکت کنندگان در زمینه مراقبت از بیماران در مراحل پایانی زندگی مثبت بود. سطح نمره نگرش در کارکنانی که سابقه مراقبت در مراکز مراقبت در منزل را داشتند، بیشتر بود (01/0< P). همچنین میانگین نمره آگاهی در کارکنانی که سابقه مراقبت در مراکز مراقبت در منزل، مراقبت از بستگان نزدیک و تعداد مواجهه بیشتر با بیماران در مرحله پایانی زندگی را داشتند، بیشتر بود.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به آگاهی پایین پرستاران در زمینه ارائه مراقبت‌های پایان زندگی، لازم است برنامه‌های آموزشی جهت ارتقاء دانش پرستاران برگزار گردد. به ویژه با توجه به نگرش مثبت پرستاران در این زمینه، برگزاری چنین آموزش‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مراقبت‌های پایان زندگی به شکل تخصصی در ایران باشد.
متن کامل [PDF 719 kb]   (2947 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/3/3 | پذیرش: 1396/6/8 | انتشار: 1396/6/8

فهرست منابع
1. Aghdam AM, Aghaei MH, Hassankhani H, Rahmani A. Awareness and attitude of nurses in regard to providing hospice care. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(16):6941-5. [DOI:10.7314/APJCP.2015.16.16.6941] [PMID]
2. Brinkman-Stoppelenburg A, Rietjens JA, van der Heide A. The effects of advance care planning on end-of-life care: a systematic review. Palliat Med. 2014;28(8):1000-25. [DOI:10.1177/0269216314526272] [PMID]
3. Azami-Aghdash S, Ghojazadeh M, Naghavi-Behzad M, Imani S, Aghaei MH. Perspectives of cardiac care unit nursing staff about developing hospice services in iran for terminally ill cardiovascular patients: A qualitative study. Indian J Palliat Care. 2015;21(1):56. [DOI:10.4103/0973-1075.150185] [PMID] [PMCID]
4. Hebert K, Moore H, Rooney J. The nurse advocate in end-of-life care. The Ochsner Journal. 2011;11(4):325-9. [PMID] [PMCID]
5. Gallagher R, Krawczyk M. Family members' perceptions of end-of-life care across diverse locations of care. BMC Palliat Care. 2013;12(1):25. [DOI:10.1186/1472-684X-12-25] [PMID] [PMCID]
6. Hauptman P, Havranek E. Choosing the heart failure patient appropriate for palliative care. Arch Int Med. 2005;165:374-8. [DOI:10.1001/archinte.165.4.374] [PMID]
7. Carol T, Carol L, Priscilla L. Fundamentals Of Nursing: The Art Science Of Nursing Care. 5th ed: Hayyan; 2008.
8. Buchman S, Howe M. Teaching end-of-life care in the home. Can Fam Physician. 2012;58(1):114-6. [PMID] [PMCID]
9. Noome M, Beneken genaamd Kolmer DM, Leeuwen E, Dijkstra BM, Vloet L. The nursing role during end‐of‐life care in the intensive care unit related to the interaction between patient, family and professional: an integrative review. Scand J Caring Sci. 2016;30(4):645-61. [DOI:10.1111/scs.12315] [PMID]
10. Cevik B, Kav S. Attitudes and experiences of nurses toward death and caring for dying patients in Turkey. Cancer Nurs. 2013;36(6):E58-E65. [DOI:10.1097/NCC.0b013e318276924c] [PMID]
11. Lange M, Thom B, Kline NE, editors. Assessing nurses' attitudes toward death and caring for dying patients in a comprehensive cancer center. Oncol Nurs Forum; 2008; 35(6), 955-9. [DOI:10.1188/08.ONF.955-959] [PMID]
12. Emni Omar D H, Pathmawathi S, Wong Li P. Assessment of Knowledge and Attitude towards End of Life Care among Nurses Working in Tertiary Hospital. International Journal of Nursing and Health Sciences. 2014;1(12).
13. Csikos A, Mastrojohn J, Albanese T, Moeller JR, Radwany S, Busa C. Physicians' beliefs and attitudes about end-of-life care: a comparison of selected regions in Hungary and the United States. J Pain Symptom Manage. 2010;39(1):76-87. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2009.05.019] [PMID]
14. Claxton-Oldfield S, Hastings E, Claxton-Oldfield J. Nurses' perceptions of hospice palliative care volunteers. Am J Hosp Palliat Med. 2008;25(3):169-78. [DOI:10.1177/1049909107312595] [PMID]
15. Frommelt KHM. The effects of death education on nurses' attitudes toward caring for terminally ill persons and their families. Am J Hosp Palliat Med. 1991;8(5):37-43. [DOI:10.1177/104990919100800509] [PMID]
16. Wessel EM, Rutledge DN. Home care and hospice nurses' attitudes toward death and caring for the dying: Effects of palliative care education. J Hosp Palliat Nurs. 2005;7(4):212-8. [DOI:10.1097/00129191-200507000-00012]
17. Mallory JL. The impact of a palliative care educational component on attitudes toward care of the dying in undergraduate nursing students. J Prof Nurs. 2003;19(5):305-12. [DOI:10.1016/S8755-7223(03)00094-2]
18. Iranmanesh S. [Caring at the end of life: Iranian nurses' view and experiences]. Journal of Nursing Education and Practice. 2012;2(2):9. [DOI:10.5430/jnep.v2n2p9]
19. Cramer LD, McCorkle R, Cherlin E, Johnson‐Hurzeler R, Bradley EH. Nurses' attitudes and practice related to hospice care. J Nurs Scholarsh. 2003;35(3):249-55. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2003.00249.x] [PMID]
20. Denham SA, Meyer MG, Rathbun A, Toborg MA, Thornton L. Knowledge of rural nurses' aides about end-of-life care. Fam Community Health. 2006;29(3):229-41. [DOI:10.1097/00003727-200607000-00010] [PMID] [PMCID]
21. Iranmanesh S, Abbaszadeh A, Dargahi H, Cheraghi MA. Caring for people at the end of life: Iranian oncology nurses' experiences. Indian J Palliat Care. 2009;15(2):141-7. [DOI:10.4103/0973-1075.58461] [PMID] [PMCID]
22. Abu Hasheesh MO, Al-Sayed AboZeid S, El-Said SG, Alhujaili AD. Nurses' characteristics and their Attitudes toward Death and Caring for Dying Patients in a Public Hospital in Jordan. HEALTH SCIIENCE JOURNAL. 2013;7(4):384-94.
23. Feudtner C, Santucci G, Feinstein JA, Snyder CR, Rourke MT, Kang TI. Hopeful thinking and level of comfort regarding providing pediatric palliative care: a survey of hospital nurses. Pediatrics. 2007;119(1):e186-e92. [DOI:10.1542/peds.2006-1048] [PMID]
24. Khader K. The effectiveness of an educational program on Jordanian nurses' attitudes toward caring for dying patients. Unpublished doctoral disertation TheUniversity of Jordan. 2010.
25. Irvin S. The experiences of the registered nurse caring for the person dying of cancer in a nursing home. Collegian. 2000;7(4):30-4. [DOI:10.1016/S1322-7696(08)60388-1]
26. Merckaert I, Libert Y, Razavi D. Communication skills training in cancer care: where are we and where are we going? Curr Opin Oncol. 2005;17(4):319-30. [DOI:10.1097/01.cco.0000167737.72196.f9] [PMID]
27. Dunn KS, Otten C, Stephens E, editors. Nursing experience and the care of dying patients. Oncol Nurs Forum; 2005;32:97–104 [DOI:10.1188/05.ONF.97-104] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb