جلد 32، شماره 121 - ( دی 1398 )                   جلد 32 شماره 121 صفحات 38-49 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamadi N, Fakoor F, Haghani H, Khanjari S. The Association of Moral Distress and Demographic Characteristics in the Nurses of Critical Care Units in Tehran, Iran. IJN. 2019; 32 (121) :38-49
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3082-fa.html
محمدی نورالدین، فکور فائزه، حقانی حمید، خنجری صدیقه. ارتباط دیسترس اخلاقی با مشخصات جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت ویژه شهر تهران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (121) :38-49

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3082-fa.html


کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09127766353Email:fakoorfaezeh@gmail.com
چکیده:   (543 مشاهده)
زمینه و هدف: دیسترس اخلاقی در حرفه پرستاری امری اجتناب ناپذیر است. پرستاران به دنبال دیسترس اخلاقی دچار علایمی مانند سردرگمی، ترس، اضطراب و بی‌قدرتی می‌شوند و همین امر منجر به نارضایتی شغلی و ترک محل خدمت پرستاران می‌شود. مطاله حاضر با هدف تعیین رابطه دیسترس اخلاقی با مشخصات جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه در مراکز آموزشی و درمانی شهر تهران طراحی و اجرا گردیده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی توصیفی است و نمونه ها شامل ۲۰۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز منتخب شهر تهران هستند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامهCorly  جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین فراوانی دیسترس اخلاقی ۹۶/۴۸ با انحراف معیار۲۱/۱۸ نزدیک به میانه نمره ابزار (۴۹) بود و میانگین شدت دیسترس اخلاقی ۰۴/۵۲ با انحراف معیار ۴۳/۱۸ از میانه نمره ابراز (۴۹) بالاتر بود. همچنین ارتباط آماری معنی‌داری میان فراوانی دیسترس اخلاقی با نوع بخش محل خدمت وجود داشت (۰۱۴/=P). فراوانی دیسترس اخلاقی در بخش ICU-OH به طور معنی‌داری کمتر از دو بخش (۰۴۰/۰ CCU (P= و (۰۱۸/۰P =)ICU  بود و در دو بخش ICU و CCU این اختلاف معنی‌دار نبود. ارتباط معنی‌دار آماری میان شدت دیسترس اخلاقی با بخش محل خدمت پرستاران مورد پژوهش وجود داشت (۰۳۰/۰ P=). همچنین در بخش ICU-OH به طور معنی‌داری شدت دیسترس اخلاقی کمتر از بخش CCU (۰۰۵/۰P=) و ICU (۰۰۸/۰ P=) بود و در دو بخش ICU وCCU تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. شدت و فراوانی دیسترس اخلاقی با سایر متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط آماری معنی‌داری نداشتند.
نتیجه‌گیری کلی: دیسترس اخلاقی در پرستاران بخش مراقبت ویژه در حد متوسط گزارش شد که می‌تواند در امر مراقبت از بیماران و سلامت کارکنان تأثیر منفی داشته باشد. به همین سبب نتایج این پژوهش خطاب به مسئولین و مدیران پرستاری است که سیاست‌های درمانی متناسبی برای کاهش دیسترس اخلاقی در میان پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه اتخاذ نمایند
متن کامل [PDF 1059 kb]   (122 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/6/20 | پذیرش: 1398/9/19 | انتشار: 1398/9/19

فهرست منابع
1. Humeniuk E, Dąbska O, Pawlikowska-Łagód K, Goś A. Occupational stress in nursing-review of studies in chosen hospital wards of Eastern Poland. Journal Of Public Health, Nursing And Medical Rescue. 2017;207(2017_1):14-20.
2. Ramos AM, Barlem EL, Barlem JG, Rocha LP, Dalmolin GD, Figueira AB. Cross-cultural adaptation and validation of the Moral Distress Scale-Revised for nurses. Rev Bras Enferm. 2017;70(5):1011-7. [DOI:10.1590/0034-7167-2016-0518] [PMID]
3. McCarthy J, Deady R. Moral distress reconsidered. Nursing Ethics. 2008;15(2):254-62. [DOI:10.1177/0969733007086023] [PMID]
4. Shoorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavi Majd H. Relationship between ICU nurses' moral distress with burnout and anticipated turnover. Nursing Ethics. 2015;22(1):64-76. [DOI:10.1177/0969733014534874] [PMID]
5. Corley MC, Minick P, Elswick RK, Jacobs M. Nurse moral distress and ethical work environment. Nursing Ethics. 2005;12(4):381-90. [DOI:10.1191/0969733005ne809oa] [PMID]
6. Aarabi, A, Pahlavan Zadeh S, Joolaee S, Riahi M. Shahriari, M. Ethics and Law in Nursing and Midwifery, Esfahan: Isfahan University Of Medical Sciences. 2013.
7. Ersoy N, Akpinar A. Turkish nurses' decision making in the distribution of intensive care beds. Nursing Ethics. 2010;17(1):87-98. [DOI:10.1177/0969733009349992] [PMID]
8. Rathert C, May DR, Chung HS. Nurse moral distress: A survey identifying predictors and potential interventions. Int J Nurs Stud. 2016 1;53:39-49. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2015.10.007] [PMID]
9. Imani JA, Rezae HH, Mirzai M. Evaluation the effect of work conscientiousness and moral sensitivity with ethical stress in nurses working in intensive care units in educational and therapeutic centers affiliated to Zahedan University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Iranian Society Anaesthesiology and Intensive Care Quarterly. 2018;2(4):20-7.
10. Haghighinezhad G, Atashzadeh-Shoorideh F, Ashktorab T, Mohtashami J, Barkhordari-Sharifabad M. Relationship between perceived organizational justice and moral distress in intensive care unit nurses. Nursing Ethics. 2019;26(2):460-70. [DOI:10.1177/0969733017712082] [PMID]
11. McAndrew NS, Leske J, Schroeter K. Moral distress in critical care nursing: the state of the science. Nursing Ethics. 2018;25(5):552-70. [DOI:10.1177/0969733016664975] [PMID]
12. Lazzarin M, Biondi A, Di Mauro S. Moral distress in nurses in oncology and haematology units. Nursing Ethics. 2012;19(2):183-95. [DOI:10.1177/0969733011416840] [PMID]
13. Rahimi Madiseh M, Ayazi Z. Ethics and Professional ethics. Tehran Jame-e-Negar; 2015.
14. O'Connell CB. Gender and the experience of moral distress in critical care nurses. Nursing Ethics. 2015;22(1):32-42. [DOI:10.1177/0969733013513216] [PMID]
15. Dodek PM, Wong H, Norena M, Ayas N, Reynolds SC, Keenan SP, Hamric A, Rodney P, Stewart M, Alden L. Moral distress in intensive care unit professionals is associated with profession, age, and years of experience. J Crit Care. 2016;31(1):178-82. [DOI:10.1016/j.jcrc.2015.10.011] [PMID]
16. Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and retention in nurses in Birjand teaching hospitals. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(2):57-66.
17. Joolaee S, Jalili H, Rafiee F, Haggani H. The relationship between nurses' perception of moral distress and ethical environment in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2011;4(4):56-66.
18. Beikrnoradi A, Rabiee S, Khatiban M, Cheraghi MA. Nurses distress in intensive care unit: a survey in teaching hospitals. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(2): 53-63.
19. Borhani F, Mohammadi S, Roshanzadeh M. Moral distress and its relationship with professional stress in nurses. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2014;6(6):10-9. [DOI:10.21859/mej-103819]
20. Elpern EH, Covert B, Kleinpell R. Moral distress of staff nurses in a medical intensive care unit. Am J Crit Care. 2005;14(6):523-30 [DOI:10.4037/ajcc2005.14.6.523] [PMID]
21. Sadeghi M, Ebrahimi H, Aghayan S. Evaluation of the Moral Distress and Related Factors in Clinical Nurses of Shahroud City. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2015;3(3):20-8.
22. Borhani F, Abbaszadeh A, Mohamadi E, Ghasemi E, Hoseinabad-Farahani MJ. Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care nurses. Nursing Ethics. 2017;24(4):474-82. [DOI:10.1177/0969733015604700] [PMID]
23. Ohnishi K, Ohgushi Y, Nakano M, Fujii H, Tanaka H, Kitaoka K, Nakahara J, Narita Y. Moral distress experienced by psychiatric nurses in Japan. Nursing Ethics. 2010;17(6):726-40. [DOI:10.1177/0969733010379178] [PMID]
24. Keighobadi F, Sadeghi H, Keighobadi F, Tabaraei Y. The relationship between moral distress and emotional exhaustion in nurses. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2014;7(3):36-47.
25. Hamaideh SH. Moral distress and its correlates among mental health nurses in Jordan. Int J Ment Health Nurs. 2014;23(1):33-41. [DOI:10.1111/inm.12000] [PMID]
26. Atashzadeh Shorideh F, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavimajd H. Association of ICU nurses' demographic characteristics and moral distress. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;5(7):66-78.
27. Mohamadi J, Ghazanfari F, Azizi A. The effectiveness of ethics training on nurses ethical distress. Journal of Medical Education Development. 2016;8(20):99-105.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb