جلد 26، شماره 86 - ( اسفند 1392 )                   جلد 26 شماره 86 صفحات 28-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
2- مربی عضو هیئت علمی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
3- مربی عضو هیئت علمی، گروه هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
4- کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران (٭نویسنده مسئول). شماره تماس: 05412442482 Email: roghaieh.keykha@yahoo.com
چکیده:   (6495 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های بیمارستانی استرس های زیادی را تجربه می کنند. این مطالعه با هدف تعیین واکنش های روانشناختی اعضای خانواده ی بیماران بستری در بخش های ویژه و عمومی و مقایسه ی آن با افراد عادی جامعه انجام گردید.

  روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. نمونه پژوهش اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه (135 نفر) و عمومی (135 نفر) بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان و 135 نفر از افراد عادی جامعه بود که با روش نمونه گیری در دسترس در سال 1392 انتخاب شدند. واکنش های روانشناختی اضطراب، افسردگی و استرس به وسیله پرسشنامه استاندارد DASS-21 جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و به کمک آزمون های آنالیز واریانس و تی مستقل و با سطح معناداری 05/0 = α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها  میانگین نمره اضطراب، استرس و افسردگی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه بترتیب 5/5 ± 8/12 و 19/5 ± 33/14 و 76/5 ± 29/12 و بطور معناداری بیش از اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های عمومی و افراد عادی جامعه بود (001/0 p<). آزمون های تعقیبی توکی نشان داد که مقایسه های زوجی میانگین نمرات اضطراب، افسردگی و استرس در گروه های سه گانه همه معنادار بوده اند ( 05/0 = α). بطوری که میانگین نمرات هر سه متغیر اضطراب، استرس و افسردگی در اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه بیشتر از بخش های عمومی و در بخش های عمومی بیش از افراد جمعیت عادی بود. همچنین میانگین نمره اضطراب، افسردگی و استرس در گروه زنان، افراد بیکار، بیسواد، زنان خانه دار، همسران و مادران بیماران بستری در بخش های ویژه بطور معناداری بیش از دو گروه دیگر بود (05/0 p<).

نتیجه گیری کلی: بستری شدن یکی از اعضای خانواده باعث بروز اضطراب، افسردگی و استرس در سایر اعضای خانواده می گردد. بنابراین طراحی و اجرای مداخلات مراقبتی خانواده محور برای کاهش واکنش های روان شناختی ضرورت دارد. همچنین مطالعه عوامل موثر در بروز این واکتش های روانشناختی توصیه می شود.
متن کامل [PDF 345 kb]   (3485 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/5/19 | پذیرش: 1393/5/19 | انتشار: 1393/5/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.