جلد 31، شماره 115 - ( دی 1397 )                   جلد 31 شماره 115 صفحات 75-84 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Boozari M, Jafar Jalal E, Haghani H. Effects of Pharmacovigilance Training in the Elderly on the Knowledge, Attitude, and Performance of Nurses. IJN. 2018; 31 (115) :75-84
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2825-fa.html
بوذری میترا، جعفرجلال عزت، حقانی حمید. تأثیر آموزش ایمنی دارویی سالمندان بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (115) :75-84

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2825-fa.html


مربی،گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09123907046 Email: Jafarjalal.e@iums.ac.ir
چکیده:   (1327 مشاهده)
زمینه و هدف: اصول ایمنی دارویی بخشی جدایی‌ناپذیر و ضروری مراقبت از بیمار است. عوارض دارویی در سالمندان و نقش مهم پرستاران و تیم سلامت در رعایت این اصول در مراقبت از بیماران از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش ایمنی دارویی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران مراقب سالمند در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 انجام گرفت.
روش‌ بررسی: در این پژوهش تجربی، 100 نفر از پرستاران از دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با روش در دسترس انتخاب شدند و پس از انجام پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و اصول ایمنی دارویی، به روش غیرتصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرارگرفتند. گروه مداخله در یک برنامه آموزشی، اصول ایمنی دارویی را به صورت مبتنی بر وب از وب سایت بیمارستان به مدت دو هفته دریافت نمود. گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. دو هفته پس ازمداخله، پس آزمون برای هر دو گروه انجام گرفت. برای مقایسه متغیرها از آزمون آماری آنالیز واریانس، تی مستقل و تی زوجی در سطح معنی‌داری (05/0P <) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دوگروه مداخله و کنترل از لحاظ مشخصات جمعیت شناختی کاملا همگن بوده‌اند. قبل از مداخله، بین دو گروه از لحاظ دانش، نگرش و عملکرد اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت (05/0P >) اما پس از آموزش اصول ایمنی دارویی بین گروه مداخله و گروه کنترل، از نظر میزان دانش (33/0P =)، نگرش (003/0P =) و عملکرد (027/0P =) تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین در گروه مداخله، نمرات دانش (001/0P <) و نگرش (001/0P <) به صورت معنی‌داری نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت اما افزایش در عملکرد معنی‌دار نبود (34/0P =).
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به مثبت بودن اثر آموزش اصول ایمنی دارویی مبتنی بر وب در افزایش دانش و نگرش پرستاران و از آنجایی که مهارت در انجام فعالیت عملی مستلزم درک و شناخت بهتر و علاقه به مفهوم و موقعیت است، پیشنهاد می‌شود روش‌های آموزشی نوین در مراقبت از بیمار سالمند در رشته های پرستاری گنجانده شود.

 
متن کامل [PDF 751 kb]   (292 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱

فهرست منابع
1. Delshad Noghabi A, Baloochi Beydokhti T, Shamshiri M, Shareinia H, Radmanesh R. Polypharmacy and its related factors among elderlies. Iran Journal of Nursing. 2013;26.(83):1-9.
2. Saboor M. Elderly's Medical Therapy Status. Iranian Journal of Ageing. 2007;2(1):216-22.
3. Organization WorthHealth. The imp-valeortance of p-valeharmacovigilance. 2013.
4. Organization WH. International drug monitoring: the role of national centres, report of a WHO meeting [held in Geneva from 20 to 25 September 1971]. 1972.
5. Pretorius RW, Gataric G, Swedlund SK, Miller JR. Reducing the risk of adverse drug events in older adults. Am Fam Physician. 2013;87(5):331-6.
6. Cobert BL. Manual of drug safety and pharmacovigilance: Georgetown University Press; 2007.
7. Gangadhar M, Guruppanavar D. Assessment of knowledge, attitude and perception of Pharmacovigilance among nurses in a rural tertiary care center. Int J Basic Clin Pharmacol. 2016;4(5):1009-12. [DOI:10.18203/2319-2003.ijbcp20150883]
8. Kumrow DE. Evidence-based strategies of graduate students to achieve success in a hybrid web-based course. J Nurs Educ. 2007;46(3).
9. Koch J, Andrew S, Salamonson Y, Everett B, Davidson PM. Nursing students' perception of a web-based intervention to support learning. Nurse Educ Today. 2010;30(6):584-90. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.12.005] [PMID]
10. Chen R-S, Tsai C-C. Gender differences in Taiwan university students' attitudes toward web-based learning. Cyberpsychology & behavior. 2007;10(5):645-54. [DOI:10.1089/cpb.2007.9974] [PMID]
11. Ala S, Salehifar E, Amini M. Reported Adverse Drug Reactions in Sari Emam Khomeini Hospital, 2004-2011. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013;23(99):62-7.
12. Baghaie R, Rasouli D, Rahmani A, Mohammadpour Y, Jafarizade H. Effect of web-based education on cardiac disrhythmia learning in nursing student of Urmia University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(4):240-8.
13. Hanafi S, Torkamandi H, Hayatshahi A, Gholami K, Shahmirzadi NA, Javadi MR. An educational intervention to improve nurses' knowledge, attitude, and practice toward reporting of adverse drug reactions. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(1):101.
14. Jha N, Rathore DS, Shankar PR, Gyawali S, Alshakka M, Bhandary S. An educational intervention's effect on healthcare professionals' attitudes towards pharmacovigilance. Australas Med J. 2014;7(12):478. https://doi.org/10.21767/AMJ.2014.2235 [DOI:10.4066/AMJ.2014.2235] [PMID] [PMCID]
15. Mamishi N, Behroozishad F, Mohagheghi M, Eftekhar Z, Shahabi Z. The study of nurses' knowledge and attitudes regarding cancer pain management. Journal of hayat. 2006;12(2):23-32.
16. Johansson-Pajala R-M, Jorsäter Blomgren K, Bastholm-Rahmner P, Fastbom J, Martin L. Nurses in municipal care of the elderly act as pharmacovigilant intermediaries: a qualitative study of medication management. Scand J Prim Health Care. 2016;34(1):37-45. [DOI:10.3109/02813432.2015.1132891] [PMID] [PMCID]
17. Salehifar E, Ala S, Gholami K. Knowledge, attitude and performance of pharmacists and nurses in Mazandaran province, Iran regarding adverse drug reaction and its reporting, 2005. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2007;16(56):115-25.
18. Alsaleh FM, Alzaid SW, Abahussain EA, Bayoud T, Lemay J. Knowledge, attitude and practices of pharmacovigilance and adverse drug reaction reporting among pharmacists working in secondary and tertiary governmental hospitals in Kuwait. Saudi pharmaceutical journal. 2017;25(6):830-7. [DOI:10.1016/j.jsps.2016.12.004] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb