جلد 27، شماره 90 و 91 - ( آبان و دی 1393 )                   جلد 27 شماره 90 و 91 صفحات 119-110 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (٭نویسنده مسئول). شماره تماس: 09261176526 Email: clinicalpsychologist.notash@gmail.com
چکیده:   (6734 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: توجه به تجسم های ترسیمی کودکان راهی برای شناخت دنیای درونی آن ها به شمار می رود. هدف این پژوهش مقایسه ی مولفه های تجسم های ترسیمی اعضای خانواده و ترسیم اعضای خانواده در نقش حیوانات در کودکان بی سرپرست و همتایان عادی بود.

  روش بررسی: در این پژوهش مقایسه ای تعداد 60 کودک 7 تا 10 سال (30 پسر بی سرپرست و 30 پسر عادی) به روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1392 در شهر تبریز انتخاب و به وسیله آزمون نقاشی داف ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: در بعد مولفه های شخصیت افزوده شده، شخصیت اول والدین، پدر و مادر حذف شده، نظم در ترتیب نقاشی، والدین به صورت حیوانات آزارنده، کودکان در نقش حیوانات دوست داشتنی و پدر به صورت حیوان درنده تفاوت معنی داری بین کودکان عادی و بی سرپرست وجود داشت (01/0> P ) اما در مولفه ی ترسیم مادر در نقش حیوانات نیشدار و استفاده از حیوانات دوست داشتنی بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد (05/0< P ).

  نتیجه گیری کلی: تفاوت قابل ملاحظه در تجسمات ترسیمی این دو گروه می تواند حاکی از وجود مشکلات روانشناختی در کودکان بی سرپرست باشد . توجه به تجسمات ترسیمی کودکان می تواند مبنایی برای ارزیابی شرایط روحی و روانی آنها قرار گیرد.

متن کامل [PDF 1354 kb]   (2715 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/6/4 | پذیرش: 1393/9/3 | انتشار: 1393/9/3

فهرست منابع
1. Veltman MW, Browne KD. Trained raters' evaluation of Kinetic Family Drawings of physically abused children. The Arts in psychotherapy. 2003;30(1):3-12. [DOI:10.1016/S0197-4556(02)00230-7]
2. Corman L. Child's painting (application of draw a family in clinic). 5th ed. Tehran: Rushed. 2008; 9-59.
3. Groth‐Marnat G, Roberts L. Human figure drawings and house tree person drawings as indicators of self‐esteem: A quantitative approach. J Clin Psychology. 1998;54(2):219-22. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199802)54:2<219::AID-JCLP11>3.0.CO;2-M [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(199802)54:23.0.CO;2-M]
4. Hashemi N, Fadavi S. [Analysis of children's drawings]. Journal of Analytical Reserchical Negareh. 2009;12:106-17.
5. Ghasemi, M., [Mystery, children's drawings]. Journal of Information. 2006 :23755.
6. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences. 10th ed clinical psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
7. Simsek Z, Erol N, Öztop D, Münir K. Prevalence and predictors of emotional and behavioral problems reported by teachers among institutionally reared children and adolescents in Turkish orphanages compared with community controls. Child Youth Serv Rev. 2007;29(7):883-99. [DOI:10.1016/j.childyouth.2007.01.004] [PMID] [PMCID]
8. Guttman J. Posenberg M. Emotional intimacy and children's adjustment. A comparison between single- parents divorced and intact families. Educational Psychology. 2013; 23(4): 457-72. [DOI:10.1080/01443410303213]
9. Skybo T, Ryan-Wenger N, Su Y-h. Human figure drawings as a measure of children's emotional status: critical review for practice. J Pediatr Nurs. 2007;22(1):15-28. [DOI:10.1016/j.pedn.2006.05.006] [PMID]
10. Jafar Tabatabai T, Jafar Tabatabai S. [Uproar of children's drawings]. Quarterly News Psychotherapy. 2004;9(31-32):18-32.
11. Attaran A. [Psychological value of children's drawing]. Journal of Psychology and Educational Sciences (Peivand). 2006; 318: 20-4.
12. Aslipour A., Kafi M., Javed khosro M. [comparing graphic characteristics of children in orphanages and Ghyrprvrshgahy family drawing test]. Journal of Mental Health, 2010, 12 (4), 83-674.
13. Watkins CE, Campbell VL, Nieberding R, Hallmark R. Contemporary practice of psychological assessment by clinical psychologists. Prof Psychol Res Pr. 1995;26(1):54-60. [DOI:10.1037/0735-7028.26.1.54]
14. Lev–Wiesel R, Samson T. Long-term effects of maternal death through paternal homicide evidenced from family of origin drawings. The Arts in psychotherapy. 2001;28(4):239-44. [DOI:10.1016/S0197-4556(01)00114-9]
15. Shakerian A. [Family drawings for psychological analysis of children living in normal and single-parent families]. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2010;11(4):312-21.
16. Silver R. Silver Drawing test supplement. Strasota, Florida: Ablin Press Distributors. 2000.
17. Mousavi R, Mousavi SS, Mahmodi gharai J, Akbari Zardkhaneh S. [Assessment and Diagnosis instruments Anxiety disorders among child and adolescents]. Journal of Military Medical Sciences. 2008;6(2): 147- 154.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.