جلد 26، شماره 85 - ( دی 1392 )                   جلد 26 شماره 85 صفحات 43-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2- عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران(٭نویسنده مسئول).
3- استادیار و عضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروی دانشکده پرستاری- مامایی، عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4- استادیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
5- عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
6- مربی گروه مامایی دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
7- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز توسعه ی مطالعات آموزش پزشکی، کمیته ی پژوهش های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (5986 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: مناسب بودن مشاوره تنظیم خانواده جهت انتخاب آگاهانه و استفاده صحیح و مسئولانه از روش های پیشگیری از بارداری نقش بسیار مهمی ایفا می کند. موانع فرهنگی-مذهبی می تواند در مشاوره تنظیم خانواده اثر گذار باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه مدیران، کارکنان و مددجویان در زمینه موانع فرهنگی و مذهبی مشاوره تنظیم خانواده انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقایسه­ای به صورت مقطعی، تک مرحله­ای و سه گروهی با مشارکت 295 نفر شامل 59 نفر از مدیران، 110 نفر از کارکنان و 126 نفر از مددجویان در مراکز بهداشتی-درمانی شهر اصفهان در سال 1391 انجام گردید. نمونه گیری در مدیران و کارکنان به روش سرشماری و در مددجویان به روش تصادفی ساده بود. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای محقق ساخته بوده که در دو بخش ویژگی­های فردی-باروری و سنجش دیدگاه طراحی شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، فراوانی نسبی و مطلق) و استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه) در SPSS نسخه 19 استفاده گردید.

  یافته­ها: اختلاف معنی­داری بین میانگین نمره دیدگاه مدیران، کارکنان و مددجویان در زمینه موانع فرهنگی و مذهبی مشاوره تنظیم خانواده مشاهده شد ( 001/. P< ).

نتیجه­گیری کلی: نتایج این مطالعه نشانگر تفاوت در دیدگاه سه گروه مورد بررسی بود؛ بطوریکه مددجویان این موانع را کم رنگ تر و کم اثرتر از ارایه دهندگان در مشاوره تنظیم خانواده گزارش کردند. بنابراین لزوم برنامه­ریزی جهت برگزاری جلساتی با حضور همزمان سه گروه جهت شناسایی دغدغه هایی که عملکرد هر کدام از این افراد را در زمینه برنامه ریزی و اجرای صحیح مشاوره تنظیم خانواده تحت تاثیر قرار می دهد احساس می شود.

متن کامل [PDF 264 kb]   (1884 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/4/4 | پذیرش: 1393/4/4 | انتشار: 1393/4/4

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.