جلد 26، شماره 83 - ( شهریور 1392 )                   جلد 26 شماره 83 صفحات 77-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
2- دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
3- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، (نویسنده مسئول)
چکیده:   (6784 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف : کیفیت رابطه سرپرست با زیردستان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، چراکه می­تواند بر احساسات و رفتارهای کاری اعضا تأثیر زیادی داشته باشد. در این راستا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیش­بینی­پذیری تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی کارکنان در محیط کار از طریق سبک رهبری تبادل رهبر- عضو، به­ واسطه­ی حسادت کارکنان بیمارستان قائم (عج) بوده است.

  روش بررسی : مطالعه حاضر پیمایشی – تحلیلی و مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است.در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. به این ترتیب که برای بررسی حسادت از پرسشنامه Vecchio ،برای اندازه گیری کیفیت تبادل رهبر- عضو از ابزار ساخته شده توسط Van Yperen & Janssen و جهت ارزبیابی رفتارهای غیر شهروندی از پرسشنامه تدوین شده توسط Langhout Magley,Cortina,Williams & و برای ارزیابی تسهیم دانش از پرسشنامه ساخته شده توسط Lee استفاده شد.داده­های 110 پرستار شاغل در بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد که به صورت تصادفی نمونه­ی مورد مطالعه را تشکیل داده بود، مبنای تحلیل واقع شد. برای تعیین روایی از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. از نرم­افزار لیزرل مبتنی بر روش مدل­یابی معادلات ساختاری نیز به منظور آزمون فرضیه­ها استفاده به عمل آمد.

  یافته­ها : نتایج پژوهش حاکی از این بود که روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای مدل، به جز رابطه­ی مستقیم بین حسادت و رفتارهای غیرشهروندی، آن هم به دلیل منفی بودن ضریب رگرسیون (49/0-) معنادارند (000/: .P1,P2,P3)همچنین اثر واسط حسادت در رابطه­ی بین تبادل رهبر- عضو و تسهیم دانش، تبادل رهبر- عضو و رفتارهای غیرشهروندی نیز تأیید شد(043/0: P5 و 003/0 :P4 ).

  نتیجه­گیری کلی : تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران نه­تنها در گرو کیفیت رابطه­ی آنها با سرپرستان می­باشد، بلکه کاهش حسادت از تأثیر مثبت بر میزان افزایش تسهیم دانش و کاهش رفتارهای غیرشهروندی برخوردار است.

متن کامل [PDF 238 kb]   (3041 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1392/11/28 | پذیرش: 1392/11/28 | انتشار: 1392/11/28

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.