جلد 30، شماره 106 - ( تیر 1396 )                   جلد 30 شماره 106 صفحات 86-78 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi N, Asadolahi Z, Afsharipour A. The Relationship between Spiritual Well-being and Anxiety Levels in the Students of School of Nursing and Midwifery in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2015. IJN 2017; 30 (106) :78-86
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2466-fa.html
رحیمی ندا، اسدا للهی زهرا، ا فشاری پور علیرضا. ارتباط سلامت معنوی و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1393. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (106) :78-86

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2466-fa.html


1- مربی، گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 03434256961 neda.rahimi90@yahoo.comٍEmail:
2- مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
3- کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ایران
چکیده:   (5901 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب یکی از شایع‌ترین مشکلات روحی در جوامع امروزی است. امروزه نقش سلامت معنوی در کاهش اختلالات روحی از جمله اضطراب مورد توجه بسیاری از روان شناسان دینی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین سلامت معنوی و اضطراب دانشجویان، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود که 233 نفر از دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در آن شرکت داشتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های سلامت معنوی Palutzian و Ellisonو اضطراب Beck بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t-test دو نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS نسخه 20، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی و فوریت در حد متوسط (70/14 ± 97/98) و میانگین اضطراب آنها (70/13 ± 58/24) کم بود. همچنین بین سلامت معنوی و میزان اضطراب، همبستگی معکوس (398/0- = (rوجود داشت.
نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها اهمیت پرداختن به موضوع معنویت در بین دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریت پزشکی را مورد تاکید قرار می‌دهد. با توجه این که برخورداری از سلامت معنوی موجب کاهش اضطراب می‌شود، لازم است برای ارتقای سطح معنویت دانشجویان و کاهش اضطراب آنها، برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.
متن کامل [PDF 757 kb]   (1596 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/1/5 | پذیرش: 1396/4/3 | انتشار: 1396/4/3

فهرست منابع
1. EyvanBaga R, Nasiri Kh, Kamran A, Shamkhali R. [The Relationship between Depression, Anxiety and Spiritual Health among Students of Khalkhal Faculty of Medicine Sciences]. Community Health Journal 2016;9(3):47-55.
2. Maleki Z, Naderi I, Ashoori J, Zahedi O. [The effect of schema therapy on reducing symptoms of anxiety and depression in nursing and midwifery students]. Journal of Medical Education & Development. 2015;10(1):47-56.
3. Ghasemnegad SM, Barchordary M. [Frequency of anxiety and its relation with depression and other individual‎ characteristics in nursing students]. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2012;22(2):0.
4. Torabi M, Hazrati A, Alinejad V, Esm Hosseini GR, Nikonejad A. [The Relationship between Spirtual Wellbeing and Depression in Medical Students of Urmia University of Medical Sciences]. Urmia Medical Journal. 2016;27(8):642-9.
5. Abbasiyan L, Abbasi M, Goshky S, Memariani Z. [Spiritual health status of science and its role in disease prevention: a pilot study]. J Medical Ethics. 2010;4(14):83-104.
6. Fatemi S, Rezaei N, Givari M, Hoseini A. F. [Pray for the spiritual health of cancer patients]. Payesh Health Monitor, Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2006;5(4):293-5.
7. Vafaee R. [Association of between mental health and spiritual health among students in Shiraz University]. Advances in Nursing & Midwifery. 2015;24(84).
8. Tavan H, Taghinejad H, Sayehmiri K, Yary Y, Fathizadeh H, Saraby A, et al. [Spiritual health of nursing students]. Islam and Health Journal. 2015;2(1):26-32.
9. Mostafazadeh F, Asadzadeh F. [Spiritual health of midwifery students]. Journal of Health And Care. 2012;14(1):0.
10. Jafari E, Dehshiri GR, Eskandari H, Najafi M, Heshmati R, Hoseinifar J. [Spiritual well-being and mental health in university students]. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010;5:1477-81. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.311]
11. Unterrainer H-F, Ladenhauf KH, Moazedi M, Wallner-Liebmann S, Fink A. Dimensions of religious/spiritual well-being and their relation to personality and psychological well-being. Pers Individ Dif. 2010;49(3):192-7. [DOI:10.1016/j.paid.2010.03.032]
12. Musarezaie A, Naji Esfahani H, Momeni-Ghaleghasemi T, Aminoroaia M. [Relationship between religious orientation, anxiety and depression of students in Isfahan University of Medical Sciences]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2012;10(6):509-19.
13. Ganji T, Hosseini AF. [Spirituality and anxiety in nursing students of faculty of nursing and midwifery Iran University of Medical Science-2006]. Iran Journal of Nursing. 2010;23(64):44-51.
14. Banks P, Kane H, Rae C, Atkinson J. Support for nursing and midwifery students: a special case? Nurse Educ Today. 2012;32(3):309-14. [DOI:10.1016/j.nedt.2011.02.010] [PMID]
15. Papazisis G, Nicolaou P, Tsiga E, Christoforou T, Sapountzi‐Krepia D. Religious and spiritual beliefs, self‐esteem, anxiety, and depression among nursing students. Nurs Health Sci. 2014;16(2):232-8. [DOI:10.1111/nhs.12093] [PMID]
16. Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. [Spiritual health among nursing and midwifery students at kerman university of medical sciences]. Journal of hayat. 2014;19(4):74-81.
17. Farahaninia M, Abbasi M, Givari A, Haghani H. [Nursing students' spiritual well-being and their perspectives towards spirituality and spiritual care perspectives]. Iran Journal of Nursing. 2006;18(44):7-14.
18. Hsiao Y-C, Chiang H-Y, Chien L-Y. An exploration of the status of spiritual health among nursing students in Taiwan. Nurse Educ Today. 2010;30(5):386-92. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.05.001] [PMID]
19. Rehman R, Syed S, Hussain M, Shaikh S. Health and Spirituality" walk along" in wellness journey of medical students. J Pak Med Assoc. 2013;63(4):495-500. [PMID]
20. Zakavi AA, Marzband R, Moallemi M, Mohammadpour RA, Afzali MA, Laeini M, et al. [Level of Spiritual Health According to Islamic Teachings in Students Studying in Mazandaran University of Medical Sciences]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;25(126):111-21.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb