جلد 32، شماره 117 - ( اردیبهشت 1398 )                   جلد 32 شماره 117 صفحات 32-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایر
2- استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری و بارداری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس :09124787691 Email: kheirkhah.m@iums.ac.ir
3- استادیار، گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5- دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (62264 مشاهده)
زمینه و هدف: قارچ کاندیدا مسئول90-50 درصد عفونت‌های دستگاه تناسلی زنان است. مقاومت ایجاد شده در برابر داروهای آزول، ضرورت تحقیق داروهایی جدید در درمان عفونت‌های واژینال را مطرح نمود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول برعلائم ولوواژینیت قارچی انجام شد.
روش بررسی: مطالعه یک کارآزمایی بالینی سه سوکوراست که بر روی 60 زن مبتلا به واژینیت قارچی انجام شد. معیار ورود داشتن دو علامت از علائم ولوواژینیت قارچی (خارش، سوزش، ترشح سفید پنیری، درد حین مقاربت و سوزش ادرار) و اسمیر واژینال مثبت بود. واجدین شرایط پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه با انتخاب یکی از کارت‌های A، B به یکی از گروه‌ها تخصیص داده می‌شدند. بیماران هر شب یک اپلیکاتور از کرم واژینال کلوتریمازول یا شیرین بیان را که در تیوب‌های 50 میلی گرمی مشابه که از قبل با حروف A، B توسط داروساز مشخص شده بود، استعمال می‌کردند. ابزار گردآوری اطلاعات فرم ثبت اطلاعات جمعیت شناختی و باروری، چک لیست مشاهدات بالینی و فرم ثبت نتایج اسمیر واژینال بود. پس از تکمیل دوره درمان هفت روزه مجدداّ در درمانگاه زنان، از نمونه‌های پژوهش معاینه و اسمیر واژینال انجام می‌شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون‌های آماری کای دو، مک نمار و روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج اسمیر واژینال و بهبود علائم ترشح، درد حین مقاربت، سوزش و تحریک در گروه‌های تحت درمان با کلوتریمازول و شیرین بیان مشابه بود، بهبود علائم خارش و سوزش ادرار در گروه کلوتریمازول بهتر از شیرین بیان بود.
نتیجه‌گیری کلی: کرم واژینال شیرین بیان می‌تواند به عنوان نوعی درمان جانبی در کنار درمان‌های اصلی در زنانی که تمایل به استفاده از داروهای گیاهی دارند به کار برده شود. لذا می‌توان تجویز آن را به ماماها و متخصصین زنان توصیه نمود.
متن کامل [PDF 1002 kb]   (2573 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/10/17 | پذیرش: 1398/1/21 | انتشار: 1398/1/21

فهرست منابع
1. da Silva PB, dos Santos R, Aparecido M, Bonifácio BV, Negri KMS, Sato MR, et al. Nanotechnological strategies for vaginal administration of drugs-A review. J biomed nanotechnol. 2014;10(9):2218-43. [DOI:10.1166/jbn.2014.1890] [PMID]
2. DE S. Genitourinary Infection and Sexually Transmitted Diseases. 15th ed. Philadelphia 2012. p. 560
3. Martins HPR, Da Silva MC, Paiva LCF, Svidzinski TIE, Consolaro MEL. Efficacy of fluconazole and nystatin in the treatment of vaginal Candida species. Acta dermato-venereologica. 2012; 92(1):78-82. [DOI:10.2340/00015555-1194] [PMID]
4. Khanjani N, Zamanian M, Molazadeh P, Sadeghi M. The Prevalence of Candida Albicans Infection and Related Factors in Women Referring to Health Centers of Jiroft in 2010: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2014;13(6):569-76.
5. Johnson E, Berwald N. Diagnostic utility of physical examination, history, and laboratory evaluation in emergency department patients with vaginal complaints. Ann Emerg Med. 2008;52(3):294-7. [DOI:10.1016/j.annemergmed.2007.10.009] [PMID]
6. Falahati M, Omidi Tabrizib N, Jahaniani F. Anti dermatophyte activities of Eucalyptus camaldulensis in comparison with Griseofulvin. Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics. 2005;4(2):80-3.
7. Maha M, Gazia A, Nermeen M. Effect of glabridin on the structure of ileum and pancreas in diabetic rats: a histological, immunohistochemical and ultrastructural study. Nature and Sci. 2012;10(3):78-90.
8. M Messier C, Grenier D. Effect of licorice compounds licochalcone A, glabridin and glycyrrhizic acid on growth and virulence properties of Candida albicans. Mycoses. 2011;54(6):e801-e6. [DOI:10.1111/j.1439-0507.2011.02028.x] [PMID]
9. Monavari S, Shamsi Shahrabadi M, Mortazkar P. The study of Antiviral Effects of Glycyrrihza Glabra Extract on HSV. Journal of Medicinal Plants. 2008;4(28):81-6.
10. Mahmoudabadi AZ, Iravani M, Khazrei A. Anti-fungal activity of Glycyrrhiza glabra (Licorice) against vaginal isolates of Candida. Biotechnology an Indian Journal. 2009;3(2):75-7.
11. Fatima A, Gupta VK, Luqman S, Negi AS, Kumar J, Shanker K, et al. Antifungal activity of Glycyrrhiza glabra extracts and its active constituent glabridin. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives. 2009;23(8):1190-3. [DOI:10.1002/ptr.2726] [PMID]
12. Patel DA, Gillespie B, Sobel JD, Leaman D, Nyirjesy P, Weitz MV, et al. Risk factors for recurrent vulvovaginal candidiasis in women receiving maintenance antifungal therapy: results of a prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(3):644-53. [DOI:10.1016/j.ajog.2003.11.027] [PMID]
13. Rani PU, Naidu MU, Raju GR, Shobha G, Rao TR, Shobha JC, Kumar TV. Multicentric, placebo-controlled, randomised double-blind evaluation of a new herbal cream in Vagial infections. Ancient science of life. 1995 Apr;14(4):212-24.
14. Eslami G, Taheri S, Ayatollahi S, Bagherpour S. Comparison of effects of Glycyrrhiza glabra with nalidixic acid and nitrofurantoin on bacteria isolated from urinary tract infections and urinary stones. Pejouhesh dar Pezeshki. 2010;34(3):178 -81.
15. Mohseni R, Omran AN, Norbakhsh F, Rezaie S, Hosseinjani H. A survey of the effect of licorice plant extract on aflR gene expression and aflatoxin production in Aspergillus Parasiticus via Real-time PCR. Pathobiology Research. 2012;15(3):63-77.
16. Irani M, Sarmadi M, Bernard F. Leaves antimicrobial activity of Glycyrrhiza glabra L. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR. 2010;9(4):425.
17. Sirilun S, Sivamaruthi BS, Kesika P, Pengkumsri N, Tuntisuwanno N, Chaiyasut K, et al. Development and stability evaluation of vaginal suppository containing glycyrrhiza glabra L. For the treatment of Candida albicans infection. DEVELOPMENT. 2018; 11(7).205-9. [DOI:10.22159/ajpcr.2018.v11i7.25927]
18. Arbabi-Kalati F, Porzamani M. Comparison the antifungal effect of licorice and nystatin, invitro study. Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences. 2013; 26(1):71-4.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.