جلد 32، شماره 122 - ( اسفند 1398 )                   جلد 32 شماره 122 صفحات 29-14 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استاد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایر
2- دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس:02143651000 Email: najafi.t@iums.ac.ir
چکیده:   (2479 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از ارکان اساسی فرآیند بین المللی‌سازی آموزش پزشکی ارزیابی آمادگی جهت حضور در بازار آموزش بین المللی است. داده‌های این ارزیابی می‌تواند پایه‌ای برای تعیین سیاست‌ها و جهت‌دهی برنامه‌ریزی‌های دانشگاه باشد. این پژوهش با هدف تعیین آمادگی استادان گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تربیت دانشجوی بین الملل صورت گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، که در 9 دانشکده و 88 گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397-1398 انجام شد، از 900 پرسشنامه ارسالی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه، 378 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. روش جمع‌آوری داده‌ها خودگزارشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر نگرش و نیز توانمندی استادان در زمینه تربیت دانشجوی بین الملل بود. پرسشنامه به صورت الکترونیک و در پنج نوبت به ایمیل استادان ارسال شد. نهایتاّ داده‌های پژوهش با آمار توصیفی و استنباطی (ANOVA، تست تعقیبی شفه، t مستقل، آزمون دقیق فیشر و کای اسکوئر) در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره نگرش و توانمندی واحدهای مورد پژوهش در زمینه تربیت دانشجوی بین الملل نسبتاّ مطلوب و به ترتیب 65/8 ± 14/53 و 17/5 ± 32/23 بود. براساس نتایج، 4/61 درصد واحدهای مورد پژوهش تمایلی برای همکاری در تربیت دانشجوی بین الملل نداشتند. علل مرتبط با نداشتن تمایل به همکاری در تربیت دانشجوی بین الملل، در دو طبقه علل فردی و دانشگاهی و علل مرتبط با تمایل به همکاری به چهار دسته علل فردی و حرفه‌ای، گروه آموزشی، دانشگاهی و کشوری دسته بندی شدند.
نتیجه‌گیری کلی: براساس یافته‌ها، ضروری است بستر و زیرساخت‌های لازم در جهت بین المللی‌سازی دانشگاه فراهم شود و در راستای بهبود نگرش
متن کامل [PDF 1020 kb]   (969 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/8/14 | پذیرش: 1398/11/14 | انتشار: 1398/11/14

فهرست منابع
1. Mariani AW, Pêgo-Fernandes PM, Samano MN. Internationalization of universities: the need to navigate in foreign waters. Sao Paulo Med J. 2013;131(1):3-4. [DOI:10.1590/S1516-31802013000100001] [PMID]
2. Knight J. Internationalization of higher education: A conceptual framework. Internationalisation of higher education in Asia Pacific countries. 1997:5-19.
3. Altbach PG, Knight J. The internationalization of higher education: Motivations and realities. J Stud Int Educ. 2007;11(3-4):290-305. [DOI:10.1177/1028315307303542]
4. De Wit H. Internationalization of higher education in the United States of America and Europe: A historical, comparative, and conceptual analysis. Greenwood Publishing Group; 2002.
5. Jackson MG. Internationalising the university curriculum. Journal of Geography in Higher Education. 2003;27(3):325-40. [DOI:10.1080/0309826032000145089]
6. Cotton DR, Morrison D, Magne P, Payne S, Heffernan T. Global Citizenship and Cross-Cultural Competency: Student and Expert Understandings of Internationalization Terminology. J Stud Int Educ. 2019;23(3):346-64. [DOI:10.1177/1028315318789337]
7. Slaughter S, Leslie LL. Expanding and elaborating the concept of academic capitalism. Organization. 2001;8(2):154-61. [DOI:10.1177/1350508401082003]
8. Marmolejo F. Internationalization of higher education: the good, the bad, and the unexpected. Chron High Educ. 2010 Oct;22.
9. Hénard F, Diamond L, Roseveare D. Approaches to internationalisation and their implications for strategic management and institutional practice. IMHE Institutional Management in Higher Education. Accessed on [http://www. oecd. org/edu/imhe/Approaches% 20to% 20internationalisation% 20-% 20final% 20-% 20web. pdf]. 2012;11(12):2013.
10. Evans C. The experience of international doctoral education in nursing: An exploratory survey of staff and international nursing students in a British university. Nurse Educ Today. 2007;27(5):499-505. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.08.010] [PMID]
11. Ryan JM. A guide to teaching international students. Oxford Centre for Staff and Learning Development; 2000.
12. Friesen R. Faculty member engagement in Canadian university internationalization: A consideration of understanding, motivations and rationales. J Stud Int Educ. 2013;17(3):209-27. [DOI:10.1177/1028315312451132]
13. Schwietz MS. Internationalization of the academic profession: An exploratory study of faculty attitudes, beliefs and involvement at public universities in Pennsylvania (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh). 1.
14. Finkelstein MJ, Walker E, Chen R. The American faculty in an age of globalization: Predictors of internationalization of research content and professional networks. Higher Education. 2013;66(3):325-40. [DOI:10.1007/s10734-012-9607-3]
15. Li B, Tu Y. Motivations of faculty engagement in internationalization: a survey in China. Higher Education. 2016;71(1):81-96. [DOI:10.1007/s10734-015-9890-x]
16. Hardré PL, Beesley AD, Miller RL, Pace TM. Faculty Motivation to do Research: Across Disciplines in Research-Extensive Universities. Journal of the Professoriate. 2011;5(1) 35-69.
17. Bazargan A, Fashalanj L. The process of internationalization of universities: a case of higher education in Iran. New Thoughts on Education: Faculty of Education and Psychology. 2016; 11(4): 9-37.
18. Jin L, Schneider J. Faculty views on international students: A survey study. Journal of International Students. 2019;9(1):84-99. [DOI:10.32674/jis.v9i1.268]
19. Baldwin RG, Blackburn RT. The academic career as a developmental process: Implications for higher education. The Journal of Higher Education. 1981;52(6):598-614. https://doi.org/10.1080/00221546.1981.11778133 [DOI:10.2307/1981769]
20. Heringer R. 'It'sa lot of homework for me': post-secondary teachers' perception of international students and internationalization in Canada. Teaching in Higher Education. 2019 13:1-6. [DOI:10.1080/13562517.2019.1653274]
21. Eddy PL, Li B. The role of e-learning for faculty development in China. The New Educational Review. 2014;35(1):88. [DOI:10.1353/ner.2014.0144]
22. Blackburn RT, Lawrence JH. Faculty at work: Motivation, expectation, satisfaction. Johns Hopkins University Press; 1995.
23. Bedenlier S, Kondakci Y, Zawacki-Richter O. Two decades of research into the internationalization of higher education: Major themes in the Journal of Studies in International Education (1997-2016). J Stud Int Educ. 2018;22(2):108-35. [DOI:10.1177/1028315317710093]
24. Zamani Manesh H, Khorasani A, Youzbashi A. Effective Ways in Internationalizing the Curricula of Medical Sciences: Viewpoints of Faculty Members in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(4):291-305.
25. Yesufu LO. Motives and Measures of Higher Education Internationalisation: A Case Study of a Canadian University. International Journal of Higher Education. 2018;7(2):155-68. [DOI:10.5430/ijhe.v7n2p155]
26. Li BH, Tu YJ. Faculty's limited engagement in higher education internationalization. InFudan Education Forum 2012;10(6): 54-8.
27. McKinnon S, Hammond A, Foster M. Reflecting on the value of resources for internationalising the curriculum: exploring academic perspectives. J Furth High Educ. 2019;43(1):138-47.
28. Childress LK. The twenty-first century university: Developing faculty engagement in internationalization. Peter Lang; 2010.
29. Jiang X. Towards the internationalisation of higher education from a critical perspective. J Furth High Educ. 2008;32(4):347-58. [DOI:10.1080/03098770802395561]
30. Yuan B. Internationalization at home: The path to internationalization in Chinese research universities. Chinese Education and Society. 2011;44(5):84-96. [DOI:10.2753/CED1061-1932440507]
31. Gao Y. Constructing internationalisation in flagship universities from the policy-maker's perspective. Higher Education. 2015;70(3):359-73. [DOI:10.1007/s10734-014-9834-x]
32. Yang R. Progress and paradoxes: New developments in China's higher education. InCentralization and decentralization 2004 (pp. 173-200). Springer, Dordrecht. [DOI:10.1007/978-94-007-0956-0_10]
33. Knight J. Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. J Stud Int Educ. 2004;8(1):5-31. [DOI:10.1177/1028315303260832]
34. Shaw K. Internationalization in Australia and Canada: Lessons for the Future. College Quarterly. 2014;17(1):n1.
35. Stohl M. We have met the enemy and he is us: The role of the faculty in the internationalization of higher education in the coming decade. J Stud Int Educ. 2007;11(3-4):359-72. [DOI:10.1177/1028315307303923]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.