برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (4931 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (4367 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4233 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4226 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4220 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4085 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4012 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (3984 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (3877 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (3679 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (3665 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (3637 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3625 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3485 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (3413 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3323 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3294 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3247 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3128 دریافت)
ارتباط سطح هماتوکریت سه ماهه اول و سوم بارداری با پره اکلامپسی (3114 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3032 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در نوجوانان (2991 دریافت)
ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری (2978 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (2971 دریافت)
ارتباط کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی در سالمندان (2919 دریافت)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (2866 دریافت)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (2847 دریافت)
مقایسه فعالیتهای ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زایمان (2823 دریافت)
سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت (2816 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (2812 دریافت)
رضایت جنسی زنان در روش های مختلف پیشگیری از بارداری (2804 دریافت)
اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان (2780 دریافت)
ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری (2766 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (2764 دریافت)
روند تصمیم گیری زنان در انتخاب زایمان به روش سزارین (2749 دریافت)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (2749 دریافت)
ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان (2722 دریافت)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (2712 دریافت)
ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلبی (2687 دریافت)
تلفیق رویکرد مراقبتی در برنامه آموزشی پرستاری: مطالعه مروری (2684 دریافت)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (2625 دریافت)
تأثیرمشاوره پرستاری بر اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش (2620 دریافت)
رابطه توانمندسازی ساختاری و آمادگی فردی پرستاران برای تغییر (2613 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (2599 دریافت)
تأثیر برنامه آمادگی مقابله با بلایا بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری برای پاسخ به بلایای طبیعی احتمالی (2539 دریافت)
بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش‌آموزان پسر15-12 سال (2539 دریافت)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (2520 دریافت)
خودکارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندی (2512 دریافت)
بررسی ارتباط وضعیت خواب با بروز آسیب های شغلی در پرستاران (2506 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (2499 دریافت)
جمع کل آمار: 1143348

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb