راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نویسندگان
 

هدف و حوزه  
نشریه پرستاری ایران یک دوماهنامه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که توسط مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۶۶ منتشر می‌شود. این نشریه با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران به انتشار مقالات علمی می پردازد و با انتشار مقالات و تحقیقات با کیفیت به توسعه پرستاری، مامایی و مراقبت های بهداشتی کمک می کند.
مقالات با کیفیت پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه، گزارش موردی و نامه به سردبیر در تمامی حیطه های پرستاری، مامایی و مراقبت بهداشتی در نشریه پرستاری ایران منتشر می شوند. این نشریه مقالات متمرکز بر آموزش پرستاری، اخلاق در پرستاری، اقدامات پرستاری و مدیریت پرستاری نیز به چاپ می رساند. همه مقالات ارسال شده به نشریه پرستاری ایران ابتدا توسط سردبیر و معاون سردبیر و دستیار سردبیر بررسی می شوند و سپس تحت داوری دوسوکور قرار می گیرند. درصد پذیرش مقالات در این مجله تقریبا ۳۰ درصد است.

بیانیه اخلاقی ناشر
نشریه پرستاری ایران اهمیت توسعه بالاترین استانداردهای اخلاقی را تشخیص داده و نسبت به ارتقاء عملکردهای اخلاقی نشر پایبند است. ما معتقدیم که سنجش اخلاق نشر یکی از جنبه‌های مهم فرایند ویراستاری و داوری توسط همتایان است و به این ترتیب در حیطه مسئولیت سردبیر و ویراستار علمی نشریه قرار دارد. ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به بهبود مرور توسط همتایان ابزارهایی را برای کمک و راهنمایی ویراستاران در این رابطه عرضه کرده‌ایم تا نشری اخلاقی را توسعه دهیم.  این نشریه همچنین عضو کمیته اخلاق نشر  (COPE) است و از اصول و ضوابط آن پیروی می‌کند. 

انواع مقالات:
مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles):
مقالات اصیل باید شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تعارض منافع، تقدیر و تشکر و منابع باشند.
مقالات مرور روایتی (Review articles):
مقالات مروری از نویسندگان صاحب نظر در آن موضوع یا نویسندگانی که در زمینه موضوع مقاله ارسالی دارای دست کم ۳ مقاله اصیل در مجلات معتبر باشند، پذیرفته می‌شود.
مقالات مرور نظام‌مند :(Systematic review)
 به شرط رعایت استانداردهای انجام این نوع مقالات، محدودیت یاد شده در مورد مقالات مروری روایتی را ندارند.
گزارش موارد نادر و جالب (Case reports):
لازم است گزارش موارد نادر علاوه بر موارد کلی مربوط به مقالات اصیل پژوهشی، در برگیرنده شرح حال مربوط به بیمار (نه بیماری)، بحث مربوط به گزارش تهیه شده (بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شده قبلی)، نکات مهم مورد توجه و درس‌هایی که باید از آن آموخت باشد و پیام علمی ‌و آموزشی را به خواننده برساند.
گزارش‌های کوتاه پژوهشی (Brief research reports):
گزارش های کوتاه همانند مقالات پژوهشی، ولی به صورت بسیار فشرده و مختصر (در ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ کلمه) تهیه می‌شود.
نامه به سردبیر ((Letter to editor:
 نامه به سردبیر در مورد موضوعات به روز و در حوزه فعالیت مجله و همچنین نقد مقالات شماره‌های قبلی مجله پذیرفته می‌شود.

نحوه ارسال مقالات

 • نویسندگان لازم است مقالات خود را به صورت الکترونیک ارسال نمایند. جهت ارسال الکترونیک مقالات لطفاً به آدرس نشریه، ارسال مقالات مراجعه نمایید.
 • به منظور فراهم‌سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور، الزامی‌ است. لذا هنگام ارسال (سابمیت submit) مقاله ضروری است تمام نویسندگان شناسه ORCID را در مقاله ذکر نمایند تا پس از انتشار مقاله، شناسه ORCID  در نسخه مربوطه در وب سایت مجله نمایش داده شود. راهنمای دریافت شناسه ORCID
 • تعداد کلمات متن اصلی مقاله (به جزء منابع، جداول، تصاویر) نباید بیش از ۶۰۰۰ کلمه (۱۴ صفحه) برای مقالات مروری و ۴۰۰۰ کلمه (۱۲ صفحه) برای مقالات اصیل تحقیقی باشد. جداول و تصاویر باید در انتهای مقاله درج شود. جداول نباید در قالب تصاویر ارسال گردند.
 • نویسندگان باید در نامه به سردبیر متذکر شوند که این مقاله منحصراً برای نشریه پرستاری ایران ارسال شده است. نامه به سردبیر همچنین شامل عنوان مقاله، اسامی‌نویسندگان و آدرس و تلفن تماس نویسنده مسئول می‌باشد.  
متن مقاله باید در سند word و تصاویر در فرمت JPEG یاGIF  ارسال گردد.
 
 •  در این مجله هیچ هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت نمی‌شود.

آماده کردن نسخه ارسالی

صفحه عنوان:
این صفحه باید شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی تمامی‌نویسندگان و بالاترین درجه علمی‌آن‌ها، واحد یا مؤسسه ای که در آن فعالیت می‌کنند، آدرس پست الکترونیک آکادمیک و شماره تلفن نویسنده مسئول جهت درج در نشریه (به زبان فارسی و انگلیسی) باشد.

چکیده:
چکیده باید  ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه و در دو صفحه (چکیده گسترده) باشد و به ترتیب دارای بخش‌های زمینه و هدف، روش بررسی (نوع طرح، نمونه پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گیری، محیط پژوهش، نام ابزارها، آزمون و نرم افزار آماری)، یافته‌ها (نتایج مهم در رابطه با اهداف، به همراه ذکر نتایج آزمون آماری و مقدار معنی‌داری) و نتیجه‌گیری (در رابطه با هدف اصلی به همراه توصیه کاربرد و پیشنهاد پژوهش‌های بعدی) باشد. در انتهای مقاله لازم است ۵-۳ کلید واژه ذکر شود. به این منظور به نویسندگان توصیه می‌شود که از لیست عناوین موضوعی طبی ایندکس مدیکوس (Mesh) استفاده نمایند. نویسندگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس MeSH  مراجعه کنند.
چکیده باید به زبان فارسی و انگلیسی (دقیقاّ مطابق متن فارسی) تهیه شده و محتوای مقاله را به درستی منعکس کند.

مقدمه:
مقدمه باید شامل ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، سابقه علمی‌ مرتبط با موضوع، بیان روشن اهداف، فرضیه‌ها یا سؤالهای پژوهش باشد. مقدمه باید تا حد امکان خلاصه باشد و نیازی به مرور وسیع مطالعات نمی باشد.

روش بررسی:
این بخش باید شامل توضیح دقیق در مورد روش مطالعه شامل نوع مطالعه، طراحی مطالعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، معیارهای ورود و خروج، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار، نحوه انجام روش کار یا مداخلات، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد. چنانچه ابزاری در مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است لازم است نام سازنده آن ذکر شود و به مقاله آن فرد ارجاع نیز داده شود. در صورت استفاده از روش‌های تثبیت شده، دادن رفرنس به مورد مربوطه کافی است؛ اما در مورد استفاده از روش‌های جدید لازم است اطلاعات کافی در مورد آن داده شود به طوری‌که سایر نویسندگان قادر به انجام آن باشند. چنانچه از دارویی استفاده شده باشد، نام ژنریک، دوز، و نحوه تجویز باید ذکر شود. در مورد بیماران باید جنس و سن همراه با میانگین ± انحراف معیار ذکر شود. در صورت استفاده از نرم افزارهای آماری لازم است نام نرم افزار و نسخه استفاده شده به طور مشخص ذکر شود. درج کد کارآزمایی بالینی در قسمت روش کار برای تمام مطالعات کارآزمایی بالینی ضروری است.
ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها قید شود. ۱) لطفاً ذکر کنید که رضایت آگاهانه کتبی از تمام نمونه‌های انسانی بزرگسال و والدین یا قیم قانونی خردسالان اخذ شده است. ذکر نام کمیته اخلاقی که طرح را تصویب کرده است و کد اخلاق تخصیص یافته الزامی است. ۲) مشخص کنید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با رهنمودهای مؤسسات ملی بهداشتی در مورد استفاده انسان‌ها از حیوانات آزمایشگاهی و یا با رهنمودهای مؤسسه شما مطابقت دارد.

یافته‌ها:
نتایج باید در قالب متن، جدول و تصاویر عرضه شود. تمامی‌متن جدول نباید در متن تکرار شده باشد بلکه باید به جدول ارجاع داده شود.

بحث و نتیجه‌گیری:
در پاراگراف اول بحث نتایج باید به طور خلاصه بیان شوند. یافته‌های فعلی و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با سایر پژوهش­های انجام شده در حیطه مربوطه باید مورد بحث و تحلیل قرار گیرند و از گزارش صرف و بدون تحلیل پژوهش‌های دیگران پرهیز شود. جزئیات داده‌ها نباید دوباره در این بخش تکرار شوند. بر این اساس بحث به طور خلاصه باید شامل ارائه خلاصه یافته‌ها در رابطه با هر یک از اهداف پژوهش، تعبیر و تفسیر یافته‌ها در رابطه با اهداف، مقایسه یافته‌های به دست آمده با دیگر پژوهش‌های انجام شده در ایران و جهان، پاسخ روشن و قطعی به سئوال‌های پژوهش، رد یا قبول فرضیه‌های پژوهش (در صورت اشاره به فرضیه در مقدمه) و ارائه پیشنهادات برای کاربرد یافته‌ها و پژوهش‌های بعدی باشد.

تعارض منافع:
نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال انجام کار پژوهشی، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد مقاله نمی‌شود و مایلیم از آن مطلع باشیم. چنانچه تعارض منافع وجود دارد باید توضیح داده شود و اگر تعارض منافع وجود نداشته باشد، جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تقدیر و تشکر اضافه شود:
"هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است"

تقدیر و تشکر:
از تمامی ‌افرادی که سهمی ‌در مطالعه داشته اما از معیارهای نویسندگی مقاله برخوردار نیستند می‌توان در این بخش تشکر کرد. این افراد شامل کسانی هستند که از لحاظ فنی و نگارشی کمک کرده اند. همین‌طور لازم است از سازمانی که حمایت مالی پژوهش را برعهده داشته است قدردانی شود. در صورتی که مقاله منتج از طرح پژوهشی یا پایان نامه است، لطفاّ در این بخش کد طرح یا پایان نامه، رشته و مقطع تحصیلی را ذکر بفرمایید.

جدول‌ها:
جدول‌ها به تعداد محدود (حداکثر ۵ جدول) تهیه ‌شود. عنوان جدول باید در بالای آن قرار گیرد.جدول‌ها به صورت تصویر ارسال نشود. توضیحات مربوط به جدول به صورت پانوشت در ذیل آن ذکر شود.

تصاویر:
تصاویر به تعداد محدود و با کیفیت بالا به صورت فایل جداگانه تهیه و ارسال شود. عنوان تصویر باید در زیر آن قرار گیرد. داده‌های یکسان نباید هم به صورت متن، هم جدول و هم تصویر عرضه شوند.

منابع:
نشریه پرستاری ایران در حال حاضر از سیستم منبع نویسی ونکوور استفاده می‌کند و تمام مقالات ارسال شده به این مجله لازم است از این شیوه پیروی نمایند. لازم است نویسندگان فهرست منابع را با منابع داخل متن اصلی مقاله کاملاً مقایسه و مطابقت دهند. به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و مشخصات آن‌ها طبق مثال‌هایی که در انتهای این بخش ذکر شده است تکمیل گردد. منابع باید همه انگلیسی نوشته شوند  و ضروری است که نویسندگان منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه نمایند. به این منظور، باید کلمه Persian داخل کروشه [  ] به انتهای رفرنس (اعم از مقاله، کتاب یا پایان نامه) اضافه شود تا فارسی بودن منبع مشخص شود. عنوان مجلات باید به صورت مخفف و ایتالیک نوشته شود. برای یافتن فهرست نام مختصر شده مجلات می‌توانید به آدرس http://www.nlm.nih.gov مراجعه کنید. در ذیل مثال‌هایی از نحوه نگارش رفرنس‌ها ذکر شده است:

مقاله در یک ژورنال
Smithline HA, Mader TJ، Ali FM، Cocchi MN. Determining pretest probability of DVT: clinical intuition vs. validated scoring systems. N Engl J Med. ۲۰۰۳ Apr ۴; ۲۱(۲): ۱۶۱-۲

کتاب
Carlson BM. Human embryology and developmental biology. ۳rd ed. St. Louis: Mosby; ۲۰۰۴.

فصلی از کتاب
Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. ۲nd ed. London: Academic Press; ۱۹۷۶. P.۱۶۵-۷۸.

پایان نامه
Nahas-Lopez V. Australian and Jordanian nursing students’ clinical encounters: a transcultural study. Unpublished PhD.Thesis, University of Sydney, Australia. ۱۹۹۷.

مقاله ارائه شده در کنفرانس
Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J,editors. Proceedings of the ۴th Congress of the Australian Perinatal Society; ۱۹۸۶: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; ۱۹۸۶: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; ۱۹۸۷. P.۱۹۰-۶.

خلاصه مقالات کنفرانس‌ها
Harris AH, editor. Economics and health: ۱۹۹۷: Proceedings of the ۱۹th Australian Conference of Health Economists; ۱۹۹۷ Sep ۱۳-۱۴; Sydney, Australia; Kensington, N.S.W.: School of Health Services Management,University of New South Wales; ۱۹۹۸.

نحوه درج مشخصات منابع الکترونیکی

کتاب بر روی لوح فشرده(CD)
Title of book on CD-ROM. Place of production، producer; year. Based on، Author/s or editors of book-title of book. Place of publication، publisher; year. Title of CD-ROM series or database. e.g.: Martindale: The complete drug reference (book on CD-ROM). Englewood، Co: Micromedex; ۱۹۹۹. Based on، Parfitt K، editor.
Martindale: the complete drug reference. London، pharmaceutical press; ۱۹۹۹. International Healthcare Series.

مجله بر روی لوح فشرده(CD)
Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry (Serial on CD-ROM) ۱۹۹۵; ۵۲: ۹۰۰-۹۰۱.

مجله در اینترنت
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: The ANA acts in an advisory role. Am J Nurs (serial on the Internet). ۲۰۰۲ Jun (cited ۲۰۰۲ Aug ۱۲); ۱۰۲(۶): (about ۳ p.). Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/۲۰۰۲/jun/Wawatch.htm. Accessed December ۲۵، ۲۰۰۲.

تک نگاشت بر روی اینترنت
Foley KM، Gelband H، editors. Improving palliative care for cancer (monograph on the Internet). Washington: National Academy Press; ۲۰۰۱ (cited۲۰۰۲Jul۹). Available from: http://www.nap.edu/books/ ۰۳۰۹۷۴۰۲۹/html/. Accessed Agust ۲۱، ۲۰۰۱.

صفحات خانگی و یا وب سایت‌ها
Author/Editor/Organizations name. Title the page (hompage on the in Internet). Place of Publication: Publisher&#۳۹;s name. (updated y m d cited y m d). Available from: (URL)

خشی از صفحات خانگی یا وب سایت‌ها
American Medical Association (homepage on the Internet). Chicago: The Association; c۱۹۹۵-۲۰۰۲(updated ۲۰۰۱ Aug ۲۳; cited ۲۰۰۲ Aug ۱۲). AMA Office of Group Practice Liaison; (about ۲ screens). Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/۱۷۳۶.html. Accessed Jun ۱۲، ۲۰۰۲.

بانک اطلاعاتی در اینترنت (Open database)
Who&#۳۹;s Certified (database on the Internet). Evanston (IL): The Americal Board of Medical Specialists. C۲۰۰۰-(cited ۲۰۰۱ Mar ۸). Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp. Accessed October ۵، ۲۰۰۱.

بانک اطلاعاتی در اینترنت (Closed database)
Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes(database on the Internet). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). C۱۹۹۹ (updated ۲۰۰۱ Nov ۲۰; cited ۲۰۰۲ Aug ۱۲). Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome/title.html. Accessed April ۱۰، ۲۰۰۲.

بخشی از بانک اطلاعاتی در اینترنت (database on the Internet)
MeSH Browser (database on the Internet). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); ۲۰۰۲-(cited ۲۰۰۳ Jun ۱۰). Meta-analysis; unique ID: D۰۱۵۲۰۱; (about ۳ p.). Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html files updated weekly. Accessed Agust ۲۳، ۲۰۰۳.

سایر اطلاعات مهم:
 • توجه شود که در این مجله استفاده از پاورقی (زیر نویس) مجاز نیست، لطفاّ در صورت نیاز به توضیح از پرانتز استفاده کنید. اسامی غیر ایرانی را در متن به لاتین بنویسید. سایر اسامی انگلیسی که معادل فارسی ندارند نیز باید به صورت انگلیسی یا لاتین در متن نوشته شوند.
 • درخصوص شکل مختصر شده کلمات و نمادها، فقط از مخفف‌های استاندارد استفاده کنید. از کاربرد مخفف‌ها در چکیده مقاله اجتناب نمایید (به جز اسم ابزار پژوهش). فرم گسترده هر مخفف باید در اولین استفاده در متن، در کنار مخفف و در متن نه به صورت زیر نویس، قبل از شکل مختصر شده بیاید مگر این که یک واحد استاندارد اندازه گیری باشد.
 • توصیه می شود نویسندگان حتما برای گزارش کامل کار پژوهشی خود از چک لیست های EQUATOR (https://www.equator-network.org/) استفاده کنند و نام چک لیست مربوطه را در قسمت روش کارمقاله نیز گزارش کنند.

کنترل نهایی مقاله قبل از ارسال
نویسندگان باید مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله تمامی‌نکات زیر را رعایت کرده اند:
۱- صفحه عنوان شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، آخرین درجه علمی، مؤسسه وابسته، آدرس پست الکترونیک وشماره تلفن فقط برای نویسنده مسئول (همه موارد به زبان فارسی و انگلیسی)
۲- چکیده ساختار یافته به زبان فارسی و انگلیسی طبق معیارهای ذکر شده در راهنمای نویسندگان (چکیده گسترده ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ کلمه) 
۳- نگارش منابع طبق راهنمای نویسندگان و مطابقت رفرنس ها در متن و لیست منابع
۴- قراردادن جدول‌ها در انتهای فایل مقاله
۵- عدم تکرار اطلاعات جدول‌ها در متن و حصول اطمینان در مورد درج عناوین جدول‌ها، شماره آن‌ها و عناوین تصاویر
۶- مشخص کردن حمایت مالی و تعارض منافع
۷- تائید مطالعه توسط کمیته اخلاق موسسه مربوطه و ذکر کد اخلاق مطالعه در قسمت روش کار مقاله.

فرآیند داوری مقاله توسط همتایان
تمامی‌مقالات محرمانه تلقی شده  و حداقل توسط دو داور به انتخاب هیئت تحریریه ارزشیابی می‌شوند. تصمیم سردبیر در رابطه با  عدم پذیرش و یا نیاز مقاله به اصلاحات در مدت یک هفته کاری به اطلاع نویسندگان می‌رسد. چنانچه مقاله طبق معیارهای ذکر شده در راهنمای نویسندگان کاملاً مورد قبول باشد برنامه ریزی چاپ آن برای اولین شماره ممکن مجله صورت می‌گیرد. نویسندگان محترم توجه داشته باشند که شورای نویسندگان در پذیرش، رد، انجام اصلاحات (با تأیید مولف) و یا ویرایش مقالات آزاد است.
همه مقالات ارسال شده به نشریه پرستاری ایران ابتدا توسط سردبیر بررسی می‌شوند. مقالات باید مطابق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. عدم تناسب مقالات با اهداف و زمینه‌های نشریه و ساختار نامناسب آن‌ها ممکن است به رد شدن مقالات منجر شود. چنانچه مقاله‌ای در بررسی اولیه رد نشود، جهت داوری برای دو یا سه داور ارسال می‌شود. در موارد خاص (برای مثال در زمینه آمار یا یک تکنیک خاص) ممکن است از نظرات داوران بیشتری استفاده شود. تمام مقالات تحت داوری دوسوکور قرار می‌گیرند که طی آن داوران و نویسندگان ناشناس باقی می‌مانند. حداقل دو داور باید مقالات را از نظر کیفیت علمی ارزیابی کنند. داوران معمولاّ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. در صورت وجود بازخوردهای متناقض، سردبیر نشریه اغلب مقالات را به داور دیگری ارسال می‌کند. دعوت از داوران از طریق ایمیل از سیستم ارسال مقاله صورت می‌گیرد. داوران باید وارد سیستم ارسال مقاله شده و برای رد یا قبول دعوت از لینک‌ها استفاده کنند. ما اغلب از داوران درخواست می‌کنیم تا نظرات اضافی خود در مورد مقاله را برای سردبیر ارسال کنند.
نویسندگان باید در یک جدول به نظرات داوران پاسخ دهند و به وضوح در متن از طریق رنگ متفاوت، هایلایت کردن تغییرات یا استفاده از سیستم words track changes اصلاحات را نشان دهند. نهایتاّ، سردبیر و دستیار سردبیر، بازخوردهای داوران را بررسی کرده و بر اساس نظرات آن‌ها در خصوص پتانسیل چاپ مقاله، در مورد رد یا پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرند. تصمیمات ممکن است به صورت پذیرش بدون اصلاحات، پذیرش با اصلاحات جزئی، پذیرش بعد از اصلاحات کلی، بازبینی و ارسال مجدد و رد مقاله باشد.
هنگامی که همه داوران یک گزارش مفصل از نظرات خود در مورد مقاله را ارسال کنند، فرآیند داوری کامل می شود. به طور معمول، نشریه از داوران درخواست می‌کند تا داوری خود را ظرف مدت ۴ هفته تکمیل کنند. چنانچه مقاله مطابق با معیارهای مندرج در دستورالعمل قابل پذیرش باشد، برای چاپ در اولین شماره ممکن در نظر گرفته خواهد شد.

پس از فرایند داوری مقاله
 • لطفاّ سوالات و اصلاحات مد نظر داوران باید در جدولی به نام پاسخ داوری بیان شود و در مدت حداکثر یک ماه و اصلاحات ویراستار یا سردبیر، حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام داده و ارسال شوند.
 • تغییرات در خواست شده از سوی داوران باید در متن به صورت رنگی مشخص شوند و سوالات داوران در فایل جداگانه که برای شما ارسال می‌شود، پاسخ داده شوند.
 • قبل از چاپ مقاله و برای اجتناب از هر گونه اشتباه یک نسخه از فایل مقاله (نسخه نهایی مقاله قبل از چاپ یا Proof) جهت تایید نهایی و در صورت لزوم اصلاحات مختصر برای نویسنده مسؤول ارسال می‌شود. اصلاحات مورد نیاز باید به وضوح مشخص شده و بلافاصله به دفتر مجله ارسال شود.
 • مستندات بررسی مقاله فقط برای مدت ۶ ماه پس از چاپ مقاله نگهداری می‌شوند.

 


دفعات مشاهده: 35872 بار   |   دفعات چاپ: 1959 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 339 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb