جلد 28، شماره 98 - ( اسفند 1394 )                   جلد 28 شماره 98 صفحات 30-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abdi N, Mohamadi K, Bashti S, Zaj P. The Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Patient Anxiety while Waiting Cardiac Catheterization. IJN 2016; 28 (98) :21-30
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2253-fa.html
عبدی نعیم، محمدی فتح کلثوم، باشتی سمیه، زاج پریسا. تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان اضطراب بیماران در انتظار کاتترگذاری قلبی. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (98) :21-30

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2253-fa.html


1- کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.(*نویسنده مسئول) تلفن تماس:09171403871- 07432223853 . Email: abdi.naeim@yahoo.com
2- رﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ویﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ یﺎﺳﻮج، یﺎﺳﻮج، ایﺮان.
3- ﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ویﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ یﺎﺳﻮج، یﺎﺳﻮج، ایﺮان.
4- دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ یﺎﺳﻮج، یﺎﺳﻮج، ایﺮان
چکیده:   (6225 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایع ترین روش‌های تشخیصی تهاجمی پیشرفته در بیماری‌های قلبی، کاتترگذاری قلبی می‌باشد که باعث افزایش میزان اضطراب بیماران قلبی می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان اضطراب بیماران در انتظار کاتترگذاری قلبی انجام گرفته است.

روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی می‌باشد که در آن 60 بیمار در انتظار کاتترگذاری قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان طالقانی تهران از اردیبهشت تا تیر ماه سال 1393 به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گرد آوری اطلاعات از پرسش نامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و پرسش نامه اضطراب بک استفاده شد. روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد حداکثر در دو جلسه به مدت 30 تا 45 دقیقه برای بیماران گروه مداخله انجام شد. میزان اضطراب بیماران قبل و بعد از اجرای مداخله اندازه گیری شد. برای بیماران گروه کنترل مداخله‌ای انجام نشد و فقط میزان اضطراب آنها در دو جلسه (بار اول و 6 ساعت بعد) پرسشنامه اضطراب بک اندازه گیری شد. داده‌ها به وسیله آمار توصیفی آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکویر، ویلکاکسون و من ویتنی و با استفاده از SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله در گروه مداخله 4.18±46.75 بود که بعد از مداخله، این میزان به 2.23±9.51 رسید که از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0P<). میانگین میزان اضطراب در گروه کنترل در جلسه اول 5.13±47.56 بود که 6 ساعت بعد به 5.11± 45.34 رسید و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ( 05/0P<).

نتیجه گیری کلی: روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می‌تواند به عنوان یک روش استاندارد، موثر، جدید و غیر تهاجمی در درمان یا کاهش شدت اضطراب بیماران در انتظار کاتترگذاری قلبی مورد استفاده قرار بگیرد.

متن کامل [PDF 708 kb]   (1856 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/8/21 | پذیرش: 1394/11/24 | انتشار: 1394/11/24

فهرست منابع
1. Lloyd-Jones D, Adams R, Brown T. Executive summary: heart disease and stroke statistics–2010 update: a report from the American Heart Association [published correction appears in Circulation 2010; 121: e259]. Circulation. 2010;121:948-54. [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192666] [PMID]
2. Black JM, Matassarin-Jacobs E, Luckmann J. Luckmann and Sorensen's medical-surgical nursing: A psychophysiologic approach: Saunders; 1993.
3. Ghorbati M. [Angioplasty of coronary artery and nursing care]. 12 the Iranian cardio vascular summit. 2000;P:213-215.
4. Zakerimoghadam M, Shaban M, Mehran A, Hashemi S. [Effect of muscle relaxation on anxiety of patients undergo cardiac catheterization]. Journal of hayat. 2010;16(2):64-71.
5. Hanifi N, Ahmadi F, Memarian R, Khani M. [Comparative study on two methods, Benson relaxation Vs premeditation, and their effect on respiratory rate and pulse rate of patients experiencing coronary angiography]. Journal of hayat. 2006;11(4):47-54.
6. Moser DK. "The rust of life": impact of anxiety on cardiac patients. Am J Crit Care. 2007;16(4):361-9. [PMID] [PMCID]
7. Twiss E, Seaver J, McCaffrey R. The effect of music listening on older adults undergoing cardiovascular surgery. Nurs Crit Care. 2006;11(5):224-31. [DOI:10.1111/j.1478-5153.2006.00174.x] [PMID]
8. Witchel HJ, Hancox JC, Nutt DJ. Psychotropic drugs, cardiac arrhythmia, and sudden death. J Clin Psychopharmacol. 2003;23(1):58-77. [DOI:10.1097/00004714-200302000-00010] [PMID]
9. Pellico LH. Critical Care Nursing: A Holistic Approach 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2005.
10. Moradi M, Zeighami R. [The effect of eye movement desensitization and reprocessing on anxiety in patients with myocardial infarction]. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013;1(1):1-9.
11. Shapiro F, Solomon RM. Eye movement desensitization and reprocessing: 2nd ed: Basic principles protocols, and procedures. New York: The Guilford press.2003; P: 427.
12. Arabia E, Manca ML, Solomon RM. EMDR for survivors of life-threatening cardiac events: results of a pilot study. Journal of EMDR Practice and Research. 2011;5(1):2-13. [DOI:10.1891/1933-3196.5.1.2]
13. Abbasnejad M, Mahani K, Zamiad A. [Efficiency of eye movement desensitization reprocessing in reducing unpleasant feelings resulting from earthquake experience]. Psychological Research Journal. 2006;3(4): 105-4.
14. Kaviani H, Mousavi A. [Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI)]. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2008;66(2):136-40.
15. Narimani M, Rajabi S. [Comparison of efficacy of eye movement, desensitization and reprocessing and cognitive behavioral therapy methods in the Treatment of stress disorder]. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2009;19(4):236-45.
16. Aslani J, Miratashi M, Aslani L. [Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on Public Speaking Anxiety of University Students]. zahedan journal of research in medical sciences 2014;1(10):46-9.
17. Sarichellou ME, "Study of efficiency of eye movement desensitization and reprocessing in treatment of post – traumatic stress disorder related to war in veterans". Thesis for receiving master's degree in clinical psychology, Tehran: University of Rehabilitation and welfare Sciences, 1996.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb