برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (125223 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (29266 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (26113 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (23029 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (22641 مشاهده)
بررسی عوارض آی.یو. دی و ارتباط آن با وضعیت شیردهی در زمان جایگذاری (18791 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (17758 مشاهده)
علل انسداد روده در کودکان (16704 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (16490 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (16426 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (16380 مشاهده)
بررسی عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD تی هندی درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 (16183 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (15857 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (15609 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (15432 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (14943 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (14511 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (14499 مشاهده)
صدمات فرو رفتن سرسوزن آلوده و میزان گزارش دهی این صدمات در پرستاران بالینی (14492 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (14356 مشاهده)
ارتباط بین کم خونی فقر آهن و بیماری میگرن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آیت اللهکاشانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (14324 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (14227 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (14187 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (14147 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (14063 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (83715 دریافت)
عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن (13165 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (10585 دریافت)
مدیریت زمان (10238 دریافت)
تأثیر استفاده از شکم ‌بند برشدت درد و رضایتمندی بیماران پس از عمل جراحی شکم (8345 دریافت)
ایمن‌ سازی‌ هپاتیت‌ B (8175 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (7345 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (6814 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (6459 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (6221 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (5877 دریافت)
آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران (5808 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (5749 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (5657 دریافت)
کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد و رفتار استفاده از راهبردهای سواد سلامت در پرستاران (5608 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (5540 دریافت)
آگاهی و نگرش مادران نسبت به تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی (5528 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (5516 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (5380 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (5345 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (5283 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (5254 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (5160 دریافت)
بررسی تاثیر پروتکل جداسازی بیمار بر طول مدت تهویه مکانیکی (5129 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (5000 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 23078 بازدید)
تماس با ما ( 20989 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 15995 بازدید)
هدف مجله ( 13884 بازدید)
شناسنامه ( 13192 بازدید)
اطلاعیه ( 13136 بازدید)
مشخصات نشریه ( 13005 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 8159 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4658 بازدید)
خوش آمدید ( 3790 بازدید)
خوش آمدید ( 3662 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 3256 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 2897 بازدید)
درباره نشریه ( 2095 بازدید)
فرآیند داوری ( 2001 بازدید)
اخلاق نشر ( 1995 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1955 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1871 چاپ)
تماس با ما ( 1786 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1402 چاپ)
هدف مجله ( 1218 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1212 چاپ)
اطلاعیه ( 1210 چاپ)
مشخصات نشریه ( 1123 چاپ)
خوش آمدید ( 1083 چاپ)
شناسنامه ( 849 چاپ)
خوش آمدید ( 832 چاپ)
83 ( 405 چاپ)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 146 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 142 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb