برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5167 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (4680 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4434 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4421 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4344 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4240 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4159 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4108 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4010 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (3935 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (3877 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (3813 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (3723 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3719 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3577 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3574 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3515 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3464 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3352 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3310 دریافت)
ارتباط سطح هماتوکریت سه ماهه اول و سوم بارداری با پره اکلامپسی (3200 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (3179 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (3162 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (3145 دریافت)
ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری (3114 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در نوجوانان (3089 دریافت)
ارتباط کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی در سالمندان (3079 دریافت)
اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان (3062 دریافت)
سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت (3038 دریافت)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (2940 دریافت)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (2933 دریافت)
مقایسه فعالیتهای ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زایمان (2925 دریافت)
ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان (2910 دریافت)
ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری (2872 دریافت)
رضایت جنسی زنان در روش های مختلف پیشگیری از بارداری (2861 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (2860 دریافت)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (2858 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (2828 دریافت)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (2828 دریافت)
تلفیق رویکرد مراقبتی در برنامه آموزشی پرستاری: مطالعه مروری (2810 دریافت)
تأثیرمشاوره پرستاری بر اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش (2801 دریافت)
روند تصمیم گیری زنان در انتخاب زایمان به روش سزارین (2797 دریافت)
ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلبی (2785 دریافت)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (2776 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (2735 دریافت)
رابطه توانمندسازی ساختاری و آمادگی فردی پرستاران برای تغییر (2703 دریافت)
تأثیر برنامه آمادگی مقابله با بلایا بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری برای پاسخ به بلایای طبیعی احتمالی (2698 دریافت)
بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش‌آموزان پسر15-12 سال (2673 دریافت)
خودکارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندی (2626 دریافت)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (2603 دریافت)
جمع کل آمار: 1216031

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb