برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (29055 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (21033 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (16022 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (14813 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (14658 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (14411 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (14080 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (14035 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (13675 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (13655 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (13420 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (12779 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (12720 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (12687 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (12670 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (12397 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (12335 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (12163 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (12074 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (12045 مشاهده)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (11922 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (11871 مشاهده)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (11807 مشاهده)
آسیب شناسی آموزش به مددجو : یک مطالعه کیفی (11698 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (11638 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (15155 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (5563 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5561 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4823 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4789 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4770 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4651 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4641 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4583 دریافت)
مدیریت زمان (4479 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (4400 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4398 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4303 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (4302 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4287 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (4119 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (4099 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (4066 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (4021 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3964 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3958 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (3931 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3928 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3861 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (3849 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 19022 بازدید)
تماس با ما ( 18229 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 13442 بازدید)
سخن سردبیر ( 12101 بازدید)
هدف مجله ( 11183 بازدید)
اطلاعیه ( 10785 بازدید)
مشخصات نشریه ( 10674 بازدید)
شناسنامه ( 10527 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7905 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4240 بازدید)
خوش آمدید ( 3655 بازدید)
خوش آمدید ( 2957 بازدید)
83 ( 952 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 480 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 309 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
سخن سردبیر ( 377 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1829 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1812 چاپ)
تماس با ما ( 1673 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1201 چاپ)
هدف مجله ( 1116 چاپ)
اطلاعیه ( 1088 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1072 چاپ)
سخن سردبیر ( 1062 چاپ)
خوش آمدید ( 1012 چاپ)
مشخصات نشریه ( 981 چاپ)
خوش آمدید ( 826 چاپ)
شناسنامه ( 728 چاپ)
83 ( 324 چاپ)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 22 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb