جلد 29، شماره 99 و 100 - ( اردیبهشت و تیر 1395 )                   جلد 29 شماره 99 و 100 صفحات 56-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoodi H, Hasanpoor E, Zareipour M, Housaenpour H, Sharifi -Saqqezi P, Babazadeh T. Compare the Health Promoting Behaviors among Nurses, Health and Administrative Staff. IJN. 2016; 29 (99 and 100) :56-65
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2286-fa.html
محمودی حسن، حسن پور ادریس، زارعی پور مرادعلی، حسین پور حیدر، شریفی سقزی پرشنگ، بابازاده توحید. مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پرستاران و کارکنان بهداشتی و اداری. نشریه پرستاری ایران. 1395; 29 (99 و 100) :56-65

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2286-fa.html


دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09369941618 Email:towhid.babazadeh@gmail.com
چکیده:   (1861 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: ارتقاء سلامت فرایند توانمندسازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی‌شان است و بروز رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، تاثیر قابل توجهی در بهبود سلامت، بهره‌وری و کیفیت زندگی نیروی انسانی در محل کار دارد. این مطالعه با هدف مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت پرستاران با کارکنان بهداشتی و اداری انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 180 نفر از کارکنان پرستاری، بهداشتی و اداری با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان از بیمارستان امام خمینی و مراکز بهداشتی در شهرستان سقز، جهت مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و نیم رخ سبک زندگی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جمع آوری شد و با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، آنالیز چند متغییره و تی مستقل بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین کل نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در میان سه گروه (48/0± 68/2) بود. بیشترین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مربوط به کارکنان مراکز بهداشتی بود که در مقایسه با دو گروه دیگر از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). در میان حیطه‌های رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز بیشترین نمره کل مربوطه به حیطه‌های تغذیه و رشد معنوی و کمترین نمره نیز مربوط به حیطه فعالیت فیزیکی بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که نوع شغل و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دارند(05/0>P).

نتیجه‌گیری کلی: اگرچه میانگین نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در میان سه گروه مورد مطالعه در سطح مطلوب بود اما این مطلوبیت بایستی در همه حیطه‌های آن خصوصا بعد فعالیت فیزیکی نیز مدنظر قرار گیرد.

متن کامل [PDF 738 kb]   (694 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۲/۱۲

فهرست منابع
1. Edelman CL, Mandle CL, Kudzma EC. Health promotion throughout the life span: Elsevier Health Sciences; 2013.
2. Atwal A, Caldwell K. Nurses' perceptions of multidisciplinary team work in acute health‐care. Int J Nurs Pract. 2006;12(6):359-65. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2006.00595.x] [PMID]
3. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health promotion in nursing practice. 2006.
4. Robroek SJ, van de Vathorst S, Hilhorst MT, Burdorf A. Moral issues in workplace health promotion. Int Arch Occup Environ Health. 2012;85(3):327-31. [DOI:10.1007/s00420-011-0675-y] [PMID] [PMCID]
5. Proper K, van Mechelen W. Effectiveness and economic impact of worksite interventions to promote physical activity and healthy diet. Geneva: World Health Organization. 2008.
6. Chiou S-T, Chiang J-H, Huang N, Chien L-Y. Health behaviors and participation in health promotion activities among hospital staff: which occupational group performs better? BMC Health Serv Res. 2014;14(1):1. [DOI:10.1186/1472-6963-14-474] [PMID] [PMCID]
7. Huang S-L, Li R-H, Tang F-C. Comparing disparities in the health-promoting lifestyles of Taiwanese workers in various occupations. Ind Health. 2010;48(3):256-64. [DOI:10.2486/indhealth.48.256]
8. McElligott D, Siemers S, Thomas L, Kohn N. Health promotion in nurses: is there a healthy nurse in the house?. 2009;22(3):211-5. [DOI:10.1016/j.apnr.2007.07.005]
9. Burcu, Tokuç sonUfuk, Berberoðlu. Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne. TAF Prev Med Bull. 2007;6(6):421-6.
10. Yeh L, Chen C-H, Wang C-J, Wen M-J, Fetzer SJ. A preliminary study of a healthy-lifestyle-promoting program for nursing students in Taiwan. J Nurs Educ. 2005;44(12):563-5. [PMID]
11. Walker S, Sechrist K, Pender N. The health-promoting lifestyle profile II. 1995.
12. Pender NJ, Walker SN, Sechrist KR, Frank-Stromborg M. Predicting health-promoting lifestyles in the workplace. Nurs Res. 1990;39(6):326-32. [DOI:10.1097/00006199-199011000-00002] [PMID]
13. Norouzinia R, Aghabarari M, Kohan M, Karimi M. [Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and some students' demographic factors of Alborz University of Medical Sciences]. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(4):39-49.
14. Motlagh Z, Mazloomy-Mahmoodabad S, Momayyezi M. [Study of Health-promotion behaviors among university of medical science students]. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2011;13(4):29-34.
15. Zhang S-c, Wei C-n, Fukumoto K, Harada K, Ueda K, Minamoto K, et al. A comparative study of health-promoting lifestyles in agricultural and non-agricultural workers in Japan. Environ Health Prev Med. 2011;16(2):80-9. [DOI:10.1007/s12199-010-0167-9] [PMID] [PMCID]
16. Yu K, Bi J, Huang Y, Li F, Cheng J, Wang T, et al. Relationship between health-promoting lifestyle and sub-health status in the employees of an enterprise. Nan fang yi ke da xue xue bao. 2013;33(8):1203-6. [PMID]
17. Can G, Ozdilli K, Erol O, Unsar S, Tulek Z, Savaser S, et al. Comparison of the health‐promoting lifestyles of nursing and non‐nursing students in Istanbul, Turkey. Nurs Health Sci. 2008;10(4):273-80. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2008.00405.x] [PMID]
18. Nassar OS, Shaheen AM. Health-promoting behaviours of university nursing students in Jordan. Health (N Y). 2014;6(19):2756. [DOI:10.4236/health.2014.619315]
19. Mahmoodi H AJM, Mohammadi Y, Shirzadi S, Sadeghi M, Sharifisaqezi P. [Correlation of Body mass index and health-promoting lifestyle among health care workers of Saqqez city]. Journal of Health Promotion Management. 2016;5(2):42-51.
20. Fertman CI, Allensworth DD. Health promotion programs: from theory to practice: John Wiley & Sons; 2010.
21. Kirag N, Ocaktan EM. Analysis of health promoting lifestyle behaviors and associated factors among nurses at a university hospital in Turkey. Saudi Med J. 2013;34(10):1062-7. [PMID]
22. Al‐Kandari F, Vidal VL, Thomas D. Health‐promoting lifestyle and body mass index among College of Nursing students in Kuwait: A correlational study. Nurs Health Sci. 2008;10(1):43-50. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00370.x] [PMID]
23. Edrisi M, Khademloo M, Ghorban AA, Gooran F, Khalili-Azandehi H, Bahrami B, et al. [Self Report of Health Promoting Behaviors of Nurses Working in Teaching Hospitals]. J Mazandaran Univ Med. 2013;23(105): 52-59.
24. Wei C-N, Harada K, Ueda K, Fukumoto K, Minamoto K, Ueda A. Assessment of health-promoting lifestyle profile in Japanese university students. Environ Health Prev Med. 2012;17(3):222-7. [DOI:10.1007/s12199-011-0244-8] [PMID] [PMCID]
25. Beser A, Bahar Z, BÜYÜKKAYA D. Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among Turkish workers and occupational health nurses' responsibilities in their health promoting activities. Ind Health. 2007;45(1):151-9. [DOI:10.2486/indhealth.45.151] [PMID]
26. Al‐Kandari F, Vidal VL. Correlation of the health‐promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of College of Nursing students in Kuwait. Nursing & health sciences. 2007;9(2):112-9. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00311.x] [PMID]
27. Shaheen AM, Nassar OS, Amre HM, Hamdan-Mansour AM. Factors affecting health-promoting behaviors of university students in Jordan. Health (N Y). 2015;7(01):1. [DOI:10.4236/health.2015.71001]
28. Tomás CC, Queirós PJP, Ferreira TdJR. Health-promoting behaviors: psychometric properties of an assessment tool. Texto & Contexto-Enfermagem. 2015;24(1):22-9. [DOI:10.1590/0104-07072015000700014]
29. Mahmoodi H, Asghari-Jafarabadi M, Babazadeh T, Mohammadi Y, Shirzadi S, Sharifi-Saqezi P, et al. [Health Promoting Behaviors in Pregnant Women Admitted to the Prenatal Care Unit of Imam Khomeini Hospital of Saqqez]. Journal of Education And Community Health. 2015;1(4):58-65. [DOI:10.20286/jech-010458]
30. Johnson RL. Gender differences in health‐promoting lifestyles of African Americans. Public Health Nurs. 2005;22(2):130-7. [DOI:10.1111/j.0737-1209.2005.220206.x] [PMID]
31. Pender N, Murdaugh C, Parsons M. Health promotion in nursing practicePrentice–Hall. Upper Saddle River. 2002.
32. Musavian AS, Pasha A, Rahebi S-M, Roushan ZA, Ghanbari A. [Health promoting Behaviors Among Adolescents: A Cross-sectional Study]. Nursing and midwifery studies. 2014;3(1). [DOI:10.17795/nmsjournal14560] [PMID] [PMCID]
33. Hosseini M, Ashktorab T, Taghdisi M. [Health promotion lifestyle in nursing students: a systematic review]. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(1):66-79.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb