جلد 27، شماره 87 - ( اردیبهشت 1393 )                   جلد 27 شماره 87 صفحات 78-67 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naseh L, Shaikhy R, Rafii F. Quality of Life and its Related Factors among Elderlies Living In Nursing Homes. IJN 2014; 27 (87) :67-78
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1775-fa.html
ناصح لادن، شیخی رحیم علی، رفیعی فروغ. کیفیت زندگی سالمندان مقیم سراهای سالمندی و برخی عوامل مرتبط با آن. نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (87) :67-78

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1775-fa.html


1- کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. (*نویسنده مسئول) Email: Ladan.Naseh@gmail.com شماره تماس: 09132850361
2- کارشناس ارشد آموزش پرستاری؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
3- استاد تمام، دانشکده پرستاری و مامایی و عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (7150 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: سالمندان مقیم آسایشگاه ها جزء آسیب پذیرترین قشر سالمندان هستند بطوریکه توجه به کیفیت زندگی آن ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بهداشتی قرن حاضر است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت.

  روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که در آن 87 نفر سالمند مقیم سراهای سالمندی شبانه روزی استان چهارمحال و بختیاری با روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها بوسیله فرم مشخصات فردی و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 جمع آوری و بوسیله روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکالوالیس و آنالیز رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها: میانگین کیفیت زندگی سالمندان 56/41 با انحراف معیار 59/18 بدست آمد و اکثریت افراد برای کیفیت زندگی کل و هر یک از خرده مقیاس های آن میانگین نمره زیر 50 گرفتند که بیشترین و کمترین میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده به ترتیب به خرده مقیاس های «عملکرد فیزیکی» (55/18 ± 70/49 ) و «محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی» (71/17 ± 78/36) اختصاص یافت. همچنین از بین متغیرهای فردی مورد بررسی کیفیت زندگی با سن، جنس، سطح تحصیلات و رضایت از سرای سالمندی ارتباط معنی دار داشت (05/0> P ) که بیشترین همبستگی بین کیفیت زندگی و سن مشاهده شد (000/0 P = و537/0- β = ).

نتیجه گیری کلی: کیفیت زندگی سالمندان بطور کلی و بخصوص در حیطه ایفای نقش عاطفی پائین بود. از طرفی مسن ترها، زنان، افراد بی سواد یا کم سواد و کسانی که رضایت کمتری از سرای سالمندی داشتند؛ از کیفیت زندگی ضعیف تری برخوردار بودند. لذا شایسته است اقدامات آموزشی و حمایتی مناسبی برای کلیه سالمندان مقیم سراهای سالمندی بویژه افراد مسن تر، زنان و افراد بی سواد یا کم سواد صورت گیرد.
متن کامل [PDF 564 kb]   (3299 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1392/11/2 | پذیرش: 1393/1/23 | انتشار: 1393/1/23

فهرست منابع
1. Shamsipour-Dehkordy P, Aslankhani MA, Shams A. [Effects of physical, mental and mixed practices on the static and dynamic balance of aged people]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2011; 12(4): 71-7.
2. Shamsipour-Dehkordi P, Abdoli B, Modaberi Sh. [Effectiveness of physical activity on quality of life of elderly patients with osteoarthritis]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2012; 14(5): 92-101.
3. Jadidi A, Farahaninia M, Janmohammadi S, Haghani H. [The relationship between spiritual well-being and quality of life among elderly people residing in Kahrizak senior house]. I J N. 2011;24(72):48-56.
4. DarvishpoorKakhki A, Abed-Saeedi J, Delavar A, Saeed-O-Zakerin M. [Instrument Development to Measure Elderly Health-Related Quality of Life (EHRQoL)]. Hakim Research Journal. 2012; 15(1): 30-7.
5. Naseh L, Rafii F, Moghaddasi J, Yousefi F. [Quality of Life and its Dimensions in Ostomates.] J Shahrekord Univ Med Sci. 2012; 1 (1): 10-22.
6. Heidari M, Shahbazi S.[ Effect of Self-Care Training Program on Quality of Life of Elders.] Iran Journal of Nursing (IJN). 2012: 25(75): 1-8.
7. Rafii F, Naseh L, Yadegary MA. [Relationship between Self-efficacy and Quality of Life in Ostomates.] Iran Journal of Nursing (IJN). 2012: 25(76): 64-76.
8. Mobasheri M., Moezy M. [The prevalence of depression among the elderly population of Shaystegan and Jahandidegan nursing homes in Shahrekord.] J Shahrekord Univ Med Sci. 2010:12 (2):89-94.
9. Habibi Sola A, Nikpor S,Seiedolshohadaei M, Haghani H. [Quality of life and statues of physical functioning among elderly people in west region of Tehran.] Iran Journal of Nursing (IJN). 2008; 21 (53): 29-39. Persian.
10. Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Montazeri A. [Health-related quality of life among abused and non-abused elderly people: a comparative study]. Payesh. 2013; 12(5): 479-88. Persian
11. Hekmatpou D, Jahani F, Behzadi F. [Study the quality of life among elderly women in Arak in 2013]. AMUJ. 2014; 17(2): 1-8.
12. Aliasquarpoor M, Eybpoosh S. [The Quality of Life of Elderly Nursing Home Residents and Its Relationship with Different Factors.] Iran Journal of Nursing (IJN). 2012; 25(75): 60-70.
13. Heidari S, Mohammad Gholizadeh L, Asadolahi F, Abedini Z. [Evaluation of Health Status of Elderly in Qom City, 2011]. Qom Univ Med Sci J. 2013; 7(4):71-80.
14. Ghasemi H, Harirchi M, Masnavi A, Rahgozar M, Akbarian M. [Comparison of the quality of life of elders living in home with those of senile house in Isfahan]. Refah tosee Ejtemaii.2010. 10(39): 177-200.
15. Hesamzadeh A, sayed Bagher Maddah S, Mohammadi F, Fallahi Khoshknab M, Rahgozar M. [Comparison of Elderlys "Quality of Life" Living at Homes and in Private or Public Nursing Homes.] Iran Journal of Aging. 2010; 4(4): 66- 74.
16. Yazdan Pour F, Sam Aram E. [The related factors of quality of life in elderly people]. Refah tosee Ejtemaii .2010.46(6): 45-63.
17. Ajh N, Mehrtash B, Javadi A.[ Effect of education and social support on quality of life among elderly living in nursing homes.] JQUMS. 2012; 16(3): 46-52.
18. Nejati V, Ashayeri H. [Health-related quality of life in the elderly in Kashan.] IJPCP. 2008, 14(1): 56-61.
19. Hasani F, Kamali M, Akbar Fahimi M, Davatgaran K. [Factors affecting quality of life of the elderly in the residential homes of Tehran.] Journal of Birjand School of Nursing and Midwifery. 2011; 18(4): 320-28.
20. Aghanouri A, Mahmoodi M, Salehi H, Jafarian K. [Quality of life in the elderly people covered by health centers in the urban areas of Markazi Province, Iran]. Iran Journal of Aging; 2012: 6(4): 20-9.
21. Zaeri S, Asgharzadeh S, Zaeri M, Holakouie Naeini K, Rahimi Foroushani A. [The Quality of Life and Its Effective Factors in the Elderly Living Population of Azerbaijan District, Tehran, Iran.] Iranian Journal of Epidemiology. 2014; 9(4): 66-74.
22. Pasha G, Safarzade S. [To compare general health and social supportive between resident in older home and out]. Family Reaserch 2008; 3 (9): 503-10.
23. Lima MG, Barros MBdA, César CLG, Goldbaum M, Carandina L, Ciconelli RM. Health related quality of life among the elderly: a population-based study using SF-36 survey. Cad Saude Publica. 2009;25(10):2159-67. [DOI:10.1590/S0102-311X2009001000007] [PMID]
24. Hyttinen L, Kekäläinen P, Vuorio AF, Sintonen H, Strandberg TE. Health-related quality of life in elderly patients with familial hypercholesterolemia. Int J Technol Assess Health Care. 2008;24(02):228-34. [DOI:10.1017/S0266462308080318] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb