برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (104929 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (27410 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (24227 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (21657 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (21162 مشاهده)
بررسی عوارض آی.یو. دی و ارتباط آن با وضعیت شیردهی در زمان جایگذاری (17365 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (16920 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (15899 مشاهده)
علل انسداد روده در کودکان (15510 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (15447 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (15132 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (14970 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (14906 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (14797 مشاهده)
بررسی عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD تی هندی درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 (14684 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (13910 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (13908 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (13808 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (13717 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (13640 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (13620 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (13582 مشاهده)
ارتباط بین کم خونی فقر آهن و بیماری میگرن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آیت اللهکاشانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (13407 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (13387 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (13099 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (75865 دریافت)
عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن (12737 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (9122 دریافت)
مدیریت زمان (8644 دریافت)
ایمن‌ سازی‌ هپاتیت‌ B (7244 دریافت)
تأثیر استفاده از شکم ‌بند برشدت درد و رضایتمندی بیماران پس از عمل جراحی شکم (6886 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (6819 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (6525 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (6279 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (5675 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (5525 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (5452 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (5429 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (5324 دریافت)
آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران (5314 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (5218 دریافت)
آگاهی و نگرش مادران نسبت به تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی (5076 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (5073 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (5066 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (5033 دریافت)
کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد و رفتار استفاده از راهبردهای سواد سلامت در پرستاران (5011 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (4910 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4828 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4819 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (4764 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 20912 بازدید)
تماس با ما ( 19176 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 14309 بازدید)
هدف مجله ( 12164 بازدید)
اطلاعیه ( 11537 بازدید)
شناسنامه ( 11489 بازدید)
مشخصات نشریه ( 11402 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 8071 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4501 بازدید)
خوش آمدید ( 3658 بازدید)
خوش آمدید ( 3537 بازدید)
83 ( 1565 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 1439 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 1233 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1911 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1846 چاپ)
تماس با ما ( 1735 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1332 چاپ)
هدف مجله ( 1171 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1163 چاپ)
اطلاعیه ( 1154 چاپ)
مشخصات نشریه ( 1060 چاپ)
خوش آمدید ( 1053 چاپ)
خوش آمدید ( 828 چاپ)
شناسنامه ( 793 چاپ)
83 ( 375 چاپ)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 95 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 93 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb