نشریه پرستاری ایران- اخبار نشریه
مشخصات نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 نشریه پرستاری ایران در شصت و پنجمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور روز شنبه مورخ ۴/۶/۸۵ حائز رتبه علمی - پژوهشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می شود. نویسندگان محترم می توانند از طریق نشانی www.SID.ir و آیکون "ارسال مقاله" مقالات خود را به صورت Online و بدون واسطه جهت بررسی به این نشریه ارسال و رهگیری (Tracking) نمایند.

نمایه شدن نشریه پرستاری ایران در Index Copernicus به آدرس  http://Indexcopernicus.com/masterlist.php

نمایه شدن نشریه پرستاری ایران در Magiran به آدرس www.magiran.com

نمایه شدن نشریه پرستاری ایران در STDB به آدرس http://www.sinatrc.ac.ir/databank

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.42.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب