راهنمای منبع نویسی

مجله پرستاری ایران (IJN) در حال حاضر از سبک استنادی ونکوور استفاده می‌کند و این سبک باید در تمامی نسخه‌های خطی ارسالی اتخاذ شود.
  مقاله در یک ژورنال

  نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، ( Volume )، شماره مجله، شماره صفحه (در صورتی که تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al. استفاده شود).

  تنها کلمه اول عنوان و کلماتی که به طور نرمال با حروف بزرگ نوشته می‌شوند، Capital نوشته شوند.

  Smithline HA, Mader TJ ، Ali FM ، Cocchi MN. Determining pretest probability of DVT: clinical intuition vs. validated scoring systems. N Engl J Med. 2003 Apr 4; 21(2): 161-2

 
کتاب

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کتاب، شماره چاپ (اگر چاپ اول نباشد)، شهر محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

  Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 2004.

 
فصلی از کتاب

  نام خانوادگی نویسنده فصل (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده فصل (نویسندگان)، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

  Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. P.165-78.

 
پایان نامه

  نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، عنوان کامل پژوهش. پایان نامه کارشناسی ارشد (دکتری) رشته، نام مرکز آموزشی، نام دانشگاه، شهر، سال انتشار.

  Nahas-Lopez V. Australian and Jordanian nursing students’ clinical encounters: a transcultural study. Unpublished PhD. Thesis, University of Sydney, Australia. 1997.

 
مقاله ارائه شده در کنفرانس

  نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، عنوان مقاله، اول نام editor ، عنوان کنفرانس، زمان کنفرانس، محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

  Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J,editors. Proceedings of the 4th Congress of the Australian Perinatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1987. P.190-6.

 
خلاصه مقالات کنفرانس‌ها

  Harris AH, editor. Economics and health: 1997: Proceedings of the 19th Australian Conference of Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney, Australia; Kensington, N.S.W.: School of Health Services Management,University of New South Wales; 1998.

 
نحوه درج مشخصات منابع الکترونیکی

 
کتاب بر روی لوح فشرده(CD )

  Title of book on CD-ROM. Place of production ، producer; year. Based on ، Author/s or editors of book-title of book. Place of publication ، publisher; year. Title of CD-ROM series or database. e.g.: Martindale: The complete drug reference (book on CD-ROM). Englewood ، Co: Micromedex; 1999. Based on ، Parfitt K ، editor.

  Martindale: the complete drug reference. London ، pharmaceutical press; 1999. International Healthcare Series.

 
مجله بر روی لوح فشرده(CD )

  Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry (Serial on CD-ROM) 1995; 52: 900-901.

 
مجله در اینترنت

  Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: The ANA acts in an advisory role. Am J Nurs (serial on the Internet). 2002 Jun (cited 2002 Aug 12); 102(6): (about 3 p.). Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/jun/Wawatch.htm . Accessed December 25 ، 2002.

 
تک نگاشت بر روی اینترنت

  Foley KM ، Gelband H ، editors. Improving palliative care for cancer (monograph on the Internet). Washington: National Academy Press; 2001 (cited2002Jul9). Available from: http://www.nap.edu/books/ 030974029/html/. Accessed Agust 21 ، 2001.

 
صفحات خانگی و یا وب سایت‌ها

  Author/Editor/Organizations name. Title the page (hompage on the in Internet). Place of Publication: Publisher's name. (updated y m d cited y m d). Available from: (URL)

 
بخشی از صفحات خانگی یا وب سایت‌ها

  American Medical Association (homepage on the Internet). Chicago: The Association; c1995-2002(updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12). AMA Office of Group Practice Liaison; (about 2 screens). Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html. Accessed Jun 12 ، 2002.

 
بانک اطلاعاتی در ا ینترنت (Open database)

  Who's Certified (database on the Internet). Evanston (IL): The Americal Board of Medical Specialists. C2000-(cited 2001 Mar 8). Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp. Accessed October 5 ، 2001.

 
بانک اطلاعاتی در اینترنت (Closed database)

  Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes(database on the Internet). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). C1999 (updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12). Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome /title.html. Accessed April 10 ، 2002.

  بخشی از بانک اطلاعاتی در اینترنت

  MeSH Browser (database on the Internet). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002-(cited 2003 Jun 10). Meta-analysis; unique ID: D015201; (about 3 p.). Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html files updated weekly. Accessed Agust 23 ، 2003.

  برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به آدرس زیر مراجعه کنید:

  http://www.nim.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


دفعات مشاهده: 21506 بار   |   دفعات چاپ: 1761 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 316 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb