اعضاء‌هیئت تحریریه

 •       مدیر مسئول
               سیده فاطمه حقدوست اسکویی               
                                                                                
   
Email    oskouie.fiums.ac.ir   fatemehoskouiegmail.com 
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
 
 •  سردبیر
                سیده فاطمه حقدوست اسکویی 

                                   
Email   oskouie.fiums.ac.ir    fatemehoskouiegmail.com 
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
             
​      

 • معاون سردبیر
            طاهره نجفی قزلجه     
 
Email:   najafi.tiums.ac.ir   taherehpanizyahoo.com  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
                                                 
 
 •   دستیار سردبیر 
           فهیمه رنجبر     
Email:   Ranjbar.fiums.ac.ir   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


اعضای هیات تحریریه
 •  فضل الله احمدی:
استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو انجمن علمی‌ پرستاری ایران. 
Email: ahmadifmodares.ac.ir   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
     

 

 •   اختر ابراهیمی قاسمی:
دانشگاه هارت ویک آمریکا.
Email: aghassemi۱۱gmail.com  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


 •   ویرجینیا براون:

دانشکده علوم، واحد روانشناسی، دانشگاه اوکلند، نیوزلند.

Email: v.braunauckland.ac.nz  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


 •  زهره پارسایکتا:

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو هیأت مدیره انجمن علمی ‌پرستاری ایران.

Email: zparsasina.tums.ac.ir   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV

        

 
 
 •  سودابه جولایی:
 استاد بازنشسته، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران. پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم ارزشیابی سلامت، ونکوور، کانادا.
Email: sjoolaeeyahoo.com   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV


 
 
 •  شایسته جهانفر:
 استادیار، اپیدمیولوژیست، دانشکده علوم بهداشتی، بخش بهداشت جامعه، دانشگاه مرکزی میشیگان، میشیگان، ایالات  متحده  آمریکا.   
Email: jahan۲scmich.edu   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV

    
 

 •  محمد علی چراغی:
استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.  
 
Email: mcheraghitums.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
 
 •   سیده فاطمه حق دوست اسکوئی:
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو انجمن علمی‌پرستاری ایران،
Email: oskouie.fiums.ac.ir   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV


 
 

 •   فلیسیتی هاسون:
دانشکده پرستاری، دانشگاه اولستر، انگلستان. 
Email: f.hassonulster.ac.uk     
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
 

 

 •  جین رابینسون:
دانشگاه ناتینگهام انگلستان.
Email: jane.robinson۲virgin.net   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
 
 
 

 •   زین رابینسون ولف:
دانشکده پرستاری و علوم بهداشتی، دانشگاه لاسال، فیلادلفیا. 
Email: wolflasalle.edu  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV


 


 • ماری استین:
استاد دانشگاه استرالیای جنوبی.
 
Email: Mary.Steenunisa.edu.au  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV


 

 •  مهدیه دستجردی:
دانشیار، دکترای پرستاری، دانشکده یورک، کانادا.
Email: dastjerdyorku.ca   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV
         
 

 •  فروغ رفیعی:
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو انجمن علمی پرستاری، ایران.
Email: rafiee.fiums.ac.ir   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV

   

 


 •  فرخنده شریف:

استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

Email: fsharifsums.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV

        

   


 •  فریبا طالقانی:
استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
Email: taleghaninm.mui.ac.ir   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV


  


 •    حیدرعلی عابدی:
دانشیار (بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو هیأت علمی‌ دانشگاه آزاد خوراسگان، ایران.
Email: habedi khuisf.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV

 
 
 


 •  عباس عباس زاده:
استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران.
Email: aabaszadehkmu.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


 •   مسعود فلاحی خشکناب:
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی‌پرستاری ایران.
Email: fallahiuswr.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV

 
 

 • عیسی محمدی:

استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت مدیره انجمن علمی‌پرستاری ایران، مدیر گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

Email:  mohamademodares.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


 •   محمود محمودی مجدآبادی:

استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو گروه آمار هیئت ممتحنه و ارزشیابی، ایران.

Email: mahmoodimtums.ac.ir  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


 •   سادات سیدباقر مداح:

استادیار (بازنشسته) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، ایران.

Email: moniersadatyahoo.com  
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV 


 •   فریده یغمائی:

دانشیار(بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی ‌پرستاری ایران.

Email: farideh_y۲۰۰۲yahoo.com   
Scopus Google Scholar ResearchID ResearchGate ORCID CV


دفعات مشاهده: 5897 بار   |   دفعات چاپ: 2238 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 356 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb