جلد 29، شماره 103 - ( دی 1395 )                   جلد 29 شماره 103 صفحات 67-60 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahgholian N, Mardanian Dehkordi L. Spiritual Health in Patients undergoing Hemodialysis. IJN 2016; 29 (103) :60-67
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2363-fa.html
شاهقلیان ناهید، مردانیان دهکردی لیلا. سلامت معنوی دربیماران تحت درمان با همودیالیز. نشریه پرستاری ایران. 1395; 29 (103) :60-67

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2363-fa.html


1- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪﭘﺮﺳﺘﺎری داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻠﯿﻮی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ایﺮان
2- کارشناس ارشدپرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول( شماره تماس : 03137927541 Email: mardanian@nm.mui.ac.ir
چکیده:   (6117 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری‌های مزمن و تهدید کننده زندگی است. اختلالات ناشی از بیماری و درمان نشان دهنده لزوم کمک به این بیماران در ابعاد مختلف سلامتی است. از آن جا که توجه به بعد سلامت معنوی انسانها تاثیر ویژه‌ای در کسب سلامتی آنها دارد، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت معنوی و رابطه آن با مشخصات زمینه‌ای (مشخصات دموگرافیک و سابقه ابتلا به سایر بیماری‌ها و دفعات بستری) بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شده است.

روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و با مشارکت ۹۶ بیمار مراجعه کننده به سه مرکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از طریق سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شامل دو قسمت مشخصات زمینه‌ای و سلامت معنوی Palutzian & Ellison استفاده شد و نتایج با استفاده ازنرم افزار SPSS و استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA و t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد ۲۵ درصد افراد از سطح سلامت معنوی بالا، ۷۴ درصد افراد از سطح سلامت معنوی متوسط و تنها یک درصد افراد از سطح سلامت معنوی پایین برخوردار بودند و بین سطح تحصیلات (۰۰۲/۰ P=) و وضعیت تاهل (۰۳۳/۰P=) با سطح سلامت معنوی رابطه معنی‌دار وجود داشت ولی بین جنس (۲۸/۰P=)، سن (۱۰۴/۰ P=)، تعداد فرزندان (۴۶۵/۰ P=)، سابقه ابتلا به سایر بیماری‌ها (۵۶/۰ P=) و دفعات بستری (۴۰۷/۰ P=) رابطه معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها حاکی از آن بود که سطح سلامت معنوی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در حد متوسط است و افراد با سطح تحصیلات بالاتر و افراد متاهل از سطح سلامت معنوی بالاتری برخوردار بودند. لذا به منظور ارتقا سطح سلامت معنوی بیماران انجام مداخلات مبتنی بر آموزه‌های دینی در افراد دارای سطح سلامت معنوی پایین پیشنهاد می‌شود.

متن کامل [PDF 797 kb]   (1856 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/6/31 | پذیرش: 1395/10/4 | انتشار: 1395/10/4

فهرست منابع
1. Parvan K, ABD EF, Ghoujazadeh M, Ahangar R. Stressors and methods of coping with stress in peritoneal dialysis patients]. Nurs Midwifery Journal; 2010. 5(17): 34-41.
2. Mollahadi M, Tayyebi A, Ebadi A, Daneshmandi M. [Comparison between anxiety, depression and stress in hemodialysis and kidney transplantation patients]. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2010;2(4):153-6.
3. Spahbodi F, Hosseini S-H, Makhloogh A, Sadeghie O, Taghipoor M. [The suicide ideations rate and its risk factors among patients under hemodialysis]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;23(110):110-6.
4. Martinez BB, Custodio RP. Relationship between mental health and spiritual wellbeing among hemodialysis patients: a correlation study. Sao Paulo Med J. 2014;132(1):23-7. [DOI:10.1590/1516-3180.2014.1321606] [PMID]
5. Brown MA, Crail SM, Masterson R, Foote C, Robins J, Katz I, et al. ANZSN renal supportive care guidelines 2013. Nephrology. 2013;18(6):401-54. [DOI:10.1111/nep.12065] [PMID]
6. Davison SN, Jhangri GS. Existential and religious dimensions of spirituality and their relationship with health-related quality of life in chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(11):1969-76. [DOI:10.2215/CJN.01890310] [PMID] [PMCID]
7. Davison SN, Jhangri GS. The relationship between spirituality, psychosocial adjustment to illness, and health-related quality of life in patients with advanced chronic kidney disease. J Pain Symptom Manage. 2013;45(2):170-8. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2012.02.019] [PMID]
8. Yang J-Y, Huang J-W, Kao T-W, Peng Y-S, Lu C-S, Chen D-L, et al. Impact of spiritual and religious activity on quality of sleep in hemodialysis patients. Blood Purif. 2008;26(3):221-5. [DOI:10.1159/000118845] [PMID]
9. Akhbardeh M. [Role of spiritual beliefs and prayer in health promotion of chronic patients: A qualitative study]. Quran and Medicine. 2011;2011(1, Summer [En]):5-9. Persian
10. Chan MF. Factors affecting nursing staff in practising spiritual care. J Clin Nurs. 2010;19(15‐16):2128-36. [PMID]
11. Shahgholian N, Yousefi H. [Supporting hemodialysis patients: A phenomenological study]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015;20(5):626. [DOI:10.4103/1735-9066.164514] [PMID] [PMCID]
12. fouladvandi M, Azizzade foroozi m, fouladvandi g, sadeghi h, Malekian l. [Relationship of spiritual health with attitude to spirituality and spiritual care in hemodialysis patients the city of Bam]. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery. 2015;5(2):1133-45.
13. Mazaheri M, Falahi KM, Sadat MS, Rahgozar M. [Nursing attitude to spirituality and spiritual care]. Payesh; 2009. 8(1): 31-7.
14. Tanyi RA, Werner JS. Spirituality in African American and Caucasian women with end-stage renal disease on hemodialysis treatment. Health Care Women Int. 2007;28(2):141-54. [DOI:10.1080/07399330601128486] [PMID]
15. Abbasi M, Farahani-Nia M, Mehrdad N. [Nursing students' spiritual well-being, spirituality and spiritual care]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(3):242. [PMID] [PMCID]
16. Spinale J, Cohen SD, Khetpal P, Peterson RA, Clougherty B, Puchalski CM, et al. Spirituality, social support, and survival in hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3(6):1620-7. [DOI:10.2215/CJN.01790408] [PMID] [PMCID]
17. Rezaei MA, Fatemi NS, Givari A, Hoseini F. [Relation between prayer activity and spiritual well-being in cancer patients undergoing chemotherapy]. Iran Journal of Nursing. 2007;20(52):51-61.
18. Hojati H, Motlagh M, Nouri F, Sharifnia S, Mohammadnezhad E, Heydari B. [Relationship Frequently Pray with Spiritual Health in Patients Treated with Hemodialysis]. Iranian Journal of Critical Care Nursing; 2010. 2(4):149-52.
19. Asayesh H, Zamanian H, Mirgheisari A. [Spiritual Well-being and religious coping strategies among hemodialysis patients]. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013;1(1):48-54.
20. Parsian N, Dunning T. Spirituality and coping in young adults with diabetes: a cross‐sectional study. European diabetes nursing. 2009;6(3):100-4. [DOI:10.1002/edn.144]
21. Jadidi A, Farahaninia M, Janmohammadi S, Haghani H. [The relationship between spiritual well-being and quality of life among elderly people residing in Kahrizak senior house]. Iran Journal of Nursing. 2011;24(72):48-56.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb