جلد 28، شماره 98 - ( اسفند 1394 )                   جلد 28 شماره 98 صفحات 66-58 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehghani F, Abbasinia M, Heidari A, Mohammad Salehi N, Firoozi F, Shakeri M. Patient’s View about the Protection of Privacy by Healthcare Practitioners in Shahid Beheshti Hospital, Qom, Iran. IJN 2016; 28 (98) :58-66
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2270-fa.html
دهقانی فریبا، عباسی نیا محمد، حیدری اکرم، محمد صالحی نرگس، فیروزی فاطمه، شاکری منصوره. دیدگاه بیماران نسبت به حفظ حریم خصوصی توسط کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی قم. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (98) :58-66

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2270-fa.html


1- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪیﺮیﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، ایﺮان
2- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 989037393208+ Email: mabbasinia@modares.ac.ir
3- دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، ایﺮان
4- ﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی، ﮔﺮوه اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، ایﺮان.
5- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪیﺮیﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، ایﺮان.
6- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖ ویﮋه، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، ایﺮان
چکیده:   (7160 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی یک ارزش بنیادین و از حقوق اساسی انسان است که ارتباط بسیار نزدیکی با ارزش‌های هنجاری و ضوابط اخلاقی دارد. لذا کارکنان گروه پزشکی باید حفظ حریم خصوصی بیماران را به عنوان یکی از اصول اخلاقی اولیه مورد توجه قرار دهند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه بیماران نسبت به حفظ حریم خصوصی توسط کادر درمان در بیمارستان شهید بهشتی قم انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 462 بیمار بستری در بیمارستان شهید بهشتی قم و با نمونه گیری به روش در دسترس، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه حفظ حریم خصوصی پژوهشگرساخته بود. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای اسکوئر، آنالیز واریانس و تی مستقل استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد حفظ حریم خصوصی بیماران در 3/19 درصد موارد نامطلوب، در 2/48 درصد موارد متوسط و در 5/32 درصد به صورت مطلوب رعایت شده است.

نتیجه گیری کلی: در این مطالعه میزان رعایت حریم خصوصی در حد متوسط بود، لذا به منظور افزایش اعتماد و رضایتمندی بیماران و بهبود خدمات ارائه شده رعایت حریم خصوصی بیماران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل [PDF 676 kb]   (2903 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/8/30 | پذیرش: 1394/12/3 | انتشار: 1394/12/3

فهرست منابع
1. Parsa M. [Medicine and patients' privacy]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2009;2(4):1-14.
2. Dehghani-Mobarakeh M, Maghsoudi A, Malekpour-Tehrani A, Rahimi-Madiseh M. [The viewpoints of members of medical teams about patients' privacy]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;2(1):9-17.
3. Heidari M, Anooshe M, Azadarmaki T, Mohammadi E. [The process of patient's privacy: A grounded theory]. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2011;19(5):644-54.
4. Aghajani M. [Protecting Patients' Privacy by Medical Team and Its Relation to Patients' Satisfaction]. Journal of hayat. 2010;16(1):13-22.
5. Zahedi F, Sanjari M, Aala M, Peymani M, Aramesh K, Parsapour A, et al. [The code of ethics for nurses]. Iran J Public Health. 2013;42(1):1-8. [PMID] [PMCID]
6. Arab M, Zarei A. [Administrators' knowledge of patients rights at governmental hospitals in Tehran]. Journal of Health Administration. 2007;10(27):7-12.
7. Baillie L. Patient dignity in an acute hospital setting: a case study. Int J Nurs Stud. 2009;46(1):23-37. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.08.003] [PMID]
8. Mehdipour-Rabori R, Abbaszadeh A, Borhani F. [Human dignity of patients with cardiovascular disease admitted to hospitals of Kerman, Iran, in 2015]. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2016;9(1):1-7.
9. Bagheri A, Larijani B. [Review of revolution of patient's right charter]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2010;3:39-47.
10. Ahmadian A. [Rahgoshaye Ensaniyat (Nahj O Alfsahh)]. Qom: Iran Literature Golestan Adab; 2004.
11. Sadeghi A, Khamarnia M. [Professional Ethics in Health Management, Patients'rights Grounds]. 2010;4(13):14.
12. Torabizdeh K, Ebrahimi H, Mohammadi E. [The Relationship Between Privacy and Dignity of Patients]. Journal of Medical Ethics.2012;6(19):119-32.
13. Manesh HJ, Ranjbaran M. [Assessment of urology patients' perspective about the importance and compliance of patient privacy]. J Kermanshah Univ Med Sci. 2014;18(4):251-5.
14. Adib-Hajbagheri M, Zehtabchi S. [Evaluation of elderly patients' privacy and their satisfaction level of privacy in selected hospitals in Esfahan]. J Med Ethics Hist Med. 2014;8(8):120-97.
15. Zirak M, Ghafourifard M, Aghajanloo A, Haririan H. [Respect for patient privacy in the teaching hospitals of Zanjan]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;8(1):79-89.
16. Hassanian M. [Attitude of nurses about patients' rights in university hospitals attitude about the rights of nurses in hospitals and university clinics Hamedan University of Medical Sciences Nursing and Midwifery Research Center]. 2005;27(3):1-7.
17. Teunissen T, Rotink M, Lagro-Janssen A. Gender differences in quality of care experiences during hospital stay: A contribution to patient-centered healthcare for both men and women. Patient Educ Couns. 2016;99(4):631-7. [DOI:10.1016/j.pec.2015.10.033] [PMID]
18. Lin Y-K, Lin C-J. Factors predicting patients' perception of privacy and satisfaction for emergency care. Emerg Med J. 2010;28:604-8. [DOI:10.1136/emj.2010.093807] [PMID]
19. Rasti R, Jahanpour F. [Viewpoints of Nurses and Patients on Paying Respect to the Privacy of Patients in Care]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2014;24(111):34-42.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb