جلد 37، شماره 145 - ( دی 1402 )                   جلد 37 شماره 145 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات قلب، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات قلب، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، تهران، ایران. ، Zahra_ghaem2000@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات پرستاری قلب و عروق، مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (343 مشاهده)
زمینه و هدف: برخی مطالعات ریسک بالایی از سندرم متابولیک را در بین زنان و کارکنان شیفت شب گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت شاخص‌های آزمایشگاهی سندرم متابولیک و آزمایش‌های تیروئیدی در پرستاران شاغل در موسسه قلب و عروق شهید رجایی تهران در سال 1399 بود.
روش بررسی: نمونه ها در این مطالعه توصیفی- مقطعی پرونده های سلامت پرستاران شاغل در مرکز آموزشی، تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی بود که نتایج آزمایشات پرسنل در آنجا ثبت شده بود. روش نمونه گیری سرشماری بود. پرونده هایی با اطلاعات ناقص که اطلاعات آنها قابل بازیابی نبود، از مطالعه حذف شد. برای جمع آوری اطلاعات از فرمی مشتمل بر مشخصات جمعیت شناختی، شاخص‌های تیروئید و شاخصهای آزمایشگاهی سندرم از اطلاعات موجود در پرونده سلامت پرستاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.
یافته ها: از 401 پرونده مورد بررسی، 339 مورد (84/5 %) زن بودند. میانگین سن 8/68±37/47 سال و میانگین سابقه کاری پرستاران 17/07±13/8 سال بود. میزان شیوع اختلالات آزمایشگاهی سندرم متابولیک پرستاران براساس معیار انجمن قلب آمریکا[1] و موسسه ملی قلب، ریه و خون[2]، 5/21 % و بر اساس معیارِ برنامه ملی آموزش کلسترول(پانل سه)[3] 2/99 % بود. میزان شیوع کم کاری تیروئید بالینی در 0/2 % پرستاران، کم کاری تیروئید تحت بالینی در 12% پرستاران، و پرکاری تیروئید تحت بالینی در 1/5 % پرستاران مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که میزان سندرم متابولیک و همچنین اختلالات تیروئیدی در بین پرستاران قابل توجه نبود انجام مطالعاتی در سطح وسیع تر به صورت کوهورت یا طولی آینده نگر پیشنهاد می شود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/11/23 | پذیرش: 1402/12/1 | انتشار: 1402/12/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.