جلد 28، شماره 93 و 94 - ( اردیبهشت و تیر 1394 )                   جلد 28 شماره 93 و 94 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yaghoobi M, Navidian A, Charkhat-gorgich E, Salehiniya H. Nurses’ Perspectives of the Types and Causes of Medication Errors. IJN. 2015; 28 (93 and 94) :1-10
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2008-fa.html
یعقوبی مریم، نویدیان علی، چرخت گرگیچ انعام الحق، صالحی نیا حمید. نوع و علل وقوع اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران . نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (93 و 94) :1-10

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2008-fa.html


پژوهشگر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (٭نویسنده مسئول). شماره تماس: 09357750428 alesaleh70@yahoo.comEmail:
چکیده:   (2623 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: دارو دادن به بیمار، از مهمترین جنبه های حرفه پرستاری است. این مطالعه با هدف تعیین نوع و علل وقوع اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در سال1392 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 127 پرستار شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس در نرم افزار spss نسخه 16 صورت گرفت.

  یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی اشتباهات دارویی پرستاران به ترتیب بر اساس میانگین و انحراف معیار، مربوط به تزریق سریع داروهایی که باید به آرامی تزریق شوند (92/0 ± 47/0)، عدم انجام اقدامات ضروری در مورد داروهایی که مستلزم توجهات ویِژه هستند (82/0 ± 46/0) و رقیق نکردن داروهایی که باید رقیق گردند (75/0 ± 37/0)، بود. همچنین در مورد علل بروز اشتباهات دارویی، شایع ترین علل بر اساس درصد، خستگی ناشی از بار کاری زیاد (2/99%)، وجود تعداد زیاد بیماران بد حال (3/80%) و دستورات مخدوش و ناخوانای پزشک (5/79%) گزارش شدند. بین اشتباهات دارویی و شیف کاری و نوع استخدامی رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0> p ).

نتیجه گیری کلی: با توجه به نوع و علل اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران، اقداماتی در جهت افزایش نیروی پرستاری متناسب با تعداد بیمار، الکترونیکی نمودن کاردکس های دارویی و کلاس های بازآموزی در ارتباط با اطلاعات داروشناسی می تواند سودمند باشد.

واژه‌های کلیدی: اشتباهات دارویی، دیدگاه، پرستاران
متن کامل [PDF 575 kb]   (1359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲۸

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb