You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML «نامه به سردبیر» مهارت‌های اجتماعی و کار گروهی در نسل جدید پرستاران
اختر ابراهیمی قاسمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML دانش و نگرش پرستاران مراقبت‌های ویژه در مورد پیشگیری از زخم فشاری
شاهرخ خجسته فر، طاهره نجفی قزلجه، شیما حقانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مصرف شربت خرما بر شدت درد زایمان و طول فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا
لیلا فتحی، کوروش امرایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML همبستگی عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای و ارتباط آن‌ها با متغیرهای جمعیت‌شناختی در پرستاران
فاطمه رخشانی زابل، ام البنین اکبری، فاطمه کیانی، فائزه سرحدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ابعاد سرمایه روانشناختی در پرستاران شاغل در بیمارستان روانپزشکی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
رعنا جعفری زاده، نرگس صادقی، مهرداد آذربرزین
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارتباط تاب‌آوری با کیفیت زندگی حرفه‌ای در پرستاران بخش‌های ویژه
ندا گرامی نژاد، مهدی حسینی، سید محمد موسوی میرزایی، زهرا قربانی مقدم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML سالمندی موفق در بعد رضایت از زندگی و درک از سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران
فرشته ابوالحسنی، فریده باستانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آموزش پرستاران بر کاهش آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه
زهرا گودرزی، فاطمه اسکویی، کمال اعظم، محمد منظم، طاهره لونی، ژاله قاسمی، مسعود احمدپور
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb