برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (4722 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4085 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (4049 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4041 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4018 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4003 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (3844 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (3819 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (3742 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (3572 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3505 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (3464 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (3439 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3378 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (3247 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3127 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3079 دریافت)
ارتباط سطح هماتوکریت سه ماهه اول و سوم بارداری با پره اکلامپسی (3050 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3000 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در نوجوانان (2879 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (2871 دریافت)
ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری (2867 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (2838 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (2815 دریافت)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (2801 دریافت)
ارتباط کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی در سالمندان (2753 دریافت)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (2753 دریافت)
مقایسه فعالیتهای ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زایمان (2732 دریافت)
رضایت جنسی زنان در روش های مختلف پیشگیری از بارداری (2713 دریافت)
روند تصمیم گیری زنان در انتخاب زایمان به روش سزارین (2680 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (2661 دریافت)
ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری (2661 دریافت)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (2651 دریافت)
سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت (2627 دریافت)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (2622 دریافت)
تلفیق رویکرد مراقبتی در برنامه آموزشی پرستاری: مطالعه مروری (2594 دریافت)
ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان (2559 دریافت)
اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان (2549 دریافت)
رابطه توانمندسازی ساختاری و آمادگی فردی پرستاران برای تغییر (2518 دریافت)
ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلبی (2514 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (2470 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (2456 دریافت)
بررسی ارتباط وضعیت خواب با بروز آسیب های شغلی در پرستاران (2438 دریافت)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (2436 دریافت)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (2423 دریافت)
تأثیرمشاوره پرستاری بر اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش (2406 دریافت)
خودکارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندی (2396 دریافت)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (2392 دریافت)
بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش‌آموزان پسر15-12 سال (2391 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (2358 دریافت)
جمع کل آمار: 1072999

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb