جلد 33، شماره 125 - ( شهریور 1399 )                   جلد 33 شماره 125 صفحات 94-107 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseinzadeh A, Masror D, Haghani H. The Influential Factors in the Medication Errors by the Nurses of the Internal Wards of the Teaching Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences (2019). IJN. 2020; 33 (125) :94-107
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3261-fa.html
حسین زاده علی، مسرور دریادخت، حقانی حمید. عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در پرستاران بخش‌های داخلی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (125) :94-107

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3261-fa.html


گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09123273135 Email: masror.d@iums.ac.ir
چکیده:   (510 مشاهده)
زمینه و هدف: اشتباهات دارویی جزء شایع‌ترین حوادث موجود در حرفه پرستاری است، نتیجه چنین اشتباهاتی، افزایش مدت بستری بیمار در بیمارستان و افزایش هزینه‌های مراقبت و درمان خواهد بود که گاهی می‌تواند منجر به آسیب شدید و یا حتی مرگ بیمار گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در پرستاران بخش‌های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.
روش بررسی : در این مطالعه توصیفی ،241 پرستار شاغل در بخش‌های داخلی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از خرداد 1398 تا شهریور 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات دراین مطالعه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه دیدگاه پرستاران از عوامل مرتبط بر خطاهای دارویی بیژنی و همکاران (1392) بود که جهت جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ها توسط پرستاران تکمیل شد. سپس داده‌ها توسط نرم ‌افزار آماری SPSS نسخه 16 و با به ‌کارگیری آزمون‌های آماری مورد تحلیل قرار گرفتند .
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که خستگی ناشی از کار با میانگین 85/0 ± 11/3 بیشترین علت خطای دارویی در بُعد مربوط به پرستار بوده است. همچنین در بُعد بخش، تراکم زیاد کارها با میانگین 85/0 ± 09/3 و در بُعد مدیریت پرستاری، کمبود تعداد پرستار نسبت به تعداد بیمار با میانگین 61/0 ± 53/3 بیشترین علت خطای دارویی بوده‌اند. عامل مدیریت پرستاری با میانگین 51/0 ± 77/2 بیشترین و عامل بخش با میانگین 54/0 ± 55/2 کمترین میانگین نمره را در بین عوامل مرتبط با خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران مورد پژوهش داشته‌اند.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به یافته‌ها، بیشترین عوامل مرتبط با خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران به ترتیب مدیریت پرستاری، پرستار و شرایط بخش‌های داخلی مورد مطالعه بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در جهت کاهش خطاهای دارویی ، نحوه مدیریت پرستاری مورد بازنگری قرار گرفته و همچنان می‌توان با برگزاری کارگاه‌های مرتبط با خطاهای دارویی باعث کاهش بروز خطاهای دارویی پرستاران شد.
متن کامل [PDF 1088 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/2/29 | پذیرش: 1399/5/29 | انتشار: 1399/5/29

فهرست منابع
1. Abunahlah N, Elawaisi A, Velibeyoglu FM, Sancar M. Drug related problems identified by clinical pharmacist at the Internal Medicine Ward in Turkey. Int J Clin Phar. 2018;40(2):360-7. [DOI:10.1007/s11096-017-0585-5] [PMID]
2. Ehsani SR, Cheraghi MA, Nejati A, Salari A, Esmaeilpoor AH, Nejad EM. Medication errors of nurses in the emergency department. J Med Eth Hist Med. 2013;6.
3. Hajibabaee F, Joolaee S, Peyravi H, Haghani H. The relationship of medication errors among nurses with some organizational and demographic characteristics. Iranian Journal of Nursing Research. 2011 ,6(20): 83-92.
4. Bizhani M, Kouhpayeh SA, Abadi R, Tavacool Z. ٍEffective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2013;3(1):88-93.
5. Feleke SA, Mulatu MA, Yesmaw YS. Medication administration error: magnitude and associated factors among nurses in Ethiopia. BMC Nursing. 2015;14(1):53. [DOI:10.1186/s12912-015-0099-1] [PMID] [PMCID]
6. Hashemian F, Farzian M, Bakhshaei MH. Evaluation of prevalence, distribution and types of drug errors reported in Besat Medical Center of Hamadan during 2014-2015. Medical Science. 2019;29(3). [DOI:10.29252/iau.29.3.267]
7. Ahangar N, ALa S. Evaluation of Medication Errors in Internal Wards of Imam Sajjad Ramsar Hospital In 2017 Spring and Summer. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2019;61(6):1314-22.
8. Ribeiro GD, Silva RC, Ferreira MD, Silva GR. Slips, lapses and mistakes inthe use of equipment by nurses in an intensive care unit. Rev Escola Enferm USP. 2016;50(3):419-26. [DOI:10.1590/S0080-623420160000400007] [PMID]
9. Ahangarzadeh Rezaei S, Baghaei R, Feizi A, Rahimi F. A survy on the nursing-related factors influencing medication error incidence. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2014;12(12):1088-93.
10. Rothschild JM, Churchill W, Erickson A, Munz K, Schuur JD, Salzberg CA, Lewinski D, Shane R, Aazami R, Patka J, Jaggers R. Medication errors recovered by emergency department pharmacists. Annals Emerg Med. 2010;55(6):513-21. [DOI:10.1016/j.annemergmed.2009.10.012] [PMID]
11. BaloochiBeydokhti. T, Mohamadpour A, shabab S, nakhaee H. Cause of occurence and Barriers of Report of Medication Errors among Nursing Personnel of Gonabad Hospitals. Horizon Med Sci 2014;19(5):41-7.
12. Alijanzadeh M, Mohebifar R, Azadmanesh Y, Faraji M. The frequency of medication errors and factors influencing the lack of reporting medication errors in nursing at teaching hospital of Qazvin University of Medical Sciences, 2012. Journal of Health. 2015;6(2):169-79.
13. Alemu W, Belachew T, Yimam I. Medication administration errors and contributing factors: A cross sectional study in two public hospitals in Southern Ethiopia. Int J Afr Nurs Sci. 2017;7:68-74‏. [DOI:10.1016/j.ijans.2017.09.001]
14. Björkstén KS, Bergqvist M, Andersén-Karlsson E, Benson L, Ulfvarson J. Medication errors as malpractice-a qualitative content analysis of 585 medication errors by nurses in Sweden. BMC health services research. 2016;16(1):431. [DOI:10.1186/s12913-016-1695-9] [PMID] [PMCID]
15. Pham JC, Story JL, Hicks RW, Shore AD, Morlock LL, Cheung DS, Kelen GD, Pronovost PJ. National study on the frequency, types, causes, and consequences of voluntarily reported emergency department medication errors. J Emerg Med. 2011;40(5):485-92. [DOI:10.1016/j.jemermed.2008.02.059] [PMID]
16. Davis L, Ware R, McCann D, Keogh S, Watson K. Evaluation of contextual influences on the medication administration practice of paediatric nurses. J Adv Nurs. 2009;65(6):1293-9. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.04990.x] [PMID]
17. Ahangar N, ALa S. Evaluation of Medication Errors in Internal Wards of Imam Sajjad Ramsar Hospital In 2017 Spring and Summer. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2019;61(6):1314-22.
18. Mohebbifar R, Bay V, Alijanzadeh M, Asefzadeh S, Mohammadi N. Factors influencing the incidence of medication errors: the perspective of nurses in teaching hospitals. Payesh (Health Monitor). 2015;14(4):435-42.
19. Hosseinzadeh M, Aghajari PE, Mahdavi N. Reasons of nurses' medication errors and persepectives of nurses on barriers of error reporting. Hayat. 2012;18(2):66-75.
20. Acheampong F, Tetteh AR, Anto BP. Medication administration errors in an adult emergency department of a tertiary health care facility in Ghana. J Patient Saf. 2016;12(4):223-8‏. [DOI:10.1097/PTS.0000000000000105] [PMID]
21. Cramer H, Pohlabeln H, Habermann M. Factors causing or influencing nursing errors as perceived by nurses: findings of a cross-sectional study in German nursing homes and hospitals. J Pub Health. 2013;21(2):145-53. [DOI:10.1007/s10389-012-0527-6]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb