برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (19698 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (19496 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (15570 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (14586 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (14525 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (13890 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (13500 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (13423 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (13241 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (12797 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (12698 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (12637 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (12529 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (12459 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (12263 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (12136 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (12054 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (11991 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (11969 مشاهده)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (11853 مشاهده)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (11755 مشاهده)
آسیب شناسی آموزش به مددجو : یک مطالعه کیفی (11629 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (11498 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (11484 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (11482 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5429 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (5236 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4721 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4682 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4577 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4562 دریافت)
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (4460 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4379 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4342 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4300 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4191 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (4136 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4122 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (4015 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3904 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3817 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3801 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3791 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (3790 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (3770 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3740 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3684 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (3633 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3526 دریافت)
اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان (3478 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 18685 بازدید)
تماس با ما ( 18092 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 13334 بازدید)
فرم درخواست چاپ ( 13255 بازدید)
سخن سردبیر ( 11853 بازدید)
هدف مجله ( 11048 بازدید)
اطلاعیه ( 10708 بازدید)
مشخصات نشریه ( 10593 بازدید)
شناسنامه ( 10397 بازدید)
فرم اشتراک نشریه ( 9692 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7855 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4211 بازدید)
خوش آمدید ( 3652 بازدید)
خوش آمدید ( 2939 بازدید)
83 ( 931 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 402 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
فرم درخواست چاپ ( 440 ارسال)
سخن سردبیر ( 377 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
فرم اشتراک نشریه ( 357 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1817 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1808 چاپ)
تماس با ما ( 1668 چاپ)
فرم درخواست چاپ ( 1365 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1184 چاپ)
هدف مجله ( 1107 چاپ)
اطلاعیه ( 1086 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1066 چاپ)
سخن سردبیر ( 1058 چاپ)
خوش آمدید ( 1008 چاپ)
فرم اشتراک نشریه ( 1008 چاپ)
مشخصات نشریه ( 976 چاپ)
خوش آمدید ( 823 چاپ)
شناسنامه ( 726 چاپ)
83 ( 321 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb