اخلاق نشر

 | تاریخ ارسال: 1398/2/29 | 
  انتشار و نویسندگی
حداقل دو داور بین المللی که در حیطه پژوهش متخصص هستند، کیفیت علمی مقالات را ارزیابی می کنند. سردبیر و دستیار سردبیر مسئول انتخاب داوران هستند.
 • این نشریه معیارهایی نظیر مرتبط بودن، اصیل بودن، خوانا بودن، اعتبار آماری و زبان نگارش را مدنظر قرار می دهد.
 • نتایج داوری ها شامل یکی از موارد پذیرش، اصلاحات جزئی، اصلاحات اساسی و رد می باشند.
 • نویسندگان باید بدانند که انجام اصلاحات و باز ارسال مقاله تضمینی برای پذیرش مقاله اصلاح شده نخواهد بود.
 • برای مقالات رد شده داوری مجدد انجام نخواهد شد.
 • پذیرش مقالات با الزامات قانونی محدود می شود که در مورد نقض حقوق نسخه برداری و سرقت ادبی اعمال خواهد شد.
 • هر کار تحقیقی تنها می تواند یک بار منتشر شود (چه در همان مجله یا در مجله دیگر).
نویسندگی
کمیته بین المللی توصیه های سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE) برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار کار علمی در نشریات پزشکی توصیه می کند که نویسندگی باید بر اساس چهار معیار زیر باشد:
۱. نویسندگان باید مشارکت قابل توجهی در مفهوم پردازی یا طراحی مطالعه داشته باشند؛ یا باید اساسا در فرآیند جمع آوری، تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده ها دخیل باشند.
۲.  نویسندگان باید در تهیه پیش نویس یا انجام اصلاحات داوری، سهم قابل توجهی داشته باشند.
۳. نویسندگان باید در تایید نسخه نهایی که قرار است منتشر شود مشارکت داشته باشند.
۴. نویسندگان باید در مورد مسئولیت تمام جنبه های کار توافق داشته باشند تا بتوانند سوالات مربوط به دقت و صحت هر بخشی از کار را پاسخ دهند.

مسئولیت های نویسندگان
 • نویسندگان لازم است اطمینان حاصل کنند که کار ارسال شده تحقیق اصیل آن ها است.
 • نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که کار ارسالی آن ها در جای دیگر منتشر نشده است.
 • نویسندگان باید نظرات ارائه شده در روند داوری را دنبال کنند.
 • نویسندگان باید اصلاحات را انجام داده یا در صورت لزوم رد نظرات را توجیه کنند.
 • همه نویسندگان مقاله باید اساسا در تحقیق شرکت داشته باشند. محدوده مشارکت آن ها باید در بخش «مشارکت نویسندگان» مشخص شود.
 • نویسندگان باید بتوانند ادعا کنند که تمام داده های ارائه شده واقعی و معتبر هستند.
 • هر گونه تضاد منافع باید به سردبیر مجله اطلاع داده شود.
 • نویسندگان باید بتوانند تمام منابع ذکر شده در متن مقاله را مشخص کنند.
 • در صورت ذکر هر گونه خطا در مقاله منتشر شده، نویسندگان باید به سردبیر مجله اطلاع دهند.
 • در صورتی که نویسندگان متوجه هر گونه خطا در مقاله منتشر شده شوند، باید به ویراستاران اطلاع دهند.
 • نویسندگان نباید از منابع نامناسب استفاده کنند.
 • نویسندگان باید بدانند که اگر تصمیم بگیرند که مقاله خود را در فرایند داوری پس بگیرند، تحت هر مجازات تعیین شده ای توسط ناشر قرار می گیرند.

مسئولیت های داوران
 • داوران باید محرمانگی تمام اطلاعات مربوط به محتوای مقالات را حفظ کنند و آن ها را به عنوان اطلاعات مهم در نظر بگیرند.
 • داوران باید بدون هیچ گونه تبعیض یا دادن امتیاز به نویسنده، بیطرفی کامل خود را تضمین کنند یعنی اطلاعات فردی نویسنده (ها) نباید در ارائه نظرات و تصمیم گیری داوران موثر باشد.
 • دیدگاه داوران باید به وضوح همراه با استدلال سازنده در ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه بیان شود.
 • داوران ممکن است آثار منتشر شده مرتبط را که توسط نویسندگان مشخص نشده است، پیدا کنند.
 • اگر داوران متوجه هر گونه شباهت یا همپوشانی بین مقاله مورد داوری و سایر مقالات شدند، موظفند به سردبیر اطلاع دهند.
 • وقتی تضاد منافع بالقوه بین داوران و هر یک از نویسندگان، شرکت ها، سازمان ها یا موسسات مرتبط با مقالات بوجود می آید، داوران نباید آن مقاله را بررسی کنند.

مسئولیت های هیات تحریریه
 • سردبیر (دستیار سردبیر) حق پذیرش/ رد مقالات ارسال شده را برای خود محفوظ می داند.
 • محتویات و کیفیت کلی مقالات تحت نظارت دائم سردبیران است.
 • در ارتقای کیفیت مقالات، سردبیران نیازهای نویسندگان و خوانندگان را اولویت بندی می کنند.
 • سردبیران مسئولیت تضمین کیفیت، روایی و پایایی مقالات علمی را بر عهده دارند.
 • سردبیران باید تصویر روشنی از منابع مالی تحقیق ارائه کنند.
 • تمرکز اصلی سردبیران باید حول اهمیت مقالات، اصالت، وضوح و مرتبط بودن مقالات با زمینه های نشریه باشد.
 • سردبیران نمی توانند تصمیم خود را بدون توضیح منطقی تغییر دهند و همچنین تصمیمات سردبیران قبلی را لغو کنند مگر این که دلایل قانونی داشته باشند.
 • سردبیران باید در حفظ ناشناس ماندن داوران تلاش کنند.
 • سردبیران باید تضمین کنند که تمام مقالات چاپ شده با دستورالعمل های اخلاقی پذیرفته شده بین المللی مطابقت دارند.
 • هنگامی که سردبیران به هر گونه سوء رفتار شک می کنند، صرف نظر از این که مقاله منتشر شده یا منتشر نشده باشد، باید اقدامات لازم را انجام دهند و متعاقبا تمام تلاش خود را برای حل مشکل به کار گیرند.
 • سردبیران باید در نظر داشته باشند که سوء ظن ها رد مقالات را توجیه نمی کنند؛ از این رو، آن ها باید مدرک کافی برای سوء رفتار داشته باشند.
 • سردبیران نباید اجازه هر گونه تضاد منافعی بین کارکنان، نویسندگان، داوران و اعضای هیئت تحریریه را بدهند.
 • پس از ارسال تصمیم، سردبیران نباید تصمیم خود را (به ویژه پس از رد یا پذیرش) پس بگیرند مگر این که دلایل منطقی داشته باشند.

اخلاق نشر
 • قوانین COPE باید توسط تمام اعضای هیات تحریریه، نویسندگان و داوران تایید و دنبال شوند.
 • نویسنده مسئول می تواند مقاله را قبل از ورود به روند داوری یا مرحله انجام اصلاحات پس بگیرد.
 • پس از پذیرش، بدون دلیل جدی هیچ تغییر اساسی توسط نویسندگان نمی تواند ایجاد شود.
 • اعضای هیات تحریریه و نویسندگان باید اصلاحات را صادقانه و کامل منتشر کنند.
 • هر گونه سرقت ادبی، داده های تقلبی و سایر موارد تقلب باید به طور کامل به COPE گزارش شود.

دستورالعمل های اخلاقی
 • در قسمت مواد و روش ها، ملاحظات اخلاقی باید مورد بحث قرار گیرند.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام نمونه های انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی کودکان قبل از شرکت در مطالعه، رضایت آگاهانه را ارائه دهند.
 • نام سازمان یا موسسه ای که طرح مطالعه را تصویب کرده، باید ذکر شود.
 • باید تأیید شود که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با دستورالعمل های بهداشتی موسسات ملی برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی مطابقت دارد.

تضاد منافع
 • هر گونه منابع مالی و تعارض منافع بالقوه باید اعلام گردد. نویسندگان باید مسایلی از قبیل تامین بودجه یا اشتراک منافع با یک سازمان (که ممکن است از انتشار مقاله سود یا زیان ببیند) را روشن سازند.
 • اعلام تضاد منافع به رد فوری مقاله منجر نخواهد شد اما سردبیران باید از آن اطلاع داشته باشند.
 
Reference
Committee on Publication Ethics (COPE). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Available here.
 
 

دفعات مشاهده: 7216 بار   |   دفعات چاپ: 465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb