جلد 27، شماره 90 و 91 - ( آبان و دی 1393 )                   جلد 27 شماره 90 و 91 صفحات 159-150 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nouhi E, Nakhaee N, Rahimi N. Spiritual Intelligence and Attitude towards Spirituality and Spiritual Care in Nursing and Midwifery Students . IJN 2014; 27 (90 and 91) :150-159
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1966-fa.html
نوحی عصمت، نخعی نوذر، رحیمی ندا. هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی . نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (90 و 91) :150-159

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1966-fa.html


1- استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
2- دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3- مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران (*نویسنده مسئول). شماره تماس: 03434256961 Email: neda.rahimi90@yahoo.com
چکیده:   (7603 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد برعملکرد او تاثیر گذاشته و موجب افزایش انعطاف پذیری در برابر مشکلات می شود . مطالعه حاضر با هدف تعیین هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 صورت گرفت.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. نمونه پژوهش 222 نفراز دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 42 سوالی هوش معنوی و پرسشنامه نگرش به معنویت و مراقبت معنوی ( SSCRS ) بود. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک (تی مستقل و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون ) در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

  یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین هوش معنوی (98/16 ± 07/150) و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی ( 70/10 ± 57/57) دانشجویان پرستاری و مامایی در حد متوسط قرار دارد و هم چنین از میان متغیرهای دموگرافیک تنها متغیر سن با میانگین نمره نگرش به معنویت و مراقبت معنوی ارتباط معنی دار داشت (029/0 = P).

  نتیجه گیری کلی: نتایج این مطالعه اهمیت پرداختن به موضوع معنویت در بین دانشجویان پرستاری و مامایی را نشان می دهد و به همین علت لازم است برای ارتقا سطح معنویت دانشجویان پرستاری و مامایی برنامه­ریزی های لازم صورت گیرد.

متن کامل [PDF 1459 kb]   (3272 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1393/6/16 | پذیرش: 1393/9/17 | انتشار: 1393/9/17

فهرست منابع
1. Mounaghi HK, Lakeh MA, Makarem A, Esmaieli H, Ebrahimi M, Ashouri A. [The Relationship between Spiritual Intelligence/Quotient (SQ) and Teaching Competency in Medical Faculty Members]. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(8):554-63.
2. Piedmont RL. Does Spirituality Represent the Sixth Factor of Personality? Spiritual Transcendence and the Five‐Factor Model. J Pers. 1999;67(6):985-1013. [DOI:10.1111/1467-6494.00080]
3. McSherry W, Draper P, Kendrick D. The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. Int J Nurs Stud. 2002;39(7):723-34. [DOI:10.1016/S0020-7489(02)00014-7]
4. Zare H, Pedram A, Shirvanian E. [Prediction of student's spiritual intelligence by their personality characteristics. 2012]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2012;10(1):59-67.
5. Farsi Z. Salsali M [The concept of nursing care and Mtaparadaym Islam].Teb va Tazkieh .2007; 16(4-3)::8-21.
6. Cooper KL, Chang E, Sheehan A, Johnson A. The impact of spiritual care education upon preparing undergraduate nursing students to provide spiritual care. Nurse Educ Today. 2013;33(9):1057-61. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.04.005] [PMID]
7. Mazaheri M, Fallahi KHM, Sadat MS. [Nurses' attitudes to spirituality and spiritual care]. Payesh Journal. 2008; 8 (1) :7-31.
8. Wong K, Lee L, Lee J. Hong Kong enrolled nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. Int Nurs Rev. 2008;55(3):333-40. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2008.00619.x] [PMID]
9. O'Shea ER, Wallace M, Griffin MQ, Fitzpatrick JJ. The effect of an educational session on pediatric nurses' perspectives toward providing spiritual care. J Pediatr Nurs. 2011;26(1):34-43. [DOI:10.1016/j.pedn.2009.07.009] [PMID]
10. Mitchell M, Hall J. Teaching spirituality to student midwives: a creative approach. Nurse Educ Pract. 2007;7(6):416-24. [DOI:10.1016/j.nepr.2007.02.007] [PMID]
11. Chan M, Chung L, Lee A, Wong W, Lee G, Lau C, et al. Investigating spiritual care perceptions and practice patterns in Hong Kong nurses: results of a cluster analysis. Nurse Educ Today. 2006;26(2):139-50. [DOI:10.1016/j.nedt.2005.08.006] [PMID]
12. Baldacchino DR. Teaching on spiritual care: The perceived impact on qualified nurses. Nurse Educ Pract. 2011;11(1):47-53. [DOI:10.1016/j.nepr.2010.06.008] [PMID]
13. Yang K-P, Mao X-Y. A study of nurses' spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2007;44(6):999-1010. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.03.004] [PMID]
14. Yang K-P, Wu X-J. Spiritual intelligence of nurses in two Chinese social systems: a cross-sectional comparison study. J Nurs Res. 2009;17(3):189-98. [DOI:10.1097/JNR.0b013e3181b2556c] [PMID]
15. Amrai K, Farahani A, Ebrahimi M, Bagherian V. [Relationship between personality traits and spiritual intelligence among university students]. Procedia Soc Behav Sci. 2011;15:609-12. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.03.149]
16. Karimi Mounaghi H, Gazrani A, Vaghei S, Gholami H, Ashouri A. [Relationship between Spiritual Intelligence and nurses Clinical competency]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2011; 18(2):132-9.
17. Rezaian A, Hadizadeh Ma, Naeiji Mj. [Designing The Model Of Patients'satisfaction In Hospitals: Impact Of Medical Staff's Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, And Affectivity]. Journal of Hospital. 2011;10(3):1-8.
18. Akbarizadeh F, Hajivandi A, Bagheri F, Hatami H. [Relationship between nurses' spiritual intelligence with hardiness and general health]. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;15(6):466-72.
19. Fatemi M, Nazari R, SafaviM,Naini M, Savadpour M. [The Relationship between Nurse's Spirituality And Patient' S Satisfaction In The Hospitals Of To Ardabil University Of Medical Science] Medical Ethics. 2011; 5(17):141-59.
20. Shahrabadi R,Masror D, Hajizadeh S, Hosseini F. [Compared to the attitudes of senior medical and nursing students at the University of Medical Sciences, Iran Vzmynh spiritual care of patients]. Iranian Journal Cardiovascular Nursing. 2012;1(1) :30-4. http://psyche.blogfa.com/post-20.
21. Wright KB. Professional, ethical, and legal implications for spiritual care in nursing. Image: J Nurs Scholarsh. 1998;30(1):81-3. [DOI:10.1111/j.1547-5069.1998.tb01241.x]
22. Hubbell SL, Woodard EK, Barksdale‐Brown DJ, Parker JS. Spiritual care practices of nurse practitioners in federally designated nonmetropolitan areas of North Carolina. J Am Acad Nurse Pract. 2006;18(8):379-85. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2006.00151.x] [PMID]
23. Baldacchino DR. Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate nursing students: The content and teaching methods. Nurse Educ Today. 2008;28(5):550-62. [DOI:10.1016/j.nedt.2007.09.003] [PMID]
24. Tanyi RA, McKenzie M, Chapek C. How family practice physicians, nurse practitioners, and physician assistants incorporate spiritual care in practice. J Am Acad Nurse Pract. 2009;21(12):690-7. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2009.00459.x] [PMID]
25. Noorbala A A, Akabary A, Negati Laeein V, Salehei M, Tayyebi Z. [The Study of Relationship Between Spiritual Intelligence and Modes of Students Attachment]. Medical Ethics. 2011; 4(14):167-81.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb