جلد 28، شماره 98 - ( اسفند 1394 )                   جلد 28 شماره 98 صفحات 9-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghamari zare Z, Zand G. Views about Head Nurses’ Directional Performance in Qom Educational Hospitals. IJN 2016; 28 (98) :1-9
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2248-fa.html
قمری زارع زهره، زند قاسم. مقایسه عملکرد هدایتی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی قم . نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (98) :1-9

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2248-fa.html


1- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.(*نویسنده مسئول). شماره تماس: 5 0915331707 zohre.ghamari@yahoo.comEmail:
2- 2 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، ایﺮان
چکیده:   (5824 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: اثربخشی فعالیت‌ها و مهارت‌های مدیریتی مدیران پرستاری، فواید بسیاری برای سازمان‌های بهداشتی و درمانی دارد که در این میان هدایت بسیار کلیدی است. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه نحوه عملکرد هدایتی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم بوده است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران و سرپرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی قم در سال 1393بود. گرد آوری اطلاعات با کمک پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفت و پایایی داده‌های پرسشنامه با استفاده از روش آلفاکرونباخ به میزان 96/0 برآورد گردید. این پرسشنامه به منظور تعیین میزان عملکرد هدایتی سرپرستاران طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.

یافته ها: آزمون تی مستقل در مقایسه دیدگاه سرپرستار و پرستار از وضعیت عملکرد هدایتی سرپرستاران، اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). سرپرستاران نسبت به عملکرد هدایتی خود دیدگاه مطلوب تری در مقایسه با پرستاران داشتند. ضعیف‌ترین عملکرد از دیدگاه پرستاران مربوط به گویه «تخصیص پاداش مناسب به پرستاران بر پایه عملکرد» بود.

نتیجه گیری کلی: با توجه به وجود اختلاف بین دیدگاه سرپرستار و پرستار از وضعیت عملکرد هدایتی سرپرستاران و وجود فاصله بین وضعیت فعلی عملکرد هدایتی با وضعیت مطلوب؛ بدین منظور تلاش و توجه هر چه بیشتر مدیران به توانمند سازی خود در بهبود و ارتقای کیفیت اجرای فرآیند هدایت پرستاران پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: هدایت، سرپرستار، پرستار، مدیریت
متن کامل [PDF 827 kb]   (2091 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/8/16 | پذیرش: 1394/11/18 | انتشار: 1394/11/18

فهرست منابع
1. AA D, Ugwueze F, Emmanual M. Directing and Coordinatingas Determinants of Job Performance: A Case Study of Indigenous Coaches in Fct Abuja. Reviews of Literature• Volume. 2014;1(8).
2. Rezaeian A. [Fundamentals of organization and management]. 11th ed. Tehran: Samt. 2007.
3. McGuire E, Kennerly SM. Nurse managers as transformational and transactional leaders. Nurs Econ. 2006;24(4):179-85. [PMID]
4. Force MV. The relationship between effective nurse managers and nursing retention. J Nurs Adm. 2005;35(7-8):336-41. [DOI:10.1097/00005110-200507000-00005]
5. Hiscock M, Shuldham C. Patient centred leadership in practice. J Nurs Manag. 2008;16(8):900-4. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2008.00961.x] [PMID]
6. Wong CA, Cummings GG. The relationship between nursing leadership and patient outcomes: a systematic review. J Nurs Manag. 2007;15(5):508-21. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2007.00723.x] [PMID]
7. UMAA MO, Crossan F. Editorial. Developing, implementing and sustaining nursing leadership and management capacity: practical implications for quality patient services. J Nurs Manag. 2007;15(2):125-30. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2007.00758.x] [PMID]
8. Rouhi Gh, Mollaei E, Mahmoodi Gh. [The management approach of nurse administrators and Occupational burnout among nurses staff of Golestan University hospitals]. Quarterly of Jahrom University of Medical Sciences. 2008; 6(3-4): 38-55.
9. Purfarzad Z, Ghamari Zare Z, Vanaki Z, Ghorbani M, Zamani M. [Evaluation of Head-nurses' leadership performance of Arak educational hospitals through self-measuring and other-measuring System]. Daneshvar. 2011;18(90):59-70.
10. Mrayyan MT. Nurses' autonomy: influence of nurse managers' actions. J Adv Nurs. 2004;45(3):326-36. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02893.x] [PMID]
11. Zaeimipour Kermanshahi M, Vanaki Z, Hajizadeh E. [Learning Groups in Training Programs for Nurse Managers: a method to enhance nursing and leadership capabilities]. Iranian Journal of Medical Education. 2007;7(1):69-77.
12. Seyed JT, Nasiripoor A. [Relationship Between Managers Communication Skill and Staff Motivation in Modarres Hospital of Tehran]. Hospital Journal. 2013;12(2):73 –80.
13. Zarei MH, Yousefzadeh S. [Explaining the Indexes of Communication Skills of Managers and their Role in Job Satisfaction if Employees]. Quarterly Journal of Educational sychology. 2010; 1(2).
14. Rasouli N, GhamariZare Z, Purfarzad Z, Rasouli M, Mohebi S. [Relationship between HeadNurses' Motivational Function and Nurses' Mental Health]. 2013; 15(3) :48-57.
15. Kramer M, Schmalenberg C. Securing "good" nurse/physician relationships. Nurs Manage. 2003;34(7):34-8. [DOI:10.1097/00006247-200307000-00013] [PMID]
16. Vaismoradi M. [The effect of head nurse's managerial developmental plan on nurse's clinical Competency in 501 army force hospital: MSc. thesis]. Nursing. Tarbiat Modarres University; 2008.
17. Purfarzad Z, Vanaki Z, Ghamari Zare Z, Farmahini Farahani M, Ghorbani M. [Assessment charge nurses' managerial self-efficacy]. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014;2(4):8-16.
18. Al-Enezi N, Chowdhury RI, Shah MA, Al-Otabi M. Job satisfaction of nurses with multicultural backgrounds: a questionnaire survey in Kuwait. Appl Nurs Res. 2009;22(2):94-100. [DOI:10.1016/j.apnr.2007.05.005] [PMID]
19. Mohammadi A, Vanaki Z, Memarian R. [Assessing the in-effective factors in rewards for nurses: A case study]. Quarterly Journal of Nursing Management. 2012;1(3):46-54.
20. Shams L, Atighechian G, Farahabadi SME. [Assessing the Internal Environment of Organization from the Perspective of Nursing Community in Selected Hospitals of Isfahan, Iran]. Director General. 2013;9(7):1039-46.
21. Greenslade J, Jimmieson N. Organizational factors impacting on patient satisfaction: A cross sectional examination of service climate and linkages to nurses' effort and performance. Int J Nurs Stud. 2011;48(10):1188-98. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.04.004] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb