جلد 35، شماره 139 - ( دی 1401 )                   جلد 35 شماره 139 صفحات 519-504 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران. ، sashomo@gmail.com
چکیده:   (1573 مشاهده)
زمینه و هدف با وجود آنکه بیماری کووید-19 می‌تواند افراد را در گروه‌های مختلف سنی تحت تأثیر قرار دهد، شرایط ازنظر میزان مواجهه و شدت عوارض در مبتلایان به دیابت به مراتب بیشتر از جمعیت عمومی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین دانش، نگرش و عملکرد افراد مبتلا به دیابت در رابطه با بیماری کووید-19 در مراکز آموزشی‌درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی ایران در سال‌ 1400 انجام شد.
روش بررسی این مطالعه یک پژوهش توصیفی‌مقطعی است که‌ 384 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های فیروزگر و حضرت رسول (ص) تهران در بازه زمانی آذر سال 1400 تا خرداد سال 1401 در آن شرکت داشتند. ‌روش نمونه‌گیری به‌صورت مستمر و ابزارهای استفاده‌شده شامل فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه دانش، نگرش و عملکرد طراحی‌شده توسط هنرور و همکاران بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی (‌فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی‌مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون همبستگی پیرسون) انجام شد. 
یافته‌ها براساس نتایج حاصل از این پژوهش، میانگین سنی مشارکت‌کنندگان 40/11 سال با انحراف معیار 15/20 سال بود. 94/8 درصد مشارکت‌کنندگان دانش متوسط و کافی را در رابطه با کووید-19 داشتند. میانگین نمره نگرش در این بیماران 4/89±30/90 و در سطح متوسط به بالا برآورد شد. سهم افراد دارای عملکرد ضعیف نسبت به کووید-19صرفاً 1/3 درصد بود. در این مطالعه، بین وضعیت تأهل (‌0/006=P) و وضعیت اشتغال (0/001>P) با میانگین دانش بیماران، ارتباط معنادار آماری مشاهده شد (0/05>P). علاوه‌براین بین تحصیلات افراد با میانگین نگرش (0/015=P) و همچنین بین متغیرهای جنسیت (0/010=P)، وضعیت تأهل (0/001=P) و نوع دیابت (‌0/001>P) با عملکرد افراد، ارتباط معنادار آماری وجود داشت. همچنین بین مدت زمان ابتلا به بیماری با نگرش (0/027>P) و با دانش افراد (0/001>P) در مورد کووید-19 ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.
نتیجه‌گیری سطح دانش، نگرش و عملکرد مبتلایان به دیابت درباره بیماری کووید-19، در این مطالعه در سطح مطلوبی قرار داشت. این نتیجه، به منزله تأییدی برای موفقیت اقدامات انجام‌شده در راستای آموزش این دسته از ‌بیماران توسط دستگاه‌های مسئول نظیر مراکز بهداشتی‌درمانی و رسانه‌هاست و ضرورت افزایش سواد سلامت افراد جامعه به‌ویژه در شرایطی نظیر همه‌گیری‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند. 
واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، عمکلرد، دیابت، کووید-19
متن کامل [PDF 6690 kb]   (307 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (298 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/9/19 | پذیرش: 1401/10/1 | انتشار: 1401/10/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.