جلد 28، شماره 97 - ( دی 1394 )                   جلد 28 شماره 97 صفحات 23-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Javadzade M, Sharifirad G, Reisi M, Nasr Esfahani M, Mahaki B, Mostafavi F. Applying the Theory of Planned Behavior to Predicting Nurse’s Intention and Behavior in Using Health Literacy Strategies in Patient Education . IJN. 2015; 28 (97) :23-33
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2231-fa.html
جوادزاده همام الدین، شریفی راد غلامرضا، رئیسی مهنوش، نصر اصفهانی محمود، مهکی بهزاد، مصطفوی فیروزه. کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد و رفتار استفاده از راهبردهای سواد سلامت در پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (97) :23-33

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2231-fa.html


دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (*نویسنده مسئول): تلفن تماس: 09132118346 f_mostafavi@yahoo.com Email:
چکیده:   (1692 مشاهده)

چکیده

مقدمه: امروزه سواد سلامت یکی از مهمترین اولویت‌ها جهت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی بوده و یکی از مهمترین اهداف آن، بهبود ارتباط بیمار- درمانگر در حیطه آموزش به بیمار می‌باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد و رفتار پرستاران جهت بکارگیری راهبردهای سواد سلامت در آموزش به بیمار بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده می‌باشد.

روش بررسی: مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی به شیوه مقطعی بر روی 148 پرستار در بیمارستان آموزشی الزهرای شهر اصفهان انجام شد. نمونه‌های مورد پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی آسان انتخاب شدند. قصد و رفتار پرستاران در خصوص بکارگیری راهبردهای سواد سلامت در آموزش به بیمار توسط پرسشنامه مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده مورد سنجش قرار گرفت. اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻤــﻊآوری ﺷــﺪه ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن‌ﻫــﺎی آنالیز واریانس یکطرفه، t مستقل، ﺿـــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ پیرسون و رگرسیون خطی در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری SPSS v.17 ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ شد.

یافته‌ها: بین میانگین نمره رفتار پرستاران و متغیر‌های وضعیت تاهل، شرکت در کلاس‌های بازآموزی، نوع استخدامی، سابقه کار، پست سازمانی ارتباط معنادار آماری وجود داشت. توان پیشگویی کنندگی رفتار پرستاران در خصوص بکار گیری راهبرد‌های سواد سلامت در آموزش به بیماران توسط سازه‌های نظریه رفتار برنامه ریزی شده 31 درصد بود. از میان سازه‌های این نظریه، کنترل رفتاری درک شده بهترین پیشگویی کننده قصد (417/0= β) و رفتار (319/0= β) آزمودنی‌ها برای بکارگیری راهبردهای سواد سلامت در آموزش به بیمار بود.

نتیجه گیری کلی: نتایج این مطالعه نشان داد که سازه کنترل رفتاری درک شده بهترین پیشگویی کننده قصد و رفتار پرستاران بوده و لذا پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی مدون در خصوص بکار گیری راهبردهای سواد سلامت در آموزش به بیمار جهت اثر بخشی بیشتر آن بر سازه کنترل رفتاری درک شده به طور ویژه توجه گردد.

واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، پرستار، آموزش به بیمار
متن کامل [PDF 879 kb]   (725 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۹/۲۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb