جلد 28، شماره 96 - ( آبان 1394 )                   جلد 28 شماره 96 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azarniveh M, Tavakoli Khormizi S. Depression and Academic Achievements in Athletes and Non-athletes University Students: A Comparative Study. IJN. 2015; 28 (96) :1-10
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2200-fa.html
آذرنیوه مرضیه السادات، توکلی خورمیزی سید علیرضا. افسردگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار: یک مطالعه مقایسه‌ای. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (96) :1-10

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2200-fa.html


.مربی گروه تربیت بدنی، دانشگاه زابل،زابل،ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09124951642 tavakoliali26@uoz.ac.ir Email:
چکیده:   (1777 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که ممکن است در دانشجویان منجر به بروز اختلال در امور تحصیلی و شغلی، اشکال در انجام وظایف و کاهش انگیزه برای انجام فعالیت‌های جدید شود. فعالیت بدنی و ورزش را می‌توان به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری و درمان افسردگی دانست. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه زابل بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل 375 نفر از دانشجویان دانشگاه زابل (ورزشکار و غیرورزشکار) بود. آزمودنی‌ها به صورت چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه استاندارد افسردگی بک را تکمیل کردند. جهت بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، میانگین معدل دو نیمسال گذشته آنها در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 به وسیله آمار توصیفی، آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری 05/0P≤ مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافتهها: نتایج نشان داد که 42% دانشجویان ورزشکار و 48% غیرورزشکاران دارای درجات مختلفی از افسردگی بودند. پس از مقایسه میانگین افسردگی دو گروه تفاوت معنی داری بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار یافت شد (05/0>P) اما در مقایسه پیشرفت تحصیلی آنها اختلاف معنی داری دیده نشد (05/0<P). همچنین نتایج آزمون همبستگی حاکی از ارتباط معکوس و معنی داری بین دو متغیر افسردگی و پیشرفت تحصیلی در گروه‌های مورد بررسی بود (05/0>P).

نتیجهگیری کلی: با توجه به شیوع بالای افسردگی بین دانشجویان مورد مطالعه و کاهش معنی دار افسردگی در دانشجویان ورزشکار، ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های ورزشی پیشنهاد می شود.

متن کامل [PDF 665 kb]   (845 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱۱

فهرست منابع
1. Zarepoor F, Kamali M, Alagheband M, Gheisari M, Sarlak S. [Evaluation of depression and its relationship to exercise in women over 20 years]. SSU_Journals. 2012;20(1):64-72. Persian
2. Shamloo S. [Mental Health]. Tehran, Iran: Roshd Publication; 2012. Persian
3. Salajegheh A, Shojaeezadeh D, Tol A. [Depression and related factors among university students]. Health System Res. 2012;8(4):663-71. Persian
4. Mohammadbeygi A, Ghamari F, Salehi B. [Depression symptoms prevalence, general health status and its risk factors in dormitory students of Arak universities 2008]. Arak Medical University Journal. 2009;12(3):116-23. Persian
5. Vafaie M, Safavi M, Salehi S. [Studying correlation between anxiety, stress, and depression with body mass index (BMI) among nursing students]. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2013;23(2):154-9. Persian
6. Pahlavanzadeh S, Kiasatpoor M, Nasiri M. [Depression in athlete and non-athlete university students]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2008;4(1):26-32. Persian
7. Hasanzadeh Taheri M, Mogharab M, Akhbari S, Raeisoon M, Hasanzadeh Taheri E. [Prevalence of depression among new registered students in Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2009-2010]. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2011;18(2):109-16. Persian
8. Sadeghi Movahed F., Molavi P., Samadzade M, Shahbazzadegan B, Yuosefi K. [The study of individual and environmental factors of affecting in achievement of Ardabil medical students]. Journal of Health and Care. 2013; 15(3): 38-47. Persian
9. Naderi E, Saif Naraghi M. [Research methods and evaluation in human sciences]. Tehran, Iran: Badr Publications; 2007. Persian
10. Kristjánsson ÁL, Sigfúsdóttir ID, Allegrante JP. Health behavior and academic achievement among adolescents: the relative contribution of dietary habits, physical activity, body mass index, and self-esteem. Health Educ Behav. 2010;37(1):51-64. [DOI:10.1177/1090198107313481]
11. Salehian MH, Mirheidari L, Imani P, Moghaddam J. [Comparison of depression between university male athletes and non-athletes]. Ann Biol Res. 2011;2(4):482-4. Persian
12. Tekin G, Amman MT, Tekin A. The effect of recreational physical exercise on depression and assertiveness levels of university students. Journal of Human Sciences. 2009;6(2):148-59.
13. Yavari A. [The effect of swimming in reduction of depression in university male students]. Research Journal of Biological Sciences. 2008;3(6):543-5. Persian Homaei M. [Effects of aerobic exercise on physiological indices and physical depression]. Research in Sport Science. 2008;(5)14: 71-83. Persian Mohammadzadeh J. [Investigation of prevalence rate of depression symptoms among Ilam University students]. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2011; 19(2): 71-6. Persian
14. Jadoon NA, Yaqoob R, Raza A, Shehzad MA, Zeshan S. Anxiety and depression among medical students: a cross-sectional study. JPMA. 2010;60(8):699-702.
15. Ibrahim AK, Kelly SJ, Glazebrook C. Analysis of an Egyptian study on the socioeconomic distribution of depressive symptoms among undergraduates. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;47(6):927-37. [DOI:10.1007/s00127-011-0400-x]
16. Griffin LK, Gilinsky NJ, editors. Physical Activity and Self-Regulatory Capabilities. Res Q Exerc Sport. 2013; 2: 113-9.
17. Kantomaa MT, Tammelin TH, Ebeling HE, Taanila AM. Emotional and behavioral problems in relation to physical activity in youth. Med Sci Sports Exerc. 2008;40(10):1749-56. [DOI:10.1249/MSS.0b013e31817b8e82]
18. Yousefi F, Mansor MB, Juhari RB, ُrof Redzuan M, Talib MA. [The relationship between gender, age, depression and academic achievement]. 2010.;1(1):61-6. Persian

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb