برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (14777 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (14000 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (13604 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (13097 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (12866 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (12672 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (12665 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (12463 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (12414 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (12232 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (11938 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (11843 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (11712 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (11583 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (11564 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (11561 مشاهده)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (11466 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (11463 مشاهده)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (11428 مشاهده)
آسیب شناسی آموزش به مددجو : یک مطالعه کیفی (11231 مشاهده)
مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم های اول و آخر و پرستاران بالینی (11116 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (11075 مشاهده)
تاثیر مراقبت اختصاصی مامایی در طول لیبر بر نوع زایمان (11004 مشاهده)
مقایسه فعالیتهای ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زایمان (10967 مشاهده)
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (10942 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5000 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (4459 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4290 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4283 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4258 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4104 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4062 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4021 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (3906 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (3746 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (3708 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (3687 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3653 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3510 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (3454 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3386 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3378 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3274 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3204 دریافت)
ارتباط سطح هماتوکریت سه ماهه اول و سوم بارداری با پره اکلامپسی (3145 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3082 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در نوجوانان (3012 دریافت)
ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری (3010 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (3008 دریافت)
ارتباط کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی در سالمندان (2967 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با ما ( 17430 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 17410 بازدید)
فرم درخواست چاپ ( 12707 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 12680 بازدید)
سخن سردبیر ( 11056 بازدید)
هدف مجله ( 10352 بازدید)
اطلاعیه ( 10070 بازدید)
مشخصات نشریه ( 9966 بازدید)
شناسنامه ( 9384 بازدید)
فرم اشتراک نشریه ( 9137 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7710 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4030 بازدید)
خوش آمدید ( 3583 بازدید)
خوش آمدید ( 2816 بازدید)
83 ( 814 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
فرم درخواست چاپ ( 440 ارسال)
سخن سردبیر ( 377 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
فرم اشتراک نشریه ( 357 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 1781 چاپ)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1748 چاپ)
تماس با ما ( 1640 چاپ)
فرم درخواست چاپ ( 1334 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1122 چاپ)
هدف مجله ( 1080 چاپ)
اطلاعیه ( 1056 چاپ)
سخن سردبیر ( 1028 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1022 چاپ)
خوش آمدید ( 990 چاپ)
فرم اشتراک نشریه ( 976 چاپ)
مشخصات نشریه ( 943 چاپ)
خوش آمدید ( 798 چاپ)
شناسنامه ( 698 چاپ)
83 ( 297 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb