جلد 35، شماره 138 - ( آبان 1401 )                   جلد 35 شماره 138 صفحات 421-406 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران. ، gharacheh.m@gmail.com
3- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (988 مشاهده)
زمینه و هدف بارداری یک حالت فیزیولوژیک است که با تغییرات جسمی و روانی فراوانی همراه است. هم‌زمان شدن بارداری با دوران نوجوانی که یک دوره بحرانی در زندگی فرد محسوب می‌شود، ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد. از این جهت، این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی در زنان باردار نوجوان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت اراک در سال 1399 انجام شد. 
روش بررسی این مطالعه یک پژوهش مقطعی بود که بر روی 217 نفر از زنان باردار نوجوان مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهری اراک در سال 1399 انجام شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت چندمرحله‌ای بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه کیفیت زندگی در دوران بارداری استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پیرسون در نسخه 22 نرم‌افزار SPSS استفاده شد. سطح معنا‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها میانگین سنی زنان باردار مورد مطالعه1/42±17/86 سال بود. میانگین و انحراف‌معیار نمره کیفیت زندگی 0/56±1/83 بود که بالاتر از حد متوسط است. زنان باردار نوجوان مورد پژوهش در حیطه عملکرد روانی کیفیت زندگی، بالاترین نمره (با میانگین 2/00) و در حیطه عملکرد اجتماعی، پایین‌ترین میانگین نمره (با میانگین 1/50) را کسب کردند. از بین متغیر‌های جمعیت‌شناختی، تحصیلات مادر نوجوان باردار، تحصیلات همسر و وضعیت اقتصادی و از میان مشخصات باروری، برنامه‌ریزی‌شده و بدون برنامه‌ریزی بودن بارداری ازنظر مادر و همسرش با کیفیت زندگی ارتباط معنا‌دار آماری داشت. 
نتیجه‌گیری نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره کیفیت زندگی و هریک از حیطه‌های آن در زنان باردار نوجوان بالاتر از حد متوسط است. همچنین کیفیت زندگی در نوجوانان بارداری که خود و همسرشان تحصیلات بالاتری داشتند، از وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری برخوردار بودند و تجربه بارداری خواسته از طرف خود و همسرشان داشتند، بالاتر بود.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، بارداری، نوجوان
متن کامل [PDF 6399 kb]   (435 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (400 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1401/3/23 | پذیرش: 1401/8/1 | انتشار: 1401/8/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.