برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (77822 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (24846 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (21036 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (18710 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (18610 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (16125 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (15418 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (14866 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (14520 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (14313 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (14272 مشاهده)
علل انسداد روده در کودکان (14063 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (13870 مشاهده)
بررسی عوارض آی.یو. دی و ارتباط آن با وضعیت شیردهی در زمان جایگذاری (13824 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (13322 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (13314 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (13300 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (13209 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (13184 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (13106 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (13055 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (12943 مشاهده)
بررسی عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD تی هندی درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 (12848 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (12607 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (12541 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (57657 دریافت)
عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن (10946 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (7685 دریافت)
مدیریت زمان (7259 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (6235 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (6188 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (6007 دریافت)
ایمن‌ سازی‌ هپاتیت‌ B (5576 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (5293 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (5222 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (5173 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (5155 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (5128 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4972 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4915 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (4776 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (4681 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4669 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4631 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (4608 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4528 دریافت)
تأثیر استفاده از شکم ‌بند برشدت درد و رضایتمندی بیماران پس از عمل جراحی شکم (4491 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (4486 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (4483 دریافت)
آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران (4385 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 20046 بازدید)
تماس با ما ( 18708 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 13840 بازدید)
هدف مجله ( 11692 بازدید)
اطلاعیه ( 11147 بازدید)
مشخصات نشریه ( 11041 بازدید)
شناسنامه ( 11035 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7970 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4349 بازدید)
خوش آمدید ( 3656 بازدید)
خوش آمدید ( 3207 بازدید)
83 ( 1214 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 896 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 826 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1866 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1823 چاپ)
تماس با ما ( 1695 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1251 چاپ)
هدف مجله ( 1135 چاپ)
اطلاعیه ( 1111 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1096 چاپ)
خوش آمدید ( 1020 چاپ)
مشخصات نشریه ( 1000 چاپ)
خوش آمدید ( 827 چاپ)
شناسنامه ( 748 چاپ)
83 ( 339 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 44 چاپ)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 42 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb