جلد 28، شماره 95 - ( شهریور 1394 )                   جلد 28 شماره 95 صفحات 11-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nazari S, Abolmaali K. The Review of Relationship between Perfectionism (positive and negative) and Self-esteem in Predicting Sexual Satisfaction among Married Women. IJN. 2015; 28 (95) :11-21
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2189-fa.html
نظری سوسن، ابوالمعالی خدیجه. بررسی ارتباط کمال‌گرایی و عزت نفس با رضایت جنسی زنان متاهل. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (95) :11-21

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2189-fa.html


. استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) تلقن تماس: :09123901124 .... Email: sama.abolmali@gmail.com
چکیده:   (1426 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی و عزت نفس در پیش‌بینی رضایت جنسی زنان متاهل بود.

روش‌بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به 32 خانه‌‌ی سلامت واقع در منطقه دو شهر تهران در سه ماهه اول سال 1393بود. از جامعه فوق با استناد به جدول Krejcie و Morgan، 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از سه پرسشنامه رضایت جنسی Hadson، کمال‌گرایی مثبت و منفی Terry-Short و عزت نفس Rozenberg جمع‌آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی- رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک‌راهه تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که متغیرهای پیش‌بین به صورت ترکیبی قادر به پیش‌بینی رضایت جنسی زنان نبوده (05/0 < P، 30/2=  (195، 4)F) و فقط 04/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت جنسی توسط این متغیرها تبیین می‌شود. همچنین از بین متغیرهای پیش‌بین، فقط متغیر رضایتمندی از خود (05/0 > P ،23/0- =&beta; ، |2| < 30/2- = t) می‌تواند به تنهایی و مستقل از سایر متغیرها رضایت جنسی زنان را پیش‌بینی و تبیین کند. در بررسی تأثیر سن و طول مدت ازدواج بر رضایت جنسی نیز یافته‌های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که سن (05/0 < P، 75/0 = (195،4)F) و طول مدت ازدواج (05/0 < P، 55/1 = (195، 4) F.) نمی‌توانند پیش‌بینی خوبی برای رضایت جنسی زنان باشند.

نتیجه‌گیری کلی: با توجه به اهمیت عزت نفس و ارتباط آن با رفتار و اعمال انسان به خصوص در بعد خانوادگی و به ویژه تأثیر آن بر رضایت جنسی لازم است تا بستر مناسبی برای ارتقاء عزت نفس زنان فراهم شود.

واژه‌های کلیدی: رضایت جنسی، عزت نفس، کمال‌گرایی، زنان
متن کامل [PDF 672 kb]   (632 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۴/۵/۱۹

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb